IT

Offshoring vs nearshoring- Co to jest? Co wybrać?

Offshoring vs nearshoring- Co to jest? Co wybrać?

Czym jest Offshoring, a czym nearshoring? Czym kierować się przy wyborze jednego z nich? Komu potrzebne są te usługi? Różnice są zasadnicze i warto zapoznać się z nimi, wybierając offshoring lub nearshoring.

W ostatnich latach mogliśmy obserwować znaczny wzrost usług z zakresu IT. Jednakże tworzenie swoich własnych, wewnętrznych zespołów programistycznych bywa zazwyczaj bardzo kosztowne. Samodzielne tworzenie całego teamu pochłania również dużo czasu.

Dla wielu pracodawców to,  jak znaleźć dobrych programistów to nie lada wyzwanie. Gdy znajdzie się już potencjalnych przyszłych członków zespołu, należy jeszcze przeprowadzić rekrutację weryfikującą ich umiejętności. Dodatkowo w czasach postępującej technologii nie mamy gwarancji, że pracownik, którego dzisiaj zatrudniliśmy, jutro będzie spełniał wszystkie nasze wymagania i oczekiwania.

Dlatego też ostatnimi czasy ogromną popularnością cieszy się outsourcing IT. Według analizy KPMG w 2017 roku na całym świecie podpisano aż 727 umów dotyczących outsourcingu IT, którego łączna wartość wyniosła 137,2 mld USD. W większości z outsourcingu korzystają duże firmy z działu finansów, bankowości, automotive czy też telekomunikacji.

Również instytucje rządowe coraz częściej decydują się na taką formę zatrudniania. Outsourcing to najbardziej popularne zjawisko w takich krajach jak na przykład Francja, Hiszpania, Holandia, Dania czy Wielka Brytania. Metoda ta jest bardzo korzystna i w większości przypadków sprawdza się, co pokazują dane statystyczne raportu przeprowadzonego przez IT Outsourcing Statistic. Według tych danych, z outsourcingu zadowolonych jest niemalże 90% wszystkich klientów.


Offshoring - Definicja

Co to jest offshoring? To odmiana outsourcingu. Dokładniej tłumacząc, to proces, który polega na przenoszeniu usług biznesowych poza granice danego państwa na terytorium innego. Dotyczy to nie tylko usług, ale też produkcji, a główny cel to obniżenie kosztów. Powodem skorzystania z offshoringu może być też brak możliwości wykonania niektórych czynności samodzielnie.

W tym przypadku nie ma ograniczeń jeśli chodzi o położenie- współpracujące firmy mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie i dowolnej odległości. Na przykład, firma 1 z Polski, może korzystać z offshoringu usług firmy znajdującej się w Australii, Stanach Zjednoczonych, czy Chinach. Tak duża odległość nie ma tutaj znaczenia. Przeniesienie może nastąpić jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), lub jako zlecenie międzynarodowego podwykonastwa. Najczęściej na offshoring decydują się organizacje funkcjonujące na rynku międzynarodowym, które są obecne w konkretnym państwie.


Rozwój offshoringu

Duży rozwój offshoringu to wpływ przede wszystkim rozwijającej się ciągle technologii telekomunikacyjno-informacyjnej, rosnącej globalnej konkurencji, a także globalizacji handlu usługami. Najczęściej podlegające offshoringowi stają się usługi biznesowe (business process outsourcing, w skrócie BPO) oraz usługi z zakresu IT (IT enabled services). BPO to najczęściej księgowość, finanse, administracja, usługi prawne, analiza i badania rynku, natomiast z zakresu IT działania podlegające offshoringowi to reengineering, kontrola bezpieczeństwa, budowa, wsparcie i rozwój aplikacji.


Nearshoring - Definicja

Nearshoring to również przeniesienie usług i realizacji biznesowych poza granice kraju, jednak w tym wypadku pod względem geograficznym i kulurowym bliżej, niż w przypadku offshoringu. Nearshoring daje możliwość stałego kontaktu, porozumiewania się i tworzenia więzi bez przeszkód w postaci różnic kulturowych (zarówno pod względem organizacji i aspektów prawnych). Do dodatkowych atutów z pewnością zaliczyć można również brak zmian w postaci stref czasowych. Europa Wschodnia rozwinęła się znacząco pod względem usług IT. Najpopularniejsze kraje oferujące usługi offshoringu to Polska, Czechy, Niemcy i Ukraina.

Offshoring czy nearshoring - co wybrać?

Offshoring, a może nearshoring? Który model będzie dla nas najlepszy? Aby dobrze dopasować wybór usług pod potrzeby, należy kierować się różnymi kryteriami. Najważniejsze z nich to koszty, komunikacja, jakość oraz prawo.


- Koszty związane z usługami


Z pewnością to offshoring okaże się najlepszym wyborem, jeśli nasze główne kryterium to niska cena. Kosz usług oferowanych np. w Indiach czy krajach azjatyckich z pewnością będzie znacznie niższy niż w krajach europejskich. W takim wypadku należałoby jednak wziąć również pod uwagę ewentualne koszta związane podróżą i zakwaterowaniem. W grę wchodzi też czas poświęcony na delegację.

O ile offshoring nie odbywa się w formie kompletnie zdalnej, trzeba liczyć się z nieuniknionymi wygenerowanymi dodatkowymi kosztami (które z początku wydawać się nam mogą niskie). Wybierając nearshoring, odległość do przebycia staje się o wiele mniejsza, mamy też szansę na lepsze zapoznanie się z rynkiem i samym usługodawcą.


- Komunikacja


Komunikacja to klucz do sukcesu. W przypadku telekomunikacji należy upewnić się, że pozostaje ona niezaburzona i że informacje przekazywane przez nas są dla drugiej strony jasne i zrozumiałe. Jeśli chodzi o kontakt zagraniczny, najbardziej popularny będzie język angielski. Warto zadbać o to, by jedna i druga strona potrafiła porozumiewać się nim na poziomie przynajmniej komunikatywnym.

Najlepiej oczywiście, jeśli obie strony władały nim w sposób znakomity, wtedy mamy pewność, że między stronami nie ma absolutnie żadnych niedomówień. Im nizszy poziom w komunikacji, tym mniejsza wydajność i jakość pracy, a co za tym idzie- stracony czas pracy (czasami godziny, czasem dni, a nawet tygodnie). Wybierając offshoring, warto również brać pod uwagę granice kulturowe, które napewno będą większe, niż w przypadku nearshoringu.

Kolejną ważną kwestią są różnice czasowe. Trzeba liczyć się z tym, że w przypadku offfshoringu któraś ze stron będzie komunikować się w godzinach nocnych. Niewątpliwą zaletą nearshoringu będzie większa kompatybilność, jeśli chodzi o wspólne godziny pracy.


- Jakość usług


Im bardziej zaawansowane zlecenia, tym większe znaczenie będzie miała edukacja i wiedza pracowników. Przekładać się to będzie bezprośrednio na jakość projektu. Polska to kraj, który posiada wiele znanych i dobrych uniwesytetów technicznych, przez co popularność polskich firm świadczących usługi outsourcingu coraz bardziej rośnie. Jak wykazują badania ONZ dotyczące edukacji na świecie, na 200 krajów, Polska znajduje się na 35 miejscu. Przykładowo Indie zajmują 135 miejsce. Koszty offshoringu firmy z Indii będą niższe, jednakże europejscy specjaliści pod względem jakości usług z pewnością warci są wyższych stawek.


- Prawo i przepisy


Zarówno w przypadku offshoringu, jak i nearshoringu, warto mieć świadomość przepisów obowiązującym w kraju oferującym nam usługi. Z pewnością ułatwi to współpracę. Należałoby sprawdzić, co obejmjuje ubezpieczenie, czy wymienane dane poufne i tajemnice handlowe będą bezpieczne oraz jak rozwiązywane są kwestie oświadczenia o błędach dostawcy. Warta uwagi jest też sytuacja polityczna danego kraju, jak często zmieniają się tam przepisy, jak postrzegany jest kapitał zagraniczny oraz, co bardzo ważne- jak wyglądają prawa pracowników?


Offshoring - wady i zalety

Decydując się na offshoring, warto mieć świadomość nie tylko zalet, ale też słabych stron tego typu usług. Będziemy wtedy lepiej wiedzieć, jakie działania podjąć, aby usprawnić i polepszyć jakość współpracy.


Zalety:

- oszczędność kosztów

- wykwalifikowani i dyspozycyjni pracownicy

- pełna kontrola nad działalnością firmy

- w niektórych krajach dopłaty rządowe do kosztów pracy

- ulgi podatkowe

- wzrost prestiżu marki


Wady:

- przeszkody językowe i kulturowe

- ryzyko związane z wyciekiem danych poufnych firmy

- ryzyko wizerunkowe

- ewentualne koszty podróży

- kompilacje związane z różnicą czasu

- ryzyko obniżonej jakości


Nearshoring - wady i zalety

W przypadku nearshoringu również istnieje pewne ryzyko, a jednocześnie usługa ta posiada swoje zalety. Po zapoznaniu się z nimi prościej będzie zdecydować nam, która forma usług będzie dla nas odpowiednia.


Zalety:

- oszczędność kosztów

- wykwalifikowani pracownicy

- mniejsze bariery językowe i kulturowe

- w większości ta sama strefa czasowa (ewentualnie mała 1-2 godzinna różnica)</li><li>brak długich podróży


Wady:

- czasem trudności w relacjach pod względem kulturowym

- praca zdalna- większa kontrola pracowników

- ciągłe zaangażowanie i gotowość na ewentualne zmiany


Koszty - od czego zależą?

- Lokalizacja - Bardzo dużo zależy od lokalizacji naszego partnera, z którym zamierzamy współpracować. Oto niektóre dane, jeśli chodzi o średnią stawkę:


Europa Wschodnia- 29-33€

Europa Zachodnia, Środkowa i Północna- 41-49€

Azja- 21 – 25€


- Stanowisko - Dużo zależy również od stanowiska zatrudnianych pracowników, ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Zależnie więc od rodzaju potrzebnego specjalisty, koszty te będą się różnić. Jeśli zatrudnimy doświadczonych ludzi na stanowisku seniora, z pewnością zapłacimy więcej, niż w wypadku grupy juniorskiej. Dodatkowo firmy z wieloletnim stażem i wysoko stojące na rynku będą z góry wymagać większej stawki za swoje usługi.


- Termin realizacji - Należy brać też pod uwagę długość trwania projektu. Z jednej strony, dłuższa współpraca z większym zespołem będzie generować większe koszta, jednak z drugiej strony, może być bardziej wartościowe w dłuższej perspektywie czasu. Niekiedy zdarzy się, że w zamian za stałe zatrudnienie, firmy są skłonne zaoferować korzystniejsze stawki klientom potrzebującym usług outsourcingowych przez przez dłuższy okres czasu.

Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego

Podsumowanie

Czy to większa firma, czy też mniejszy [startup](https://www.qarbon.it/pl/blog/co-to-jest-startup-nowoczesne-przedsiebiorstwo), na całym świecie zarówno offshoring jak i nearshoring okazał się świetnym rozwiązaniem dla wielu z nich. Według ankiety Deloitte z 2016 roku, 78% organizacji jest zadowolona z z relacji usług outsourcingowych w dziedzinie IT.

Zarówno nearshoring jak i offshoring pozwala na większą elastyczność i sprawia, że bez obciążenia poszukiwaniami i szkoleniem pracowników wewnętrznych, możesz zatrudnić zewnętrzny zespół, który pracując zdalnie w pełni wykorzysta swój potencjał.

Content

Got a project?
Let’s talk!

Related posts

Business
Qarbon IT as one of the most reviewed web development companies
January 26, 2023
15 min read

The Manifest Hails Qarbon IT as one of the Most Reviewed Web Developers in Krakow

Having a website is a must in today’s digital age! There are a lot of businesses and companies that are looking to utilize the growing number of people online. Thankfully, companies like Qarbon IT are here to help get you started on your website development journey. Our team boasts 11 years of experience in the market and we are confident that we can help you with your project. On that note, we are excited to announce one of our latest accomplishments!

Most reviewed web development companies badge

The Qarbon IT team is proud to announce that we are among the most reviewed web development companies in Krakow according to The Manifest. We are favored and honored to be featured as one of the best developers locally. This award means a lot to us and is surely one of the highlights of 2022.


On that note, for those of you who aren’t familiar with The Manifest, they are a business blog websites that aims to gather and verify the hard data, expert insights, and actionable advice that you need to build your brand and grow your business – to provide the practical business wisdom that manifests in your success.


Their platform features industry leaders such as ourselves! Today, they unveiled their most reviewed B2B service providers and we are truly grateful to be part of this list. Of course, this wouldn’t have been possible without the help of our amazing and wonderful clients! Thank you so much for reviewing us on The Manifest and sharing your experiences while working with us.


Are you interested in working with us? Contact us today. We are looking forward to creating amazing projects with you.

Business
UX/UI
Figma vs. Developers - Everything you need to know about Figma
January 26, 2023
15 min read

Figma vs. Developers

UX/UI Designers design, and developers programs, based on the design. And although the graphic part is on the side of designers, the programmer, willy-nilly, should also have basic knowledge of how to use graphic programs, so that cooperation on the project goes smoothly, without unnecessary questions and complications. The range of programs is large, but today we will look at one of the more popular tools these days, which is Figma.


What is Figma? - The introduction

Figma is a tool quickly conquering the giants in the field of graphic editors and it’s becoming more and more common. Unlike Adobe XD or Sketch, Figma is available in a browser-based version, so developers don't have to worry about installing the program. They also have free viewing from any device. The program resources needed for a developer to work freely do not require the purchase of a license. If you are a programmer, this article is for you! It will help you get the basic knowledge (enough) to work with Figma.


Ctrl + C isn't everything - A brief note on shortcuts

Figma on the subject of keyboard shortcuts is relatively trivial. It borrows many solutions known from other programs, such as Adobe. Most shortcuts are written for both Windows and Mac, where [Ctrl] on Windows corresponds to [Cmd] on Mac. For example, Zoom In and Zoom Out will have the shortcut Ctrl/Cmd + Scroll and copied Ctrl/Cmd + C. If you don't know a shortcut, just click on the Figma logo -> Help and account -> Keyboard shortcuts and you get a full list.

Figma keyboard shortcuts

Dark theme - the only right choice

Don't like to tire your eyes? Don't want your matrix to burn out too quickly? Nothing simpler - change the theme of Figma (and all other programs) to Dark Theme! And jokes aside, if you prefer a dark layout mode just click on Figma's logo -> Preferences->Theme->Dark and you're ready to enjoy an eye-pleasing dark layout!

Figma dark theme


First steps - the basics in Figma

Once you are added as a collaborator or "viewer" of a project in Figma, you can open it in a browser or download the applications to your computer. Don't let the desktop version fool you - it's not native! Both versions work and look almost identical. The only thing that makes them different is the browser interface aspect of the web version. If you do not display fonts in your project, and you have them installed then download the desktop version, the web version does not support system fonts.


Figma's interface is divided into 3 main groups. The top bar contains the cursor, comments, and handle(for moving around the canvas). In the panel on the left, you will find pages and layers. Each separate page is a new canvas with different file elements. The panel on the right is a collection of tools containing all the information we need in the file.

Figma panels

Project Styles

The styles in the right bar will be displayed when there is no selected element - if you don't see them, just click on the empty canvas. You can use this information to check the fonts, colors, shadows, etc. in the CSS. Just click on the settings icon next to the style to see all the information.

Figma project styles

Information about the elements

As you dig deeper into your project, there will surely come a time when you need to check the dimensions or styles of, for example, a Button or FlexBoxie (AutoLayout in Figma). Choosing the right layer in a well-ordered project is sometimes not easy, not to mention in projects where there is "disorder". The Select Layer [PPM] or layers function in the menu on the right helps in tracking down the item of interest. There is also an option to break through to a specific element by 2-clicking LPM on a layer.

Figma elements list

When we manage to reach the item we are interested in, we can "take out" information about it in the menu on the right.

Figma right menu

It should also be added that CSS is automatically generated and often has its shortcomings. I would recommend treating it as a cool form of hinting and not ready-made code to copy.


Where did I hide that measuring line? - Dimensions and measurements in Figma

You don't have to play with rectangle measurements and get angry with your designer "Because pixels are not equal" anymore. Figma leads us (designers) by the hand and hardly allows us to create distances or components that have something after the decimal point (e.g. 34.,76px).


When you want to measure the spacing between elements, just select the element to which you want to measure the distance, then hover the cursor over the other element with [ALT]/[Cmd] pressed. A common problem is with vector elements or groups - then the problem of inconsistent distances arises. If Figma doesn't let you click, for example, an entire icon, just click the element with [Alt] or [Cmd].

Figma pixels

Export, export, export!

You will probably need to export resources from Figma more than once during product development. Most often we export icons, any images, or illustrations. Before explaining "how to do it" it is worth mentioning the formats. In the case of icons or illustrations which are vector graphics(created on curves), the best choice will be SVG format. For photos, the choice will be JPG or PNG(for graphics without backgrounds).


To export an individual element or group of elements, we must first select them. Just click the element or group you are interested in and go to the export tab in the right-hand bar. For more elements, just select them with [Shift] pressed.

Communication is key - about comments in Figma

The days of taking dozens of screenshots and sending them to chat with a designer are gone. The times of pretending you didn't see the message too! Comments in Figma is a revolutionary product feedback system. Comments can be added anywhere on the design. Icona in the wrong place? - comment.

How about missing one screen? - comment. Your designer as well as the whole team will get a notification, and the comment will be visible in your Figma file. You can also tag the person to whom you are addressing your appeal, just use "@".


But how to add this comment? Just select the chat balloon icon from the top bar or press [C] and click on the appropriate place in the canvass - nothing difficult! In the sidebar, you can see a list of comments. If the task has been completed you can delete the comment or deselect it(if it has been completed).


I want to remind you that every comment is visible to those who have access to the file, so don't write silly things because the customer will see them too!

Figma cooperation

Figma is not so black as it is painted!

From now on you should be able to export items, add comments, and navigate the Figma interface seamlessly. If you need to learn more about the tool go to Figma Documentation/Figma Community or search for any content on YouTube. Also, check out our recent article UX Design - a guide for programmers.


Good luck!

UX/UI
IT
Why web security is so important?
January 26, 2023
15 min read

Why should developers care about web security?

Due To COVID-19 Pandemic Cybercrime Rise Up 600%. Between 2020 and 2021 number of malicious web applications grew to 88%. Broken access control and injection attacks represented more than 75% of web application attacks. As it has been pointed out writing secure applications is becoming more and more important, in this article, I will explore the most common attacks and how to prevent them.


Common web app security vulnerabilities

- Cross site scripting (XSS)

- SQL injection (SQi)

- Memory leak

- Cross-site request forgery (CSRF)

- Broken Authentication

- Sensitive Data Exposure


Cross site scripting (XSS)

XSS attacks enable attackers to inject client-side scripts into web pages viewed by other users. Attackers may use a cross-site scripting vulnerability to bypass access controls such as the same-origin policy.


What is the impact:

- Account compromise

- Page content replacement

- Inject keylogger into browser


How to prevent:

- Filter input on arrival: Filter user input as strictly as possible based on what is expected or valid input.

- Encode data on output: Filter output by changing the crucial HTML opening and closing tags form example: < --> < > --> > " --> " ' --> '

- Use appropriate response headers: Use the Content-Type and X-Content-Type-Options headers to ensure that browsers interpret the responses in the way you intend.


SQL injection (SQi)

SQi is a web security vulnerability that allows attackers to insert malicious SQL statements into an insecure entry field for execution.


What is the impact:

- Identity spoof

- Data tampering

- Hijack administrator privileges

- Database breach


How to prevent:

- Use input validation

- Parameterize queries including prepared statements


Memory leak

A memory leak occurs when a location in memory is unintentionally modified or a variable is accidentally created in the wrong scope resulting in the potential for unexpected behavior in the software.


What is the impact:

- The attacker might be able to launch a denial of service attack


How to prevent:

- Precise timers and event handlers

- Reduce use of global variables: Global variables are never disposed of by the garbage collector

- Avoid creating multiple references to the same object and object mutation. Make a copy of the object instead


Cross-site request forgery (CSRF)

Cross-Site Request Forgery (CSRF) is an attack that forces an end user to execute unwanted actions on a web application in which they’re currently authenticated. With a bit of help from social engineering (such as sending a link via email or chat), an attacker may trick the users of a web application into executing actions of the attacker’s choosing.


What is the impact:

- The attacker may be able to change the email address on the victim's account, change the victim's password, or make a funds transfer


How to prevent:

- For stateful software use the synchronizer token pattern

- For stateless software use double submit cookies

- Use the SameSite Flag in Cookies


Broken Authentication

Broken authentication lets someone log in to an account they’re not supposed to have access to, in general, refers to weaknesses in two areas: session management and credential management. In both cases, an attacker can use hijacked session IDs or stolen login credentials.


What is the impact:

- Session hijacking: The attacker may take over one or more accounts giving the attacker the same privileges as the attacked user


How to prevent:

- Implement multi-factor authentication (MFA)

- Use weak-password checks by forcing users to create strong passwords

- Place a limit on failed login attempts


Sensitive Data Exposure

Sensitive Data Exposure occurs when an individual or organization unintentionally reveals personal data such as user account/passwords, banking information, health information, personal information, etc.


What is the impact:

- Financial loss

- Identity hijacking

- Decreased brand trust


How to prevent:

- Encrypt data during transport

- Use encryption algorithms

- Use HTTPS protocol

- Disable data caching that may store sensitive information


So why web security is important?

Web security is important regardless of project size, every developer should be aware of the tools that can help make applications be safe.


> An ounce of prevention is worth a pound of cure.


– Benjamin Franklin.


sources: https://www.radware.com/2021-2022-global-threat-analysis-report/ https://owasp.org/

Make apps that are safe and secure

IT
Code
Is MobX a good alternative to Redux?
January 26, 2023
15 min read

Is MobX a good alternative to Redux?

More and more often, in new projects, MobX appears in place of the king of state management, which is undoubtedly Redux. According to many, it offers a clearer and more efficient way to manage the application state.

Redux logo

What is Redux?

Redux is a library for managing the application state. It is an implementation of Flux architecture created by Meta (former Facebook). The main idea is to create "Single Source Of Truth" as a single store. The store is built from a reducer, which is a function that returns a changed state under the influence of dispatcher actions.

Reducer should meet the assumptions of "pure function", which means that for a given input state, we always get the same result on the output. The previously mentioned actions are usually objects containing information needed to cause a specific change. Dispatcher is a function that passes the action to a reducer.

If we want to use store in React application, we need an additional react-redux library as a connector that allows us to communicate with Redux. Usually, we wrap the application with a provider to which the store is passed, and components communicate via hooks like useSelector and useDispatch, or HOC (higher-order component) connect.

Mobx logo

What is MobX?

MobX is a library for managing an application’s state. It is based on decorators that add additional functionality to objects by transforming them into observable state. The construction of the store is not overly complicated. It consists of a JS class (but not necessarily) in which we define the fields and methods that we decorate in the constructor with makeObservable or makeAutoObservable.

Common decorators include observable, computed, and action. Observable transforms an object field into a value that allows the library to report changes in state. Computed, as opposed to observable, is used for values that are calculated from the current state. Action is a decorator that informs the library that a particular method is used to change the state. Communication in React applications is done by calling methods and accessing fields. Store is passed to components through context.

In order for components to detect state changes, they need to be wrapped with an observer function from the additional library mobx-react-lite.


Readability

Because of its more complicated structure, Redux can be difficult to figure out what's actually going on in the code - especially for first-time users. Setting up Redux where we have a single store also makes it difficult when we want to clearly separate its various parts into domains. MobX allows you to create multiple instances which do not necessarily have to wrap the entire application. Communication and store structure is based on mechanisms that seem natural to people familiar with JavaScript. The situation looks even better when using TypeScript because a lot of code can be simplified into decorators from TS syntax.


Performance

According to a benchmark that was posted on Twitter in most cases MobX is able to boast better results than Redux. Check here

Mox vs redux

What does Redux have in its defense?

The great thing about Redux in this comparision is that it is still a much more popular solution, and with that comes community support. It is also a battle-tested solution and is developed by top developers backed by one of the tech giants that is Meta.


Is MobX a good alternative then?

Is it worth betting on MobX, then? It depends, of course. The decision should always be based on the needs of the project and the team that implements it. Choosing a less popular library always carries a higher risk of encountering problems that no one has yet solved. On the other hand, lower complexity allows you to avoid most problems. It is definitely more difficult to incorrectly design a store based on MobX than it is with Redux.

Software development job offers

Code
Business
We're One of the Most Reviewed Staff Augmentation Companies in New York City!
January 26, 2023
15 min read

Qarbon IT Is Recognized as One of the Most Reviewed Team Augmentation Companies in New York City

Most reviewed staff augmentation companies badge

At Qarbon IT, we prioritize providing satisfaction to our customers. We do so by focusing on results and how we can effectively help our partners adapt to the evolving IT landscape. Today, we’re happy to report that we’ve been named as a leading service provider in 2022!


The Manifest is a company listing platform that features top firms. We’re honored to have been named by them as one of the most reviewed staff augmentation companies in New York City!


To celebrate this milestone, let’s take a moment to revisit how we first began:


In 2019

Jakub Jodlowski spearheads the operations at our company as the CEO. His core philosophy is to become a partner that businesses of all sizes can trust as they encounter escalating challenges in their businesses. Since 2019, we’ve been supporting organizations in their efforts to adapt to the demands of the modern business landscape.


In 2020

Interactive AV-IT is a managed services provider that delivers custom AV solutions. They partnered with us to build a custom application for a public kiosk that would list and display ex-military veterans on the wall of a high school. We handled everything from the input to the execution, and we successfully delivered the finished product.


> Their creativity was impressive. If we had a problem, they already had a solution. The speed of their execution and their attention to detail was also impressive.


— Mariusz Szatanga, Owner, Interactive AV-IT


In 2022

The Manifest names the leading service providers in New York, and we feel honored to be recognized as one of the most reviewed staff augmentation companies this year! We owe it to our partners for their endless support in our solutions!


If you’re interested in working with us, please get in touch with us today!

Hire software developers

Business
Code
UX Design - a guide for programmers
January 26, 2023
15 min read

UX Design - What is it?

User Experience Design is designing user experiences, i.e. ensuring that the interaction with the product provides users with a positive experience. This term was first used by Don Norman, who while working at Apple Computers, gave himself the title of "User Experience Architect". Using an application or website should be enjoyable and satisfying enough to make the user want to use our product again and recommend it to others.


UX Design - as the name suggests, focuses on the user, because it is he who determines the success of our project. Today, users have high demands for digital products. If they encounter difficulties while using our product, there is a high probability that the average user will turn it off and never come back. That is why it is so important to include UX Design elements in the design process - minimizing the risk that the user will not find himself in our application and will go to the competition.


You will say - okay, but what do I have to do with this as a software developer? How can I use UX Design in my daily work?


Each of us has to deal with UX Design every day, but we don't know about it. This is best illustrated by an example: moving the kettle closer to the tea cabinet to make the preparation of the drink easier and faster. This is UX - adapting the "product" to the needs of the users who are ourselves.


UX Design - a guide for programmers

When working on a digital product, we should think about the people who will use the designed solution. It is not easy because when creating a new product, we can only guess who it will be and what their expectations are for what we create. However, there are a few points that we can pay attention to improve the UX of our product and learn good practices in the user experience design process.


1. Avoid incomprehensible messages

The user must feel confident when using our product. That is why it is important to design the texts in such a way that there is no doubt about how to use a given functionality. With each intricate message or unfortunate question, the user wastes time figuring out what to do. Besides, it also loses confidence in the app.

User experience pop-up

On the left, is an example of a bad message - the user may accidentally unsubscribe, thinking that Cancel will close the modal and not remove the subscription. On the right, revised version - now there is no doubt what each button is responsible for.


When dealing with the product we create, it is very easy to forget that the person using our product may not understand the displayed message. If the user does not know how to correct a mistake in the form or why he did not log in, there is a good chance that he will not want to use our application again.

User experience form

The user does not understand the Specified date is incorrect especially since the date format appears to be correct. There is no information on what the error is. Changing the text to Date occurs in the past makes the user immediately know what to improve.


2. Intuitive buttons

Each button in the application should be designed in such a way that it is immediately obvious whether it can be clicked or not. While it is possible to change the cursor to the pointer on the desktop, it is not possible in mobile applications.

User experience CTA

On the left design, the user may not be sure if Add to cart is clickable and may try to find another way to add a product to the cart. By changing the style of the button, there shouldn't be any doubts anymore.

User experience buttons

The "back" button on the left design gives the impression of being turned off, impossible to click - gray is associated with disabled-buttons. A slight change of style and the design becomes easier to read immediately.


3. Simplify the design.

Design to make the application as easy as possible for the user to use. Remember that you are not designing for yourself, but for the user who will have contact with your product for the first time (and hopefully not the last time).

User experience theme

Replace select with radio buttons when there are few options to choose from (2-4) - because it is more convenient for the user. Besides, it allows you to make a decision faster when you know immediately what you have to choose.

User experience prefill

Give up placeholders, because they are no longer useful when the user starts to write. Instead, add the information displayed under the input, which is available to the user all the time.


Unclear messages, poorly designed buttons, and complicated layouts are a great recipe for a product that no one will want to use. People are laughing at Web 1.0 sites because UX just doesn't exist there. It started to appear in Web 2.0 and is now becoming a standard in projects. Developers who omit UX in their projects will simply be left behind.

Software development job offers


Code
Code
JavaScript developer - the most popular interview questions and answers!
January 26, 2023
15 min read

Interview for a developer position - what does it look like?

Everyone knows that interviews are not always easy. Especially in the IT industry, the requirements for a potential employee are usually strictly defined. Of course, you can avoid the stress associated with it, if you properly prepare yourself. Therefore, I am here to help!


If you have successfully passed the first stage of the interview - the easier one, where you talk about yourself, the conversation revolves around questions such as "why do you want to work with us" etc., the second stage of recruitment is way more specific and demanding.


Most often, the second stage of recruitment is the so-called "technical interview", checking the candidate's knowledge. In this article, I have presented 10 JavaScript recruitment questions (and a bonus!) along with the answers. For each of the questions, I added code examples to make it easier for you to understand and remember the issues - which may turn out to be very useful in a stressful situation, which is undoubtedly an interview. In the end, I also included a few tips that I would like to hear myself while preparing for the first job interviews in a software company.


Top 10 JavaScript interview questions:

Javascript interview questions

1. What is var, let, and const and how are they different?


In JavaScript, var, let, and const are the three ways to declare variables.


Before the ES6 standard, there was only one way to declare variables - var.


- Var is a variable declaration for the entire function, i.e. it has a function scope;


Var allows you to re-declare a variable, i.e. another declaration of the same variable overwrites it.


```

var language = 'Polish';

var language = 'English';

var language = 'Spanish';


console.log (language);

```


The last assigned value, which is 'Spanish', will be displayed in the console.


Var is hoisted, so all variable declarations are moved to the beginning of the function, and this declaration will be assigned the value "undefined".


```

console.log (quote);


var quote = "Programming isn't about what you know; it's about what you can figure out. - Chris Pine"

```


By hoisting in the console, instead of a Reference Error see 'undefined'.


- Let


As already mentioned, the declaration of the let variable was introduced in ES6. The scope of the variable declared by the word let is block scope.


```

let today = 'Monday'

{

let today = 'Wednesday'

}

console.log (today);

```


The console will return 'Monday' because the let declaration is limited within the scope of the block in which it was defined. If we wanted to see 'Wednesday' in the console, we would have to move console.log (today) higher - to the block where we have this declaration.


A variable declared by let cannot be re-declared. If we changed var to let in the example of the language, you would get an error. To get the same result as with var, we would have to modify the function this way:


```

let language = 'Polish';

language = 'English';

language = 'Spanish';


console.log (language);

```

A variable is declared once and then its value is changed.


- Const


Like let, this variable declaration was introduced in ES6, and like let has block scope. As in the case of let, we cannot declare variables with the same name in the same block.


So what's the difference between let and const? A variable declared with const cannot change its value.


```

const weather = 'Sunny day'

weather = 'Rainy day'


```


We get "typeError - invalid assignment"


2. What is hoisting?

The answer to the previous question partially answers this as well because the phenomenon of hoisting is closely related to the declaration of variables.


The declarations of functions and variables are placed at the beginning of the function, i.e. variable declarations are performed first before the rest of the code. It should be remembered that this is only a variable declaration without assigning a value and the fact that this mechanism occurs only when declaring a variable var.


```

console.log (color);

var color = 'blue'


```


In the console, we will see 'undefined'.


3. What are closures?

It is creating one function inside another, where the inner function has access to eigenvariables and parent variables, and if there are global variables, to them as well. The external function cannot access the variables of the internal function. This is best illustrated by an example:


```

var global = "I'm global"


function parent () {

var parent_variable = "I'm parent"

console.log (global);

console.log (child_variable);

function child () {

var child_variable = "I'm child"

}


child ();


}


parent ();


```


The console will first print "I'm global" and then the error "ReferenceError: child_variable is not defined".


Let's modify the code a bit.


```

var global = "I'm global"


function parent () {

var parent_variable = "I'm parent"

function child () {

var child_variable = "I'm child";

console.log (global);

console.log (parent_variable);

}


child ();

}


parent ();

```


This time we won't get an error because the child function has access to both global and parent variables. So in the console, we get "I'm global" and "I'm parent".


4. What is an IIFE (Immediately Invoked Function Expression)?

This is a function that will be executed immediately when it appears in your code. What does this feature look like? This function is wrapped in additional parentheses followed by another pair of parentheses.


```

(function () {

console.log ("I'm an immediate function");

}) ();


(function (name) {

console.log (name);

}) ("I'm IIFE!");


```


This is an anonymous function and is not stored in any variable - it will run and will not exist in any further parts of the code.


5. What is the arrow function?

This is the way of declaring a function introduced in ES6. The arrow function captures the value of this at the time it is declared, not the function call. This is the same as using the prototype function Function.prototype.bind. To use the arrow function we use the sign, => which is the so-called thick arrow.


```

const greeting = (name) => {

  return 'Good morning' + name;

}

```


6. What is a pure function?


This is a function that must meet these two conditions:


1. It must always return the same result for the same input.


2. It cannot modify external values.


```

function sum(a, b) {

 return a + b;

}

```


For a better illustration, two examples of impure functions:


```

let drawer = ['book', 'notebook', 'pen', 'ruler'];


function addItem () {

drawer.push ('pencil');

}


```


This is not a pure function as it modifies an external variable.


Let's stick with the drawer variable and try to get a random item from it.


```

let drawer = ['book', 'notebook', 'pen', 'ruler'];


function getRandomItem () {

return drawer [Math.floor (Math.random () * drawer.length)]

}


```


This is not a pure function as the result will not be the same every time.


7. What is the difference between the operator == and ===?

A double equal sign compares values, and a triple equal sign additionally checks for type compatibility.


```

1 == '1' // true

1 === '1' // false


```


8. What is the difference between undefined and null?


- Undefined means that the variable has been declared but not yet assigned a value.


- Null is the assigned value and means blank.


Null must be assigned to the variable as a value, and undefined is the default value when nothing has been assigned.


9. What is a ternary operator?

It is a conditional operator, often used as a shorthand for if functions.


It consists of three parts separated by a question mark and a colon.


condition ? - what will be returned when the condition is


true: what will be returned otherwise (false)


```

userType === 'premium'? 'Welcome to our platform': 'Content avialable for Premium users'


```


10. What are falsy values? What falsy values ​​do you know?

Falsy value - a value considered to be false when used in a boolean context.


Examples:


false, null, undefined, 0, NaN, ''  (empty string)


We've covered the basics, so now I suggest having some fun.


Bonus! Decipher the secret word.

Perhaps you should read the word from right to left. Let's try!


```

function solution(str) {

 return str.split (''). reverse (). join ('');

}

```


Let's look at what happens inside the function: split () splits our string into an array containing an ordered list of substrings, that is:


```

['T', 'I', 'n', 'o', 'b', 'r', 'a ',' Q ']

```


then reverse the order of the elements in the array with the function:


```

[' Q ',' a ',' r ',' b ',' o ',' n ','I', 'T']

```


to get the string again use the function:


```

'QarbonIT'

```


A handful of tips at the end

Perhaps when the recruiter sees that you are trying to answer and you are going in the right direction, he will suggest it, drop a keyword that will help you develop your thoughts.


The questions are usually not just about cramming a definition, but about understanding the topic. Often right after the question "what is it?" there is another one that makes use of the issue in practice.


When the question is what the result of a function will be, or when we are asked to write a function, it sometimes happens that at first, we have no idea what to do. In this case, it is good to "think out loud", describe what variables we have, tell what next steps should be taken to get the expected result. Perhaps the recruiter, hearing your idea, will reassure you that you are going in the right direction, or point out that some property could be used, or point out a small thing that we have omitted.


Good luck with the interview!

Software developers job offersh

Code
IT
Who is Quality Assurance Engineer? Not only a person, but also a process.
January 26, 2023
15 min read

Who is Quality Assurance Engineer?


Quality Assurance (QA) is a person whose tasks are testing, test planning, risk assessment, and developing processes to ultimately obtain the highest quality of software. To put it simply, it is someone who thinks of a software/application as a complete product with a specific result.

Quality assurance

On January 15, 1990, nearly fifty percent of the AT&T network in the United States went out of service, and more than 75 million calls were not made within an hour. It might seem the hacker's fault, but the truth is, a bug was lurking in a software update where one line caused a catastrophic domino effect.


In retrospect, AT&T lost a lot of money and image. So if it happened at such a large company, it can also happen to you. But don't worry, we'll introduce you to our Guardians - meet Quality Assurance Engineers.


Do you mean the developer doesn't test his code?

Developers often at the stage of task analysis, implementation, and code review, check whether their solution works properly and does not contain errors. Programmers are tied to their code and may not always be able to catch their own mistakes, therefore, in the IT world, each code is checked several times at each stage.

First, developers write tests to check the code, then send it to Code Review, where the code is checked by the rest of the team, and finally, tests are carried out by people who specialize in finding defects and conduct audits of compliance with documentation and standards.


Why do you need QA in your project?

The Test Engineer's task is to ensure the best possible quality of the software is delivered to the client. This means nothing more than making sure that the application works according to the specifications, that it does not contain errors that would prevent the use of the application, as well as that may be inconvenient for the user in terms of navigation (UX). Their main task is to make sure that everything that was supposed to be in the application is there and works as it should.


In short, this is the most annoying user of the app who keeps complaining about it.

quality assurance lisa simpson

He cooperates in the project with people in positions such as:


- Analyst / Product Owner


A person who provides QA with knowledge about the operation of the tested software/application.


- Test Manager


Decides what tests to perform, when and where to report them.


- Developer


QA tests what the developer previously implemented, so close communication between them should be a natural thing.

Developer and bugs

source: QA vs Devs


QA outsourcing

IT outsourcing services are not only the employment of the development team. If you need to expand your team with a QA Specialist / Engineer, you can also use outsourcing in this case. First of all, it is less expensive, and secondly, a more effective solution than the implementation of a person or a team responsible for QA within a given organization.


Everyone makes mistakes. We are only human beings, which is why we test the application to provide software of the best quality.


Quality Assurance is also a process

Of course, QA is not only a person, but also the entire process that begins at the stage of project analysis, and is present through all stages of design, implementation, testing, and implementation. These include:


- Analysis of the "what to do to improve quality?

- Promoting the role of quality

- Proper selection of tools

- Decision making and standard-setting in a project

Bugs in quality assurance

> "Finding and fixing a software bug after its implementation is often 100 times more expensive than finding and fixing it during the requirements analysis and design phase."


Source: Software Defect Reduction Top 10 List, Software Management Jan 2001, Barry Boehm, Victor R. Basil


The more time we spend on analyzing and carefully considering a project, the less it will cost us to fix it. We, as Qarbon IT, try to catch logical inaccuracies already at the design stage. Our developers introduce the processes of testing their code, and then the last line of defense in the form of QA conducts functional tests and writes automatic tests so that the number of defects that appear in the acceptance phase is as small as possible.


You don't have QA in your team? Change it!

If you still don't have a Quality Assurance Engineer in your team, after reading this article, it's time to change it! This is the core of the project who will ensure that your finished product released on the market will have no errors. Thanks to it, you will save time, money, and possible stress.

IT
Startup
Startup - which companies to cooperate with?
January 26, 2023
15 min read

We live in the era of constantly emerging and developing startups. Innovation is a leading topic in business. Everyone is fighting for the attention of consumers, trying to prove that his idea is one of a kind that has a chance to appear as a real unicorn on the market.

As a quick reminder- What is a startup?]


And what is a unicorn?


Unicorn is an innovative startup with a valuation of over $ 1 billion.


Startup and cooperation with IT companies

If you want to create an innovative product that will sell in the blink of an eye and win the hearts of consumers, you have to stick to the topic and take care of the smallest details. Especially in the case of startups dealing with SaaS solutions - in this case, it is worth paying attention to how our product works - is it well made, easy to use, efficient, refined from the frontend and backend sides?


Sometimes it is worth relying on the opinion of professionals - we can have the most innovative idea in the world, but we have to accept the fact that we are not professionals in every field and, secondly, that we cannot do everything ourselves. Sometimes it is worth delegating tasks to a qualified team so that you have time to devote your attention to other, equally important matters related to the development of our startup.


From the PARP report from 2019, entitled "Startups in Poland 2019", specifically from the chapter "Who do young companies cooperate with?", We can learn that most startups have a chance to win the market thanks to cooperation with other companies in the implementation of projects. 22% of startups use it. In turn, every fifth startup cooperates with large companies on the project.

> Big companies need startups probably even more than startups of large companies


this is a quote from Andrzej Kozłowski, CEO of EmiTel.

Startup cooperation graph

Different models of cooperation

As a startup owner, you should consider different models of cooperation. If your startup deals with SaaS solutions, you need experienced developers to make your product one of a kind. You can of course hire developers for your internal team, but you can also use Staff Augmentation or Team Augmentation.


Team Augmentation for a startup

With this solution, you get a team of qualified programmers who have experience in programming solutions for startups. At Qarbon IT, we offer such a possibility - check how HERE. We will select specialized, dedicated programmers who will focus only on working on your project and, more importantly, will advise and share the necessary knowledge on how to create the best-performing product that will convince the customer to use it.


Programming consultations - it's worth using them!

As we mentioned above, sometimes it is worth relying on the knowledge and experience of someone who specializes in a given field. You can be convinced that your project idea is impeccable - your SaaS will be a revolution on the market, it will contain all possible functionalities that you can think of - and sometimes in such thinking, you bite off more than you can chew.

Sometimes you need an advisor who will tell you directly that your idea seems great, but it is impossible to implement in the way you expect. You can do it more reasonably, give up a few functionalities and make the product much simpler, but more pleasant and transparent to use. And that's what it is all about - a good impression on the consumer.


TechCrunch on cooperation between startups and IT consultants

TechCrunch - a site with news about startups and technology has recently dealt with the topic of cooperation between software companies and startups. They started searching for profiles of the best software houses and programming companies that cooperate with startups and which will take a place in the new ranking prepared by TechCrunch. Thanks to the survey they have created, startup founders can leave recommendations about co-working with IT agencies that turned out great for them. In one of the newer articles, TechCrunch decided to share some of the collected opinions with the world.


Let's look at them together and see what factors influenced the choice of specific IT companies - it's worth learning a lesson from it!


Source: Which software consultants do startups love to work with? -TechCrunch


Good Empire- recommendation for Appetiser Apps

The choice of Appetizer Apps was mainly due to their reputation. Positive opinions about this company come from all over the world. The portfolio caught the attention of Good Empire with some good quality products. However, what satisfied them the most was the cooperation model. The CTO was an internal member of Good Empire.

He managed the work of six developers from Appetiser Apps. Additionally, UX / UI designer, Product, and Project Management participated in the project. So it relied on a real collaboration between the two companies - it was not just a dependency on Appetiser Apps. With a solution like this, the product for iOS and Android was created from scratch and introduced to the market within 3 months!


Fifth Star Funds - recommendation for Aloa

The mission of Fifth Star Funds is to support developing, new startups by allocating capital at an early stage, ensuring network access, and providing all support services tailored to startup founders. The collaboration between the two companies is that Aloa provides developers by outsourcing to Fifth Star Funds who need it. According to Fifth Star Funds, Aloa's developers are trustworthy. According to them, they are also the best business advisers who will always understand what your problems are and will come with the best technological solution.Styku- recommendation for Ajmera InfoTech

CTO of this startup, Chintan Baksh, was most interested in long-term cooperation with the software house, which would support the development of the project and introduce new products to the market for many years. Their in-house programmers, hired as juniors, began to leave the team due to market competition. The startup needed a faithful and experienced team to save time in recruiting and training programmers and to make sure it was a team you can trust. This solution allowed them to stay within their budget, while still developing its products and services.


Orbix360 Inc - recommendation for DevGrid

Orbix360 Inc was at the beginning a small, developing startup that ran its SaaS offer like a hobby WIth the team from DevGrid, the startup has grown tremendously. At the moment, they have specific business goals, an ever-growing customer base, an investment acquisition plan, and much more! All this is a merit of reliable consulting- setting realistic goals is always associated with their implementation.


Laudah -  a recommendation for Cultum

In this case, several factors had a decisive influence on the selection of Cultum as a team worthy of cooperation - their expertise - useful both in practice and in consulting, transparency of their activities and services, competitive prices, and their sincere willingness to help. It is a collaboration that continues to this day. Cultum helped translate the startup management's idea into a market-ready product - a product that customers sincerely love.


TradeNow- recommendation for Appetiser Apps (again)

This is the second recommendation for Appetiser Apps collected by TechCrunch. What made the startup trust this IT company this time? The answer is belief in a startup from the very beginning. They established cooperation at an early stage and continued it from then on so that the startup could develop.


So what makes the cooperation of a startup with a software company go in the right direction?

From all these recommendations, we can conclude and receive an answer, which is "what IT companies to trust in cooperation with my startup?".


We have collected all the good and strong points of IT companies that make a cooperation with them the best decision:


- Extensive knowledge

Research conducted by CB Insights shows that one of the most common factors of startup failure is having an inadequate team, which consists of unskilled employees. When cooperating, it is worth checking the knowledge of developers - after all, the success of your product on the market depends on them! Extensive experience = Extensive knowledge.

Check the company's portfolio, ask what experience they have in cooperation with startups, SaaS, how deep their knowledge is in running projects similar to yours. You want a team that will not only “just work for you”, but also share with you the knowledge needed to achieve success on the market.

Startup failures infograph

- Belief in your success


With the right software company, you will feel that they support you from the very beginning. You are not supposed to be "just another customer" who can be quickly unchecked from the list and added to the portfolio - you are to be a partner with whom cooperation is a priority. It is not only you who want to be successful here - it is YOU, your startup and IT company that want to achieve success TOGETHER. You will feel it through their approach to your project and their commitment.


- Healthy criticism


If the software company you work with continues to nod to all your ideas, you should consider it as a red flag. A good company is not afraid to advise you honestly - it wouldn't always be a comment like “great idea! Let's do it without thinking! ” Sometimes it will be a cold assessment, advice on how to do something better. A good company knows what will work on the market - and will tell you directly. The CB Insights research mentioned above shows that "Most of the startups fail because the product does not match the real needs of the client".


- Good financial offer


There are many reasons why it is profitable to use Team Augmentation services - we have listed it in this article- Team Augmentation- Benefits

One of the benefits is certainly the fact that these services are as cost-effective as possible.


- Long-term cooperation

Many companies, although they do not employ their internal team, are still looking for someone to stay with the project for longer. It is obvious - it is less complicated to have one trusted team that is on the project from the very beginning, has complete knowledge about a given product, and introduces new changes, improvements, or fixes any bugs. It is a good path for your startup's development - a team of programmers who want to start a long-term cooperation with you. Such offers are worth looking for among software companies offering Team Augmentation services.


- Good feedback

This is proof of fruitful cooperation with previous, satisfied customers. It's worth checking them out and asking opinions on forums, checking on the Clutch. Sometimes it is also worth consulting with friends from the industry - they probably have someone worth recommending.


How to start cooperation with a software company?

If your startup is just developing and you need a team of devs to help you in this development, follow these steps:


1. Make your startup development plan.

If you want professional help, you first need to know WHAT exactly do you need? Write down your goals. For example, “I want to develop my SaaS product for companies in the marketing industry. I want it to be simple and transparent to use and contain certain functionalities. I want it to go to the market at the end of the year and grow gradually. ' This is a goal that you must remember yourself during the cooperation and an important message for a potential IT partner.


2. Find and make a list of IT companies that cooperate with startups

If you are the owner of a startup, do not select the biggest giants on the IT market for cooperation. These companies tend to focus on larger customers. Search medium-size software houses that have in their portfolio projects for other startups. It is worth contacting such companies because smaller software houses often handle a smaller number of projects. As a result, they are carried out with the utmost care and given much more attention.

Additionally, usually smaller IT companies focused on technical and business knowledge at the same time. Smaller software houses are a good choice for clients looking for someone who, apart from programming, also understands the secrets of business.


3. Send a request for a quote

Contact selected software houses- preferably by e-mail. Tell them about your problem and try to describe your proposal as accurately as possible. This will allow the company to best price your project.


4. Involve a technician in the entire process

Make sure you already have a technician on your team. If not, be sure to hire someone like that. For what? You need such a person for the entire cooperation process. If you are not someone who is sitting in the tech world, you may not understand the programming jargon when talking to potential partners. Your Technical Person (i.e. a programmer, system analyst) will be responsible for interviewing the teams that you want to hire as a provider of programming services.


5. Choose a team that has experience in marketing and scaling

Target a team that, apart from programming, has experience in:


- product development

- development UI

- architecture design

- marketing

- business scaling


The team you work with should be aware of the company's operation - from budget to business solutions and offer you solutions that will accelerate the development of your project.


When you start working together, remember about ...

Communication...

Take a close look at the team you have worked with. Answer these questions:


- Are they project-focused?

- Are they sure of the solutions provided to you

- Are they excited about the project?


If you notice that cooperation is not going well, make sure you communicate well. Ask what the problem is, what the team is having a hard time with. Discuss everything carefully at regular meetings. Include three important aspects on them:


- planning,

- review,

- retrospective.


Communication is the key- strive for it at every stage of cooperation. Choose a team that also adheres to this rule. If you are not getting current reports, you are not getting feedback - it may be worth considering working with someone more involved.


...and Feedback

About getting it from the team and, more importantly, not to underestimate it at all. This has a huge impact on your project. Feedback should always be part of the project discussion. A great way to provide and receive feedback on your project is one of the team project tools like JIRA, Asana, and Slack. These tools help everyone communicate project status effectively and accelerate product development. They will provide excellent design overview and quality assurance.


Don't be afraid to cooperate!

In summary, as a startup, it is worth cooperating with software service providers if you want your product to appear on the market and be created with due diligence. Remember to choose a team experienced in startups, creating SaaS products, and oriented not only in technological but also business knowledge.

A software company should be involved in the development of your project, be as successful as you are, be willing to work long-term, and share knowledge and valuable tips. With a well-chosen IT company, your product can be the success you dream of!

Hire software developers

Startup
Business
Digitization - What is it? Why? Is it even worth it?
January 26, 2023
15 min read

Recently, in Poland “Grant for Digitalization” has been popular - the funding started on September 20 and ended on October 5. A huge number of applications came to PARP from all over the country. Although digitization and modernization of businesses have been talked about for a long time, the recent campaign to support SMEs (Small and Medium Enterprises Sector) publicized the topic and made entrepreneurs aware of the importance of technological development in their operations.


What is Grant for Digitalization?

Grant for Digitalization is a competition organized by the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) concerning the financing of the sector of small and medium-sized enterprises in the field of digital technologies. This action was caused by the still prevalent COVID-19 virus and, consequently, the need to change the processes and the way companies operate.

Co-financing could be granted to micro, small and medium-sized enterprises operating and registered in Poland. The maximum grant that could be obtained was PLN 255,000. The total cost of the project had to be PLN 300,000. Co-financing amounted to 85% of the project value, which means that the own contribution is at least 15% of the total project cost.


But what exactly is Digitalization itself?

Digitization is nothing more than a series of activities with the purpose of increasing access to the Internet and its resources and introducing electronic mechanisms into public administration, such as:


- increasing access to the Internet,

- development of online services,

- development of competencies in the use of the Internet,

- and creating solutions and projects that encourage them to do so.


Digitization in business

More and more Polish enterprises decide to digitize. According to the Orange Insights research conducted by ICAN Research, around 8% of corporations and large companies/enterprises include new technologies in their business model. Digitization becomes crucial as it increases market efficiency.

Companies are starting to create various types of applications and solutions that are designed to facilitate communication with customers or help in the processes of managing internal processes and improving them. A good example is banking or e-commerce - they adapt new technologies the fastest. In their case, investments in digitization are long-term and short-term goals.


Digitization - a condition of survival for small and medium-sized businesses

Micro, small and medium-sized enterprises constitute as much as 99% of all enterprises in the entire European Union. According to the report "Digital Technologies as a Basis for Action: Europe Digitally Driven: Europe, many SMEs during the Covid-19 pandemic built a so-called "Digital resilience". This means that most of these companies have started to adopt effective digital tools and services widely to help them survive and strengthen their business.

This allowed them to organize quickly, maintain most of their pre-Covid-19 revenue, increase flexibility, and hire more employees. Taking advantage of the possibility of digitization during a pandemic has many benefits even in the distant future after it ends. This will allow businesses to survive and adapt to potential future crises.


What can your company gain from this?

The research entitled “Barriers and trends. Technological transformation of companies in Poland taking into account the human/employee/consumer perspective "carried out in February this year for the Humanities Institute shows that as many as 78% of medium and large enterprises are currently at the stage of digital transformation, and 36% of them are already at an advanced stage of changes.


Moreover, managers (86%) and employees (82%) admitted that the efficiency of their work increased thanks to the digitization of processes and internal communication. When it comes to the most digitized departments in the company, in most cases these are accounting and HR departments.


Benefits of digitization:

1. Better communication within the company - especially recently, where work in a remote model has become an increasingly frequent phenomenon, digital knowledge for internal communication has become necessary for proper work and better organization.


2. Improving customer service processes - nowadays, the fastest way to contact the customer is via the Internet. Therefore, the client expects that the given company will be able to handle it online as much as possible. Digitizing your business will certainly make it easier.


3. Streamlining all bureaucratic processes - and even eliminating what after some activities.


4. Data security - digitization of all data and storing them in the cloud is a guarantee that they will be safely stored. Information on paper is always at risk of being damaged, lost, and many other random factors. The data is also more convenient to use through digitization.


5. Lower office maintenance costs - this is the second benefit of keeping data in the cloud. It seems that maintaining paper documentation is a simple matter, but in reality, the costs associated with it can be really high. These costs include, among others: printing a paper version, a place specially designed for storing collections, maintaining an employee responsible for archiving these documents.


6. Increased employee productivity - thanks to the digital transformation of the company, the number of online solutions increases - that is, solutions that are usually faster and improve work. It is i.a. fast and efficient handling of documents, as well as sharing, sharing, and archiving them.


7. And, most importantly, Automation - all activities so far performed manually, thanks to digitization and available programs, can become fully automated processes, which will help optimize work efficiency in the company.


Still, many companies do not trust digitization. Why?

According to Radosław Frańczak (EY Partner, CESA Consulting SAP Leader)


> “(...), nearly one in five respondents believe that the implementation of the cloud in their enterprise is not necessary”.


For many Polish entrepreneurs, a huge barrier to the implementation of various digital solutions in the company is certainly the lack of trust. This is declared by 29% of companies, according to the EY Polska study "Digital transformation of companies 2020". Another barrier is high costs (according to 24% of companies) and the belief that there are no solutions tailored to the needs of their company on the market (13% of companies). 13% of companies do not use digitization due to resistance from management, and 9% of companies due to resistance and lack of conviction on the part of employees.


If your company is one of the 13 percent who believes that the market does not have a solution tailored to the needs of their business - well, maybe it's true - there is no perfect solution on the market for you and your business. Which does not mean that such a solution cannot be created.


We,  Qarbon IT, are specialists in creating dedicated solutions for companies. Tailored software is something we do every day. If you want to digitize processes in your company, we are here for you! We take into account your needs and requirements so that you are one hundred percent satisfied with the final result. Creating dedicated software will help you improve internal processes in the company, stay ahead of the competition, or increase the interest of potential customers.


Check what we do here. Learn more about our services and take advantage of a free consultation! If you want to see what we've done for our previous clients, check out our portfolio.


Digitization as a chance for success

We present three examples that prove that digitization in Poland is developing successfully, creating the future of the state and its economy:


1.The Polish branch of Cybercom and mobile applications as an export product

It is here that two key mobile applications were created - Suomi.fi and Soumi.fi Service Location, which is part of the Finnish e-government platform and is still being developed and improved. Suomi.fi is an app that provides Finnish citizens with official documents on their mobile devices. Soumi.fi Service Location is, in turn, a database that contains all information about public services available in Finland, combined with the augmented reality module.

The app shows the user the locations of places such as offices on the map, it also contains information about libraries, swimming pools, sports fields, parking meters, and many more!


2. Warsaw University of Technology in the cloud

It is one of the better and larger renowned universities in Poland, where over 36,000 people study. The university has 19 faculties and as many as 48 fields of study. To improve the internal processes of the University of Technology, the university has introduced its own, fully personalized IT system, which is designed to, among others, supporting accounting and financial processes, project management, sales, distribution, mass settlements with students, and many others. This solution was created by specialists from the Polish SAP branch with the help of SI-Consulting as an implementation partner. Thanks to it, financial reports are generated as much as 10 times faster, but the flow of information has become much safer than the previous, "paper" system.


3. The Polish branch of Capgemini and their friendly chatbots

Experts from this branch develop chatbots for call center branches around the world. They create and "train" artificial intelligence so that they understand the context and intentions of the user's speech. The chatbot created by Capgemini has the skill of good manners and caring, which, unfortunately, is often missing in the traditional form of call centers. Chatbots have a prepared sentence of dialogues and statements, social knowledge related to social interactions, and integration with communication channels in the company.


Don't be afraid of digitization!

The last campaign with subsidies for small and medium-sized enterprises, ie the "Grant for Digitization", showed that the Polish market wants to develop in this direction. Thanks to it, many companies have realized how big a chance in their business development can be brought by digitization. It's worth using it.

Click here to view our services

Business
Business
Team Augmentation- Benefits!
January 26, 2023
15 min read

If you are the owner or manager of a company and you are looking for qualified programmers for your internal software team - you should consider Team Augmentation. It is a type of  IT outsourcing in which specialists are hired for a given project to push the work forward and increase the effectiveness of the team.


It may be hiring external programmers for one task/project, but it does not have to end only with this - staff augmentation is also long-term cooperation.


So why the concerns about outsourcing programmers?

As a software development company with experience in the Polish and foreign markets, we notice a tendency towards different concerns of our potential clients when it comes to outsourcing. Where does this aversion come from? We've gathered the most common concerns in this article. We confront them and prove that they are completely unnecessary. When you finish reading this article, you'll find that IT outsourcing is a great solution for your business as well!

Is IT augmentation a good choice

Team Augmentation is all about benefits!

Of course, as the owner of the business, it is your responsibility to keep things running smoothly. Therefore, it is understandable that you may have various fears and doubts about the solution that Team Augmentation is. We, however, hurry with explanations and reassure you - Team Augmentation has many benefits!


The most common concerns are...

Team Augmentation is a huge cost!

And we say - employing your internal employee, or, moreover, a whole team of internal programmers for the company is a huge cost - which WE TAKE ON OURSELVES!


We do not want to be groundless, so to convince you of the high costs involved in completing and maintaining a team within the company, we present specific numbers.


- First thing first, preparation of the workplace.


It may seem trivial, but every programmer working in your company needs his own position with new hardware so that his work is fast and effective. When we say "position", we mean all the equipment - computer, monitor, keyboard, mouse, desk, comfortable chair, etc. Additionally, it is also worth looking at the additional costs related to the maintenance of the entire office - the more programmers inside the company, the bigger the space needed.


If you choose to outsource programmers, you do not have to worry about ensuring working conditions in your office - programmers work remotely, from workplaces in our company, or their own home. We take care of the equipment costs. Desk, computer - it's all on our side!


The costs that you will save with equipping a workplace for one employee are about 2 600 USD!


- Secondly, the recruitment process.


The recruitment process itself is associated not only with enormous costs, but also a lot of time devoted to it. To find the right employee, you need to post an advertisement on various portals, which already involves costs. Finding the right candidate is also a lot of time - you should have an interview and conduct preliminary tests to check his knowledge and skills.

This is also followed by the costs of remuneration of all persons involved in the entire process and technical persons carrying out the recruitment itself - i.e. not only the HR department but also very often a programmer or several programmers who coordinate the recruitment tests. At the stage of hiring a suitable candidate, there are a lot of formalities, such as contracts, implementation, etc.

It is also worth adding that there are a lot of candidates for the position of programmer - the IT market is bursting at the seams these days - but not all of them are your potential Coding Master. You will get a lot of Junior CVs, and even completely inexperienced people who try their luck wherever they find an opportunity. And this is associated with tedious work, where, unfortunately, you also have to sort out the potential champion from (of course ambitious!), but still less experienced candidates.


By using outsourcing services, you have the guarantee that we provide you with only proven and experienced programmers. If you need one developer or maybe a whole team - We will give you what you expect! If your project is complex and complicated, we provide our best specialists. If you are a client from abroad - we will provide programmers with very good English.

If you are looking for a backend developer - we will choose a real magician! The entire recruitment process is shortened to a minimum - Your need is to expand the team, so you contact us and explain who you need and what exactly you care about, and we deliver our candidates as soon as possible - it is always a process no longer than two weeks.


The costs that you will save on the recruitment process of one employee are about 7 800 USD!


- Thirdly, employee benefits.


Nowadays, every modern company wants to take the best care of its employee. All benefits are, besides the salary and development opportunities, one of the most attractive aspects that an employer can offer. A sports card is practically a standard, and many companies also offer other benefits, such as courses, training, providing additional equipment needed for work - companies outdo each other with ideas - free parking at the company, tennis court, table football, premium account on Spotify or some audiobook platform.


It is also a huge cost that you as an employer allocate to internal employees. When outsourcing programmers, these costs are also not on your mind - we will take care of the outsourced programmers so that they will not run out of anything :)


The costs that you will save on employee benefits of one employee are about 300 USD!


- Fourthly, company events.


This can also be considered as sort of the company benefits, but it is a larger venture in terms of organization, so we take it into account as a separate point. An integration party can be huge - depending on the place and additional attractions - whether it is catering, DJ, event shows, and the number of invited people. All that is usually paid by the employer.


The costs that you will save on company events for one employee are about 780 USD!


- Fifth - private medical care.


The health of your employees is very important - and expensive ;) That is why we also take it upon ourselves, providing outsourced programmers with the entire package of medical care.


The costs that you will save on private medical care for one employee are about 220 USD!


- Sixth - paid leave.


When we are already on the topic of health - the well-being, physical and mental rest of your employees is extremely important as it increases efficiency and improves the atmosphere in work. Financially, these costs are comparable to the entire recruitment stage. And this is also what you save by choosing Team Augmentation services. We pay for the programmer's leave. You, as our customer, do not bear any costs.


The costs that you will save on paid leave for one employee are about 8 700 USD!


- And last but not least- training budget.


If you want your team to develop and gain new competencies so that your company can move forward, it is worth investing in some courses for the employees. We believe that if an employee is hungry for new knowledge, it is worth providing him with it.  So we provide all training for our developers - thus relieving you from additional costs.


The costs that you will save on the training budget for one employee are about 1 300 USD!


-The only thing you pay for is the competence of the entire company - and that is priceless!


To sum up, all costs which you will save, thanks to us, is 21 700 USD!

Check our team augmentation services

It's too much paperwork!

We are immediately confronting with these fears - Team Augmentation is ZERO BUREAUCRACY.


As we mentioned above in one of the paragraphs - we have reduced the entire process to a minimum. You have a need right now - you immediately get a solution from us!


The saved time is the main difference between simply recruiting an internal team and Team Augmentation.


1. You tell us about your needs - how many programmers and technical people do you need.


2. After the initial phone/e-mail conversation, we send you blind CVs, information about the availability of developers, and their hourly rates.


3. We sign the NDA if you need one.  


4.  After determining which specific developers suit your needs, we arrange a meeting with a technical person from your team to clarify all the details related to the project.


5. If the selected developer is available at this moment, he can start working on your project immediately.


It's just one signature for one simple contract!


The developer will be an outsider!

"An outsider" is a rather unfriendly term. It immediately associates with the word "intruder". But after all, an outsourced programmer is no intruder! Our developer is not a random stranger - he is our trusted employee and specialist in writing code.


The truth is that most people want to work remotely these days, and so far everything is going in that direction. The times of the pandemic have proved to us that employees feel comfortable in remote work conditions and this model is increasingly appearing in many companies around the world - also in Poland, it has gained enormous popularity.


The person who joins your team is simply a developer working remotely - but with the same commitment as others. He will be present at all meetings - both organizational and project. He will just be part of your team.


It's too much of a mess for my company!

We met with clients who were very convinced of the Team Augmentation solution - even too much. So much so that they started using it from many different companies. In one project there was a frontend developer from Company A and a backend from Company B, and when another FullStack Developer was needed, the company used the services of Team C’s augmentation.

In fact, it may become an unnecessary mess. So when a client tells us that he doesn't want to take another developer from us, we say - TEAM Augmentation, as the name suggests - it's a TEAM. If one programmer is more harm than good for you - we have a solution for that!


You can give us the entire project for execution. We will provide you with the entire team - from the Project Manager through developers to Tester. We give you our guarantee that the project will be carried out efficiently and meticulously. In this way, you pass on the entire "mess" to us, and you can focus on other projects and the development of your business.


Team Augmentation is a necessary evil!

Unfortunately, some customers treat Team Augmentation as a necessary evil. First, they try to put together an internal software developers team, and only when it turns out to be too difficult, they decide on Team Augmentation, treating it as their last resort.


However, Team Augmentation is not a necessary evil or the worst possible option. It is a solution to many problems in the company so that your business can continue to develop.


By deciding on Team Augmentation services, you are choosing a responsible development team with whom you sign a contract. After signing in, you get access to appropriately qualified people. Our programmers have experience in many projects, and when you put your work in their hands, you receive a guarantee of the highest quality. Team Augmentation is also flexible - we adapt to your project and we implement developers who adjust to your schedule and work style.


Additionally, when the project comes to an end, you have no problem with what to do next with outsourced developers. You don't have to think about which project to delegate them to next. This problem solves itself.


Of course, if such cooperation has turned out to be beneficial for you, Team Augmentation also offers long-term cooperation. We don't have to part after one project! If this is the right solution for you, our programmers can be at your disposal for many months or even years!

Hire custom developers

As you can see, there’s nothing to worry about!

All fears are usually caused by unawareness or simply concern for your own business. Will everything go well for sure? Will developers integrate with my team? Isn't it easier to hire your own employee?


We hope this article has cleared all your doubts about Team Augmentation services. If you have any other questions, feel free to contact us HERE and we will quickly answer.


In conclusion, with Team Augmentation you not only save a lot of costs that you would spend on your internal team, but you also get a guarantee of quality and peace of mind - we will take care of your project, while you can focus on developing your business. We provide zero bureaucracy - only one signature for one simple contract.


Team Augmentation is also a solution for YOUR company! If you need reliable programmers - contact us today!

Business
Business
How to choose a programming company?
January 26, 2023
15 min read

Your company wants to be developed and to be more and more modern. You have an idea for a program design, an app, a modern platform, or a website. There is just one step that is between you and realizing the idea – finding the right programming company, which is going to accept the job, and, what’s even more important, is going to deal with it fast and to the highest standard.


The IT industry is developing at a dizzying pace, due to which there are plenty of options. The choice might even be too big! There are plenty of agencies, software houses, and freelancers offering their services to potential customers. Everyone advertises themselves as the best and tries to convince you that they are the number one in the programming world. How to choose? It’s worth starting with a couple of questions that are going to help us to establish what our expectations are.


What exactly do you need?

You should start by thinking about your needs. Ask yourself a question – what does your business need?


Do you want to create an advanced mobile app in which you’re able to spend a bigger chunk of your budget?


Or maybe you’re just thinking about refreshing the page?


Maybe it’s an online shop, with a computer and a mobile version? Think about the money you’re able to spend on your goal and how much time you have. The more specific you are, the fewer companies you’ll have to choose from.


Additionally, specifying the characteristics of the project even after choosing the right software house will also be helpful. We need to establish what our expectations are so that the programmers will be able to ensure that we’re satisfied with the result.


A programming company will know exactly what to do so that the finished product will not differ from what you expected. If you don’t specify what you want, you may ask for project X and get project Y.


Imagine commissioning an artist to paint something for your living room. It’s supposed to not only match the interior but also look just breathtaking. Of course, even if you’ve shown the picture of your living room to the artist and specified your expectations, it’s possible that your vision will be different that the idea of the painter. When you said: “a breathtaking painting which matches my interior” you were thinking about a seaside landscape, but you got a canvas with a blue elephant.


A similar situation may happen in a software house. Both sides are frustrated – the commissioning and the commissioned. You, because you expected a different effect and the company because they did the job according to your guidelines. Now, if you want to make some changes and corrections, you’ll need to reckon with waiting longer and paying more.


Think about your budget! It’ll make the cooperation way easier!

When you get in touch with the programming company of your choice, it’s worth to think how much money you’re ready to pay. What’s more, it’ll allow the software house to establish if it’s enough to create a project which will satisfy you. Be honest and clear while speaking about the budget.


When it comes to the offers from various software houses when you need an executor, you need to remember that price is not always the best factor. After getting a set of offers, the pay rates will probably differ quite a lot. You’ll surely try to compare them with one another, but choosing the cheapest option is not always the smartest. You need to remember that:


-  The better the programmer is, the higher are his competencies and skills, and, consequently, his rates.

-  Higher hourly pay relates to:

- The fact that this hour will be used for good quality, advanced jobs, in contrast to weaker and less advanced programmers.

- The fact that a better programmer will be able to write a more thought-through code that will be the base of a reliable program.


That’s why it’s important to remember that low price doesn’t always mean good quality.


Do some research about programming companies

To do it, use plenty of sources. Create a base of firms that interest you and which meet your technical requirements. Make sure that the software house you choose is trustworthy and perfect for your project.


Recommendations

The advertising of a company very often happens through recommendations. The opinions of people involved in a certain industry seem to be a reliable source of information. A similar situation happens with the recommendations coming from our friends. It’s also the quickest and the easiest way to find a reliable company suitable for our cause. So, when a friend advises you to contact a software house, take it into consideration. It’s worth using the network of acquaintances that you already have because they can help you to verify whether a company is worth your attention or not.


Other customer’s opinions

The internet will tell you the truth. Not always, of course, but in most cases, opinions written online are worth to be taken a look at. Stats prepared by Spiegel Research Center say that 95% of customers use some of the basic recommendations left by other people. Those opinions are often persuasive, too. If a company has more negative ratings than positive, it's better to stay away from it and look for someone else.


Believable portfolio

It’s definitely a key point that should be verified. As a potential customer, we want to know that our project won’t be the first one done by a particular company. A reliable company will have some finished projects in its portfolio. You should pay attention to whether the jobs are similar to yours or at least done using the technology which interests you.


If you want to commission a mobile game, for instance, look for software houses that have had some experience with this topic and not ones that only worked in the medical field and create software strictly for it.


When you’re already in touch with a particular software house, drill them about some of their projects, especially ones they’ve worked on recently. You can also ask about some details of projects similar to yours. Find out how long it takes to finish them, what specialists worked on them, what problems they met, and how they dealt with them.


Project phase

Every programming company, which does its work in a reliable and trustworthy way and delivers projects of good quality, has its project phase thought through. It makes working on a particular project easier and less chaotic due to set phases. It helps to organize the team, due to which the work is more efficient. What is more, the client can sleep soundly knowing what’s the plan and that it’s going to be executed well.


Working on more advanced projects like building a mobile app from scratch, opening an online shop or a more complicated website is a long-term task. That’s why it’s important to have the project phase well thought through and done in writing. Usually, the Project Manager will guide you through the documented implementation process.


They should also inform you about the contact methods the company is going to use with you to keep you up to date with all the changes and eventual problems.


Ways of payoff

IT companies have various methods of payoff. There might be a particular sum for the project as a whole or an hourly pay. With the former, it’s worth checking whether the company sends reports, tests the product, and maintains it after opening.


With the hourly pay, you should ask about the eventual prolonging of the project and if the stakes change. In the end, choose a software house that offers a payoff method that suits you best.


Have a meeting

No matter if in person or online, you need to get to know the software house you want to work with, and emailing is not enough. Select some companies from your base (usually, not more than 2-3 of them) and have a meeting. A live conversation will help you verify the knowledge of the people and whether they’re prepared to tackle your project.


Ask about the team which is going to work is the task – what’s their experience and skills. You might want to ask about a so-called “blind CV,” a resume with no personal data, but with the experience, previous projects they’ve worked on, languages they operate, and other important details. You should also check the hour of work of a particular company because, in the IT industry, those differ from company to company.


Set your goals

Together with the software house, you should set a goal – KPI (Key Performance Indicators). It’ll help with managing work in the future. KPI is a goal that you want to achieve with the finished product. It might be the digitalization of your business, more profit, or customer satisfaction.


It should be established at the very beginning so that the programming company will be able to stick to it at all times while realizing the project. With the finished product in your hands, you’ll be able to compare it with the KPI and see if the goal was met.


Here’s a short cheat sheet about choosing a programming company for the job!

If you’re still not sure how to choose the best programming company for your project, check this short summary out:


We remind you what aspects are especially important while choosing an IT company to cooperate with:

And what questions it’s worth asking to ensure that the cooperation will be satisfactory:

There is a multitude of programming companies on the market. The choice is huge, but we hope that with this article it’ll be easier for you to make the final decision.


Click here to contact us about your IT project

Business
IT
How do programmers test?
January 26, 2023
15 min read

Throughout my career, first as a programmer, later as a Project Manager and a software house’s CEO, I met a lot of programmers, with whom I had pleasure and trouble working.


Already at the beginning of my career in the world of IT I noticed a weird for the time regularity. Every time when we finished a stage of work on an app and there was the time to submit it to either the testers or to the client, something seemed off. There was a mistake, something didn’t work as planned. I wondered how it was possible. I spent so much time testing the code and everything seemed to work!


As someone with little experience, I wasn’t able to find the reason for why it was happening. Only after a couple of months did I realize where the source of the problem is. I’m not sure if you’ll find it surprising, but to me, it was like enlightenment at the time.


This regularity appears more often among programmers who are only starting out. People with more experience come across it more rarely, however, there are some cases, especially when they’re working under time pressure.


The tasks which are coming back to us are the nightmare of every IT project and that’s why I always explain to my teams to carefully check the code they’re writing. It’s better to spend more time on writing a code that is going to work properly than to make multiple corrections. This situation is frustrating, not only for the programmer but for all people involved.


The perfect project doesn’t exist, and I do not believe that it ever will, but I want the project QarbonIT works on to be stress-free both for the clients and for the programmers. A calm, healthy atmosphere makes it not only easier to work also to lead the work. What is more, the customers are happier and more eager to use our services again. The less task coming back, the better the condition of the project and the people involved. That’s why I tell my programmers to test in a way they were the final user, not in a way it simply works.

IT
IT
How to find good programmers?
January 26, 2023
15 min read

Successful development of a business is nearly impossible without proper technology. If used correctly, it will allow us to implement innovations into the company and build a competitive advantage. However, to use its potential fully, it is necessary to have qualified and experienced people who understand the needs of the industry and are able to use their knowledge in practice.

Click here to view the contact form

There are plenty of ways of finding good programmers, however, the task itself isn’t simple and you can easily make mistakes. 9 out of 10 recruiters admit that finding suitable programmers is a challenging task.


Programmers are very much wanted in the job market – it is estimated that currently there are over 750 thousand vacancies in this field in Europe. Taking this into consideration, we’ve prepared a practical guide which will allow you to find good programmers every time.


Top 5 ways to find good programmers

Ask for recommendations

You may ask anyone – your employees, business partners, your network of friends, or other people you cooperate with. Outsourcing may also be a great solution, but it’s logical to ask your friends for their opinions first!


In order to gather valuable recommendations, it’s best to ask people who have experience in looking for work with programmers. One of the biggest advantages of this method is that it is a way to have direct contact with your potential workers. What is more, people who are recommended to you have probably done a good job in the past, which lowers the risk of disappointment connected with hiring an inexperienced specialist.


Check online

On the Internet, there are plenty of websites that gather offers from programming companies. Apart from recommendations, checking them may be one of the easiest ways of finding proper developers. Websites like clutch.co allow you to look through a variety of potential business partners and check their offers.


Furthermore, portals like that include a lot of useful information, such as the field of specialization, types of service, examples of previous work, and references from former customers. Thanks to that we’ll be able to choose objectively and thoroughly.

Industry events and meetings

Similar to other industries, programmers are eager to take part in various events and meetings. These usually have a set topic, which makes it easier to find people who work in the field that interests us and works close to us.


Taking part in such events will not only allow us to find good programmers but also to broaden our network by meeting interesting people and companies. It also gives us access to niche knowledge and experience of the speakers who are eager to share the lessons they’ve learned dealing with various challenges.


Use the help of a consultant

If you don’t have the time or the matters to look for good programmers by yourself, you may want to use the services of an outside expert. There are plenty of excellent consultants on the market and finding the one for you shouldn’t be a problem.


Those types of experts have already helped various clients and dealt with different problems. They also have a huge network of acquaintances and expert knowledge concerning the best ways of selecting potential partners, negotiating the pay, methods of contact, and cooperation. They know exactly what to take into consideration and what mistakes may be made in the process. It’s worth using their experience!


Use the Internet

If you didn’t like all the mentioned ideas for some reason, you may also take matters into your own hands and find good programmers online. It may be time-consuming, but you’ll definitely learn a lot about the type of service you’re looking for.


Pay attention to factors like location, experience, or a particular technological specialization. Make sure to read the “About us” tabs and check if the culture of work and communication is something you and the company have in common. Look for reliable opinions and don’t be afraid to.


How to verify a potential partner?

After you manage to find a couple of programming companies, you’d like to work with, you should still verify if they’re the right choice. Make sure to ask a lot of questions about the industry and former experience with similar projects or with companies like yours.


Pay close attention to the case study of your potential partner and try to verify it in direct contact with the company. Look for companies that look authentic and transparent. After you choose the right business partner, it is wise to start with smaller projects that move towards bigger challenges using small steps. That way, it’s easier to manage the risk.

The best ways to find good programmers

Even though it is fairly difficult to find the right partners in the IT industry, it’s not impossible. Using the methods like listening to recommendations, using special platforms, going to business events, working with an expert, and looking for them on our own, it’s possible to find specialists who will help you to develop your company. With such a spectrum of possibilities, there has to be a way suitable to your needs.


After you choose the company, make sure to verify them. Remember that if they do a good job, it’s good to give them proper references.


IT
Code
The most popular JavaScript frameworks
January 26, 2023
15 min read

So, you want to create a mobile app from nothing? Here are some of the most popular JavaScript frameworks you can use!

JavaScript is one of the most popular technologies used to create mobile apps. It’s an elementary language used by over 95% of websites.


JavaScript – what is it?

JavaScript is a programming language mostly used to create dynamic websites. It’s responsible for everything that’s moving, refreshing, and changes on the screen automatically. It’s responsible for:


- Animated graphics,

- Slides,

- Automatic text suggestions,

- Interactive forms.

Javascript framework features

As one of the most popular languages, JavaScript has plenty of frameworks which makes some groups of repeated tasks easier. Why are those tools created? In the past, in the time when blogs, wiki, and CMS were popular, websites had lots of gradients, textures, pastel colors, and bootstraps. However, when Android appeared on the market, those solutions were no longer feasible.

Suddenly, websites had to be clear and easy to read. All gradients and textures started disappearing and flat design became popular, meaning that programmers started using simple colors on a white background. At the same time, social media started developing, which also had a huge impact on the development of web apps.


In the times when Facebook was being developed, jQuery was the most popular JavaScript library. However, it wasn’t enough for the huge project of an app with such several functions. It was supposed to make the life of its users easier, not to overcomplicate it. The programmers had to use a method that allowed them to divide the code into groups.


New solutions started appearing. Google created its AngularJS and Facebook started working on React. The more apps appeared on the market, the more tools were needed.


Why do we need frameworks in JS?

They allow us to divide the code according to its functions and the contents that are displayed. The code had 3 basic functions:


- Model – what we display, what our date is made of, what is the logic of the app

- Display – how we display the model

- Control – in what way should the model and the display react to the actions of the user.


JavaScript frameworks also help to:

- Divide the code into separate components, which allow us to use the same template in different places.

- Dividing the code into teams (X works on components A, Y works on component B).

- Improving the speed of writing the code by the use of ready solutions.

Click here to view the contact form


What are some of the most popular JavaScript frameworks?

Vue.js

This frontend JavaScript framework of an open sourcemodel-view-viewmodel (MVVM) type is usually used to create the user’s interfaces and one-page apps. It allows us to create simple and more advanced web and mobile apps. It was created by Evan You and over 234 users of GitHub. Currently, it is often used by the big players of the Chinese market, like Alibaba or Baidu. Here the employers very often outsource the work because of the low risk, as those types of frameworks are extremely easy to learn.


Vue.js – advantages:

- Efficiency,

- Flexibility (simple components and templates)

- Simplicity (perfect to begin with and for those who are only starting out as software developers)

- Ease to create interesting programs, even by beginner programmers.Vue.js – disadvantages:

- Lack of support (no corporation behind it, which makes Vue be seen as an unknown and unreliable source)

- Flexibility (the number of components might be a disadvantage if there is a number of programmers with various work practices working on a project)


React.js

This open-source software appeared on the market in 2013 thanks to Facebook. Currently, it’s the most popular front-end JavaScript framework. It’s an efficient and flexible tool that can be used to create web interfaces. Thanks to the DOM model, React.js allows us to update the contents of the website efficiently. It’s used on sites such as Netflix, PayPal, and Walmart.


React.js – advantages:

- Stability (it works highly effectively)

- The code of many uses, even between different apps

- Can be used by intermediate programmers


React.js – disadvantages:

- Positioning (Google may have problems with reading the dynamics of the page correctly)

- Complicity (advanced templates which force the programmers to make various elements work together well)

- Flexibility (it’s still growing and updating which might be problematic for the programmers with less experience)


Angular

Similar to React.js and Vue.js, it’s one of the most popular JavaScript frameworks. It allows the creation of web apps on computers and mobile devices. What is more, it’s widely supported by the programming community. It was created in 2010 by Google and is still developed by the company.


Angular – advantages:

- Speed (thanks to a variety of templates, building websites, even those more complicated ones, is easier)

- Self-reliance (a multitude of self-reliant tools)

- Great quality of codes


Angular – disadvantages:

- Efficiency (it drops as the app is being developed)

- Created for more experienced programmers


Svelte

It was created by Rich Harris. Even though it’s comparatively new, it quickly gained popularity and interest among programmers. It’s used to create graphic interfaces in websites. Apps written with Svelte don’t have the structure of a framework. Instead, Svelte generated a code that manipulates DOM, which makes the app work better from the user’s perspective.


Svelte – advantages:

- Easy to manage (the size of an app is 10 times smaller than while writing in React.js)

- Ready to use effect(various modules of effects and animations)

- Great for beginners


Svelte – disadvantages:

- Still in development  (it cannot compete with bigger projects with higher funding, like React, Angular and Vue)

- Types of templates


Node.js

The multi-platform environment with and open code, designed to create server-side apps written in JavaScript. It was created in 2009 and is currently used by companies like Linkedin, Microsoft, Uber, and Yahoo.


Node.js – advantages:

- the simplicity and the efficiency of code

- Popularity (a variety of tutorials and projects)</p>

- Easy to use (simple connections between the backend and the frontend in one programming language)


Node.js – disadvantages:

- Efficiency (works slower when the processor is used intensely and while processing big files)

- Difficulty judging the modules (with a bigger module comes the risk of mistakes and errors within it)


Ember.js

It’s an open library of the JavaScript language which makes writing web apps easier, thanks to the Model-View-Controller template. It’s designed to create single-page apps and mobile and desktop solutions. A lot of companies use is – Linkedin and Netflix is just examples.


Ember.js – advantages:

- Easy to use (makes switching from one project to another way easier)

- Difficulty judging the modules (with a bigger module comes to the risk of mistakes and errors within it)Ember.js – disadvantages:

- For more advanced programmers, as it’s quite difficult to learn

- The scale of the framework (too big for small projects)

- Updates (no newer versions and no tutorials)


Which JavaScript framework is the best?

It depends on many factors. Each framework offers different elements and uses. We often very often choose the framework which is currently popular because it grants us help and tips if we come across some problems which working. The most important factor to consider while choosing a framework is the satisfaction of working with it.

Code
Startup
What is a startup?
January 26, 2023
15 min read

Recently, while speaking about a new enterprise or a company, we often hear about startups. What does it mean, exactly?


Initially, building our own companies and businesses might come across as difficult and time-consuming, especially since a new firm always experiences a lot of ups and downs. Is it worth the risk? How do we find the necessary funding? A startup might be a solution.


Startup – A Simple Definition

The startup is a new company or a temporary organization looking for a business model which is going to assure that it grows and develops with profit. There are plenty of definitions of this word, however, some of the most common features of a startup are:


They are usually connected to the IT business; however, they may appear in other branches.


Most commonly, they are financed from the internal funds of the owners (a.k.a. bootstrapping – a startup without an investor) and from venture capital and angel investors. A company stops being a startup through gathering enough funds, a fusion, or a takeover.


What are the advantages?

Opening a startup has plenty of advantages, where low costs would be one of the biggest. We don’t need huge seed money to start a business like that and, therefore, it is a good opportunity for young, ambitious people who otherwise wouldn’t be able to start a business of their own. The support of the above-mentioned venture capital and angel investors serves as a great beginning and a chance for them.


What is more, another advantage would be the experience and insight into the national and international markets that we are able to gain. All startups, even those which fail in the future, teach us a lot and allow us to gain experience in the field. With the financial support, a young entrepreneur has plenty of time to learn new skills and, therefore, if they decide to open a business in the future, they’ll do much better.


What is more:

- The absence of an imposed business model leaves space for creativity and searching for new solutions.

- Startups, when led according to the demand in the market, have a high probability of success.

- The popularity and innovativeness of startups have led to the situation in which it’s fairly easy to find funding for our enterprise.


What’s the risk?

Unfortunately, opening a startup comes with a huge risk of failure. Even with a good start, a lot of companies declare bankruptcy. According to the “Startup Genome Report Extra on Premature Scaling” by the Stanford and Berkeley University, statistically 9 out of 10 startups will fail.


Within the first three years of functioning on the market, 92% of startups fail. What does it happen? There are a lot of various factors.


These are some of the most common causes of a startup failing:

- A lack of demand,

- Not thinking through the expenses,

- The team not cooperating,

- Losing with the competition,

- Wrong product/wrong business model,

- Wrong marketing,

- Bad time or bad organization (the lack of proper focus on the business),

- Lack of passion,

- Bad location,

- Lack of investor’s attention,

- Law,

- No following advice.


How to establish a startup?

If you’re thinking about opening a company, and you’re ambitious, patient, and hard-working, a startup is a solution for you.


Start with an idea

The first and at the same time the most important step is to think of an interesting project. It’s worth spending some time on it so that the idea is well put together and worth the investment. With the finished idea, it is worth thinking about a business model, which is a design according to which your company will work. It’s important to make it profitable and scalable.


Create a prototype of your business!

While thinking about the idea and the business model, it’s worth creating a prototype of the project, a.k.a. the Minimum Viable Product. This version should be as simplified as possible to reduce the costs.


The job of the MVP is to verify if the product has its place on the market. It’s worth checking it is as soon and cheap as possible so that we don’t risk introducing a product which has no future on the market and so that we can avoid failure.


Research the market

Calculate calmly. In the beginning, with a fresh idea and a finished prototype, we’re full of enthusiasm and set for success. However, it’s better to judge the situation with a fresh mind and carefully research the market on which you’re planning to do business.


Read, check, analyze, and don’t be afraid to ask questions. The more knowledge you have, the lesser the probability of potential problems and obstacles. Conduct some surveys among your future clients and get to know their opinions, because this is the secret of your product selling in the future.


Find the investors

It may not be easy but is crucial for your enterprise to succeed. There are plenty of organizations that will be able to help you with the project. Some of the major Polish ones are:

- StartInPoland

- Polish Development Fund,

- Academic Business Incubators


When you find the right investors, do what you can to convince them that your idea is worth their money. Have a business reasoning ready. It will serve as proof that there is a demand for the product or service you’re willing to offer.


Show them the results of the research you’ve conducted and be ready to answer their questions. Be as prepared as you can, so that you’ll avoid unwanted surprises.


Additionally, it’s worth working on marketing. Think of a strategy – where and when you will advertise to gather potential buyers. The chance of your success is low if you don’t show yourself to the world.

Startup features

Marketing is your chance to earn money from your product. Since media is a great place to advertise, maybe you should consider cooperating with a PR agency, which will help you with this task.


After your company starts, it’ll be difficult to do everything on your own. It’s worth thinking about creating a team, which doesn’t have to be huge to start with. It’s important to work with competent and trustworthy people, who are as organized, ambitious, and hard-working as you.


The help with starting a business is extremely important. There are many solutions and no need to create a multi-level team with a fixed hierarchy at the very beginning. Just a couple of people we trust will be enough. Of course, another option is to outsource some work.


Popular Polish startups that actually succeeded

Brand24

This tool allows us to monitor the Internet has achieved international success. You’ll be able to use it to find out what people think about your field of business, you’ll see what social media users say about your company, and find opinions about it on news websites, blogs, forums, reviews, and more.


Michal Sadowski started the company with three co-owners, Piort Wierzejewski, Dawid Szymanski and Karol Wnukiewicz. The beginnings were far from easy, but now the company cooperated with some of the most recognizable firms in the country, such as IKEA, H&M, Carlsberg, or Intern.


PayLane

The company was established in 2005 by Karol Zielinski and was recently purchased by Polskie ePlatnosci Online. It’s an online payment gate used in 26 countries all over the world, allowing accepting payment from over 200 countries. They offer cards (like Visa or Mastercard), Google Pay, bank transfer, and many more alternative methods.


Booksy

Booksy is an alternative to phone calls and booking appointments for many services, such as a make-up artist, hairdresser, dentist, and more. This simple app saves its users a lot of stress and time. No wonder it gets popular all around the world. All you need to do is to go to the profile of a place that interests us, select a service, and find the right spot in the calendar.


It makes the work easier for the companies, too, as it grants access to a simple calendar with all bookings in one place. It was established by Stefan Batory and Konrad Howard.


Packhelp

Wojciech Sadowski, Maciej Zajac, Maciej Wozniczko and Konrad Kwiatkowski established this tool for designing and ordering packaging. The client can order at least 30 pieces, which will be personalized for him by the company. You can choose the size of the box, type of material, and print. In 2019 the company got 10 million dollars from its sponsors. Among its clients, we can find giants like H&M, Uber, Google, BMW, and Wrangler.


The world of startups is growing! It’s obvious!

Startups in Poland are developing more and more each year. Not so far in the past, they started appearing more often in the context of newly-opened firms. With the number of fresh ideas, the number of possibilities for future business owners is growing.


According to Google’s data from 2020, in the last five years, the number of Polish startups has doubled. Currently, there are about 4.7 thousand of them operating in the country and abroad. Do you have a startup? Are you in a need of a mobile or web app for it? Let’s talk!

Startup
Offtop
Fantasy break #1 - "The Iron Druid Chronicles"
January 26, 2023
15 min read

Every programmer spends a lot of time in front of their computer, not only at work but also in their free time. It’s worth remembering about **rest**, especially the kind which’s developing. Training physically is obvious, but make sure to remember about mental training too.


Great imagination is one of the things that are necessary for a programmer. One way to develop it is to read, especially fantasy.


Kevin Hearne’s The Iron Druid Chronicles

Both for those who are only beginning their adventure with fantasy and for the enthusiasts, I would like to recommend Kevin Hearne’s The Iron Druid Chronicles. It’s a series of adventures of Atticus O’Sullivan and his dog, who hide from an angry Celtic God in Arizona. The titled druid is an ordinary student who would never be thought to have lived over two thousand years, let alone being friends with Jesus, who he sometimes meets for a glass of Scotch.

Kevin Hearne created a world in which vampires, werewolves, and godly creatures from various pantheons hide among regular people and try to live with them in harmony. Unfortunately, nothing lasts forever, and the bubble in which Atticus’d been living pops. He must fight for his life. The adventure of the druid runs through the most amazing places on Earth and outside. He often incurs a debt of gratitude for which he has to pay later.


The story is extremely fascinating, as it runs through various problems and challenges. As a whole, it’s really humorous and involves plenty of surprising plot twists.


It’s also worth mentioning the author, who was born in Arizona, similarly to the main character of the book. On the other hand, he seems to be fascinated by Poland. The first book of the series includes a multitude of references to Polish culture, such as Polish witches and the amazing speeches of Oberon about the Polish sausage. At some point, the druid even visits Katowice (it’s a shame that they didn’t mention QarbonIT), where he admires the beauty of our forests and even tastes some zubrowka.

Offtop
Code
Rust is the future of Server Side
January 25, 2023
15 min read

If I was to decide today which programming language should I choose to learn it would be Rust, the second option would be Deno (which only now is starting to grow). Rust in short – amazing efficiency, stability, many interesting ready-mades, support for multithreading, static typing. Language syntax looks quite odd and reminds that of C, but it is quite a monster. Great framework test here.


Offtop

Sifrr is an interesting tool, based on uWebSockets. It is a real demon of speed. Mostly because in node we only have a wrapper to JS. All commands are thrown into C, uSocket library is great and soon may become a standard of all libraries.


Why is worth investing in those inventions? Because they are made by people, who really know their stuff and provide a basic tool that can be given needed functionalities, avoiding anything unnecessary. I would compare this to building an F1 car – we choose a chassis frame as a basis for it instead of an excavator with a caravan. Libraries like SocketIO or ClusterWS have a multitude of build-in tools, so u can quickly code but efficiently and server sweat like Artur Szpilka in the second round.


And this is completely personal, but ready-mades suck (with few exceptions).

Code
IT
How to make a mobile app?
January 25, 2023
15 min read

When making an application whether web or mobile we stand before a choice that is not so obvious – who will make it for us?

Who to choose for making a mobile app?

We have a few options: we can do it ourselves, if we have needed skills, we can search for a freelancer who will do it for us, we can hire a team of programmers or look for help through a software house. In today’s article, I would like to present which option is best in my opinion, and although I’m a co-owner of a software house I will do my best to stay unbiased while exploring this matter.

What to pay attention to while looking for a company making mobile apps?

Everything depends on a few factors: the type of app that is to be made, the budget, and a deadline. If it is a simple application and we are in no need to rush, a cheap choice would be to order it from a friend who is a programmer. If we have such a specialist, who can make this kind of project it would be a great option. The question is if he can provide great quality both in the front end and back end. From experience, I can tell it is hardly ever true. Making an application is a complex process that requires a multitude of factors to consider.

Is a software house a perfect solution?

Software house or any other company that provides programmers will do it at a higher cost, but much quicker. It is so because of a simple fact, a company that realizes IT projects, has assets both human and ready solutions, thanks to which making a simple website can be done almost instantly. Experience, tens of already made mobile apps, which achieved success and are already making hundreds of thousands PLN, these are upsides that a freelancer won’t have.

Freelancer specializing in making mobile apps?

There is another risk while working with a freelancer! Such person surely has a lot on their plate, quite a few or more, small and bigger projects. The attention of such a person is divided a lot and because of its errors and mistakes can be made. Honestly, such a solution is not worth the risk, you will not be saving much, while stress and wasted time can be an enormous loss.

What if I want to create something else than an application?

When it comes to bigger projects, that have an extensive functionality of a CRM (Customer Relationship Management) type, ERP (Enterprise Resource Planning), systems for managing a company, applications of all kinds, and so on we are left with three options. Software house, outsourcing, or hiring a programmer on your own. What is best is for you to decide, I will simply present the pros and cons of those solutions.

How to find good programmers? Why is it hard?

Finding a programmer, who can actually provide us with good results, is not a simple task in current times. The market is saturated with people that changed their industries and are just starting in IT or juniors that are still studying or just got a degree, but lack experience; these are not the ones you should hire for doing your project, rather they can be a support for more experienced programmers.

Programmers with experience (mid, senior) on the other hand are already working at some company and it would be hard to get them interested in a project that will come to an end and leave them without a job. We can assume such a person will only join to work on our project after their hours of work and on weekends, but not many people have time to wait until the project shows up on the market.

What is the deadline for your mobile app? Few words about time.

Another issue that you will have to deal with, when trying to create your own team or while ordering this task to a Software House, is punctuality. IT projects are hard to estimate for programmers who you will hire, they will need a Project Manager but even with that, it will not guarantee that they will meet the deadline. Team of people, who never worked together before has no information about capabilities of its members, hence delays will occur and probably not small ones. On the other hand, a company that realizes IT projects professionally has the experience, assets, and knowledge necessary to meet the deadlines. Unfortunately, delays still happen but are much rarer. Above all the company is bound to contract agreements, which include penalties that can reach even 50% of the value of the whole contract. Because of that, the motivation to meet the deadline is much bigger.

How much does it cost to create a mobile app?

When it comes to the price while hiring a programmer, it should be cheaper, but that is not necessarily true, deadlines that are delayed over and over can swallow any budget, and programmers do not earn small amounts of money. It is easy to put in a lot of money and end up with unfinished, not working applications full of bugs. So, answering the question – it depends. Obviously, there are mobile apps that require massive amounts of functionalities, but also those which are small, simple applications supposed to fulfill only basic functions. It all depends on your preference and requirements. It is possible to make an application with as little as 70 thousand PLN or as much as half a million.

Pros of making a mobile app!

I almost forgot about the pros. Now that I am thinking about it, there are plenty of them. Huge control over a project, flexibility in how to realize the task, cost reduction, technological partnership, which focuses on benefits of both sides. Considering that, if you do want to make a mobile app that will be focused on a specific problem for its users, or will simply be a help to your business – do not think about it any longer and contact us. Having your own application is a huge advantage for your users and clients and another way to have bigger profits for your company.

Hire programmers, who will make the mobile app of your dreams!

I wanted it to be objective, and it is for you to decide if it was. Choosing a Software House, though the most expensive solution, is the one that will cost you less stress, one that will make your project on time, and in the end, you might actually save some money. If you still insist on hiring programmers, or you represent a company, which wants to realize IT projects, I would recommend outsourcing.

click here to view our services

IT
Business
How to work in various time zones?
January 25, 2023
15 min read

In this day and age, online work is a norm. Remote work is gaining popularity especially recently.

It has been present in the programming industry for a long time since outsourcing is a common practice there. Many firms make use of globally spreading offshoring, which is the employment of workers from far away countries. It is a great option, but you have to account for the fact that during collaboration with other countries, Australia for example, you have to consider the difference in time zones.

Even with well-organized work, it can pose a serious challenge. How to work in different time zones effectively and without problems? Is it achievable?

Challenges of work in different time zones

Working in different time zones is without a doubt a big challenge for both sides. For example, a Polish firm outsourcing a firm in the USA. The difference in time between both countries is 6 hours. When firm on one side is starting work, the other is close to finishing.

It is always going to be more difficult for one of the sides, it will require more sacrifices when it comes to the time intended for communication between firms. Very often, answers, that we would like to get as fast as possible, will be received after a long time. Sometimes it is difficult to get quick technical support or to contact the firm immediately. It’s worth noting that cultural differences may influence for example different holiday dates and days free from work.

It can seem like a small thing, but it is important to remember it when deciding to offshore.

Is this kind of work possible?

Of course, working in different time zones is possible! What’s more, with good organization of work, making decisions beforehand about rules of communication and full consequences of actions, work can run quickly and effectively. Here we will present guidelines worth considering when working in different time zones:

7 tips for working in different time zones
 • Make a plan of work for a whole team

Most important is to have the whole team well informed about the fact of working with someone in a different time zone. Usually, not a whole software house is involved but a delegated team. It is important to decide any plans, days, and working hours. These are the basics for starting work with a foreign client.

 • Have a constant overlook into the work done in other time zones

It may seem that everything is under control and we remember the other firm is working with an x difference in time, but with an overload of orders, tasks, emails, and meetings you can easily get lost in work or forget something. While counting what time is in New York even the greatest mind can make a mistake due to an overload of things on his head.

It is worth making it easier for yourself and saves time from calculating and checking time zones. For example, there is a lot of useful applications thanks to which, we can quickly check, what time at any given moment is in any place on earth. All you have to do is download a mobile application, check, and we already know that at this moment it is not worth mailing an important message to the Project Manager, since he is just finishing his day at work and will respond only tomorrow morning.

Examples of applications for time zones:

 • Every Time Zone
 • World Time Buddy
 • World Clock Widget
 • Terra Time World Clock

There is a multitude of applications. Simply, search for “World’s time” in your shop’s search bar, and you will get a lot of options. Certainly, anyone can find something that will be perfect for them to use.

Learn the terminology of time zones.

In different time zones, hours are marked in different ways. Learn these abbreviations- UTC (Universal Time Coordinated) and GMT (Greenwich Mean Time) as well as AM and PM to avoid any misunderstandings during setting the dates of meetings or phone calls. Poland operates In Central European Time (CET, UTC+1:00), which applies from the last Sunday in October till the last Sunday in March.

The rest of the year operates in Central European Summer Time (CEST, UTC+2). Sporadically it won’t be us, but the firm we work with that will have trouble with understanding different time zones. It is worth explaining to them when starting cooperation, additionally, while setting up a meeting online it is good to say what hour the meeting will be at our and their country.

For example, you can write in a header of a mail: “Let’s talk at 4 pm GMT - that’s 8 am PDT” or “Let’s talk at 3 PM your time”. The more precise we will be the less a mistake is possible.

 • Plan everything!

Plan everything with details and always be two steps ahead with every stage of work. A manager from a different country should have access to your plan of work so that he can be calm and know that when he is not controlling his team, because it is the middle of the night, his team knows what to do and what tasks are they doing at the given moment.

All tasks should be well planned and accessible for both teams, the one present locally and the other abroad. Few tools for planning tasks can be useful, here are examples:

 • ClickUp
 • Trello
 • Asana
 • Google Calendars
 • Nozbe
 • Microsoft To Do
 • Make work timeframes less strict

Many firms, often including those from the IT industry, resign from strict timeframes of work.

They become more flexible so that they can match the individual needs of their employees. People are different, some are more productive early in the morning from 6 am. Others may need three strong cups of coffee and start working on projects from 11 am.

It may seem that it would cause unnecessary chaos, which is untrue. Productivity in a firm rises, as workers can use the most productive for them, time off work. Especially among programmers, there is a habit of working late evenings or even at night.

More elastic timeframes of starting and finishing work are huge facilitation for people working in different time zones. It creates the possibility of working at the same time as a firm located, for example in Australia, and that would allow quick contact with their team. Everyone should create a work schedule in a way that can be most comfortable for them.

 • Be prepared for sacrifices.

In the case of working with a client from a different time zone, it is worth being prepared for compromises. Unfortunately, not always it is possible to create a schedule that will be convenient for everyone. A downside may be that sometimes meetings will be held late in the evening or very early in the morning, outside of our normal work time.

Sometimes it may happen that the Director of a firm will only have time for us at 10 am and it will be necessary for us to adjust.

 • Follow these three steps to success.

To cope with work in different time zones, one should remember these three important aspects:

 • Flexibility- you should be prepared for flexible work timeframes and sometimes work out of them. From time to time there will be no other option but to phone call a client at 2 am or 3 am. Often we have to be vigilant and prepared that in case of sudden problems, someone will try contacting us at a time we do not expect. In spite of that, it is worth making time of work flexible for cooperation to go smoothly without complications and misunderstandings.
 • Communication inside a team- communication is one of the soft skills, which in our case is a most useful one. Every member of a team should get acquainted with the project and have it thoroughly discussed so that too many questions could be omitted and the process gets sped up. Thanks to that software developer can work during his work hours, knowing what tasks he has to do, meanwhile, the manager can sleep soundly knowing that the rest of the team knows what to do.
 • Good planning- employee, who knows that he has a list of tasks prepared, after launching a computer can immediately start working. At the same time, people at the managing team have insight into all tasks, those that are currently worked on by the team, those that are finished as well as if everything goes smoothly.
click here to view the contact form

Business
Business
What is outsourcing and how much does it cost?
January 25, 2023
15 min read

What really is the outsourcing of programmers and other kinds of IT workers? You are going to find out in this article. We know how hard it is to find great specialists; the world has accelerated and moved into the internet and that is why the demand is so big. Is there a remedy for this issue? Of course, there is, but before I tell you what to look out for, let me introduce you to the subject.

What is the outsourcing of IT workers? Short and precise definition

Whether you think of outsourcing a whole department, a task, or simply you want to get rid of some “problem” you wonder about losing something. Losing control over a company, loss of firms inside culture, because it is much harder to keep good relations with outsourced employees than regular ones. A lot of those worries are a true issue, but the year 2020 brought a lot of changes, remote work for example.

Giants of this world turn to remote work, they don’t need to be chained to a location, work hours do not have to be so strict. The world is changing, technology accelerated and IT outsourcing is becoming more and more popular. Programmers pay incredibly elevated, which is the least important issue in our world right now. Access to foreign attractive companies is a “problem”. Renting programmers became something popular due to mentioned phenomenon.

It is a real challenge for polish employers, who often do not keep up with the American, Swedish, Israeli, or German markets.

Outsourcing is the solution, or simply renting IT specialists!

Readable and simple definition of IT outsourcing

Outsourcing of IT workers is nothing other than expanding an already existing programming team with additional, remote working ones.

Outsourcing programmers, price list – specific enumeration!

There are a few factors, which are to be taken into consideration when you think about outsourcing IT workers. Rent of IT specialists can be pricey, but there are a few questions that will help you find a solution!

 • Technologies, libraries, programming languages (are they common, what are the hourly rates?)
 • When does the project start, what is the deadline? (Are programmers needed as fast as possible?)
 • Experience of the programmer and the number of commercial projects in required technology (did the programmer made anything similar before?)
 • Size of the project, needed number of hours (how big is the project, will the programmer be needed 8 hours every day?)

After answering those four basic questions it will become much easier to discuss and negotiate pay. There are no stable and averaged rates. The pay of a Senior React Developer with seven years of experience in creating commercial projects will be much higher than a payment of a Senior React Developer, who is working for 5 years on one project, which is in an upkeep phase. In conclusion, it is not worth following only the statistics of a professional, but analyzing the value he can bring to the project and firm.

Average salary of programmers in 2020

Depending on the type of contract and technology held in their CV, programmers can earn as much as 10-15 to even 20 thousand PLN every month. Creating solutions, which take into account the functionality of artificial intelligence and machine learning is another brick in a pay rise. Subjects such as Big Data, Business Intelligence, or Blockchain lead the way and the salary of programmers, who excel in those areas, can reach astronomical values – a monthly 20/30 thousand of PLN.

How to solve this issue and cut costs?

Most important is to understand that the model of remote work becomes more popular and the trend is irreversible. Recent events only accelerated the accessibility of remote work, which in consequence changed the job market. Programmers can comfortably create codes for American companies and a polish employer can cooperate with a programmer from the other end of the country, and feel both understanding and a bond! Renting a programmer or a whole team is a solution practiced for years, however, today’s challenges certainly contributed to the amazing progress of this kind of cooperation.

 • Create processes, implement communication tools, which will simplify remote work and eliminate communication dissonance between programmers,
 • Take care of everyday communication with a whole team,
 • Create a set of tools, to make the process of exchanging knowledge and experience, easier,
 • Choose a corporate tool that will make it easier to organize work for programmers,
 • Encourage all employees to socialize every day, make video calls and morning coffees,
 • Take care of eye-to-eye contact with your programmers.

If as a company you are ready to open yourself to a completely new market and you look for IT employees, you just made a great decision. Every kind of using XXI century’s possibilities that help save time and money is a great chance for business.

How to find a company that deals with outsourcing programmers?

It is worth choosing a firm that fulfills all our technical requirements connected with an upcoming project. Apart from financial issues, it is important to look at the responsiveness of the company, was your question answered quickly, and were the answers exhausted?

Another aspect you should not overlook is a real experience of a firm making IT projects and providing with remote working programmers. Has this company ever made something similar to your project? Does it have programmers, who will be ready to spend 8 hours daily on your project? Remember to ask a lot of questions, it is not a good idea to work with firms, which won’t give you precise answers.

Another important element is the time, or rather the length of your project or planned cooperation. Outsourcing programmers is often considered a great but short-term solution to the specific issue – in that case, lack of programmers in your city. However, if cooperation goes great and you don’t waste loads of cash for building an inside programming team and expanding the HR team, there is no need to resign from this “temporary solution”.

When the cooperation lasts for years, both firms have a deep understanding of the subject of services they provide and on everyday challenges, it becomes an incredible asset that should not be destroyed. The technological partnership is very valuable today and what comes with it – much more important than short-term cooperation with a “friend of a friend, who programmed something some time ago”.

Why finding a programmer is so difficult and costly?

There is a multitude of reasons for that and we mentioned a few of them, but it is important to mention a key element – incredible technological advances all over the world. All of the biggest economies in the modern world spend billions of dollars and euros in a race of creating the newest technological solutions. The USA blocks Huawei that is starting to create its own ecosystem. Spotify completely transitions to remote work and Elon Musk is becoming the richest man in the world. Even Motorola, which creates smartphones on the side has found its market.

Over 4 billion people in 2021 are using the internet, it is over 60 percent of the whole population. Recent data shows that in 12 months over 20 million new users joined the web. The market is enormous, technological needs are too; it is the main reason for the demand for programmers of all types – those, who create web and mobile applications, payment systems, and those specialized in e-commerce.

What does it mean for your firm?

As you can figure it out, the situation will not change anytime soon. There are estimations, which show that until 2025 internet will be used by 6 billion people. The market will grow again, niches will emerge with a need to be developed. It is great news, but it will be reflected in the growing salaries of programmers, who will become even less accessible than they are.

A great step would be to start a technological partnership with a company, which will help in the field of providing programmers, and creating dedicated software.

Business
Business
Offshoring and nearshoring – what to choose?
January 25, 2023
15 min read

What offshoring is, and what is nearshoring? What should you take into account when choosing between them? Who needs these services? Differences are quite substantial and it is worth getting acquainted with them while choosing any.

In recent years we could observe a growth of IT services. However, creating own, inside teams may be very costly. Creating a team on your own also takes a lot of time. For the majority of employers, finding good programmers is quite a challenge. After you find potential team members, you have to also verify their qualifications. Additionally in the age of progressing technology we do not have the guarantee that the employee hired now, tomorrow will meet our expectations. That is why lately IT outsourcing became so popular. According to the KPMG analysis, in the year 2017, seven hundred and twenty-seven contracts related to IT outsourcing were signed and their overall value reached 137,2 billion USD. Majorly outsourcing services are used in bigger firms in the fields of finance, banking, automotive industry, or telecommunication. Often even government institutions decide on this type of hiring. Outsourcing is most popular in countries like France, Spain, the Netherlands, Denmark, or the United Kingdom. This method is very beneficial and in a majority of cases works very well. This is shown in the statistics report carried out by IT Outsourcing Statistic. According to this data, 90% of clients using outsourcing are happy with the outcome.

Offshoring – definition

What offshoring is? It is a type of outsourcing. To be specific it is a process of moving business services outside the borders of a country. It refers not only to services, but also production, and the main reason for it is to cut costs. Another reason for considering offshoring can be the lack of the possibility to do something on your own. In that case, there are no restrictions about the location of a hired company, cooperating firms can be located in any place in the world. For example, one firm from Poland can use offshore services from a firm located in Australia, the USA, or China, the distance pays no relevance. It can be done through a foreign direct investment (FDI), or as an international sub-concession. Most often offshoring is used by organizations working on the international market, which are currently in a specific country.

Development of offshoring

The growing development of offshoring is caused mainly because of the progressing technology of telecommunication and IT, growing global competition, and also a globalization of trading services. Most often business services (business process outsourcing, BPO in short) and IT services (T enabled services) make use of offshoring. BPO is most often bookkeeping, finance, administration, law services, analytics, and tests of the market, and when it comes to IT reengineering, security control, building, support, and development of an application.

Nearshoring – definition

Nearshoring is also moving services and business projects over the border of the country, but in this case, geographically and culturally closer than offshoring. Nearshoring provides a possibility of consistent contact, communication, and bonding without the obstacle of cultural differences (both when considering organization and the law). Additionally, the upside is no difference in time zones. East Europe developed significantly when it comes to IT services. The most popular countries that offer offshoring services are Poland, the Czech Republic, Germany, and Ukraine.

Cooperation – 2.png

Offshoring or nearshoring, which to choose?

Offshoring, or nearshoring? Which type would be best for you? To correctly choose a service to fulfill the needs, you have to take into account a few different criteria. The most important ones are costs, communication, quality, and law.

 • Cost of the service.

Offshoring is the best choice when our main criteria are low prices. The cost of services offered for example in India and other Asian countries is much lower than the cost in European countries. In that case, you should also take into consideration eventual traveling costs and accommodation as well as the time spent on delegation. While offshoring does not come in fully remote form, you have to account for inevitable additional costs, which at first can seem low. When choosing to offshore, the distance to overcome becomes much smaller, and getting to know the market as much as the service provider becomes much easier.

 • Communication

Communication is the key to success. In the case of telecommunication, you have to make sure it is not disrupted and the information we send is clear for the receiver. When it comes to foreign communication, the most popular is English. You should make sure both sides can communicate on a basic level. It is best though, for both sides to communicate at the highest level, then u are sure there will be no misunderstandings. The lower the level of communication, the lower the quality and less effective job done is and with that more time is wasted (sometimes hours, but sometimes days or even weeks). When choosing to offshore it is also important to consider cultural barriers, which will be bigger than in a case of offshoring. Another crucial aspect is time zone differences, you have to take into account that in offshoring one of the sides will communicate in night hours. The undoubted advantage of nearshoring is much bigger compatibility when it comes to working hours.

 • Quality of service

The more complex the order, the more important the education and knowledge of employees will become. It will be seen in the quality of a project. Poland is a country, where there are many well-known good technical universities and so the popularity of polish companies providing outsourcing services is growing. ONZ study related to education in the world places Poland in 35th place out of 200. For comparison Indies are 135th. The cost of offshoring from India will be lower, but European specialists are worth their pay because of the quality provided.

 • Law and regulations

Both in offshoring and nearshoring, it is important to have in mind regulations obliging in the country we take service from. It will for sure make cooperation easier. You should check, what is included in the insurance, are traded data is confidential and trade secrets are safe as well as how solved are statements about providers’ errors. You should also pay attention to the political situation in the country in question, how often do regulations change, how is the foreign capital perceived and how do the worker’s rights look.

Offshoring pros and cons

When you decide to choose to offshore it is worth knowing about not only its advantages but what downsides it has. Then, we will know, what actions to take so, we can improve the quality of cooperation.

Advantages:

 • frugality of costs
 • qualified and availability of employees
 • full control over actions of the firm
 • in some countries government subsidies for the cost of work
 • tax breaks
 • growth of the brand’s prestige

Disadvantages:

 • language and cultural barriers
 • risk involved with confidential data leaks
 • image risk
 • costs of traveling
 • complications due to the difference in time zones
 • risk of lowering the quality

Nearshoring pros and cons

In the case of nearshoring, there is a certain risk, but at the same, it has its advantages. After knowing them it is easier to decide which type to choose to satisfy our needs.

Advantages:

 • Frugality of costs
 • Qualified workers
 • Smaller cultural and language differences
 • Mostly work in the same time zone (1–2-hour difference at most)
 • No need to travel far

Disadvantages:

 • sometimes difficulty in relations when it comes to cultural differences
 • remote work – more control over employees
 • need for constant oversee and readiness for possible changes

Costs - what are they dependent on?

 • Localization- a lot depends on where our partner is located. Here is some data when it comes to the average rate:

East Europe- 29-33€

West, Central and North Europe – 41-49€

Asia – 21-25€

 • Job position - position of hired workers, their knowledge, abilities, and experience plays a big part. Depending on what kind of specialist you need, costs will differ. If we hire experienced people for the position of senior, we will have to pay more than a group of juniors. Additionally, firms with many years of operating and being high up on the market will expect a higher price for their services.
 • The deadline - you also have to consider how long will the project last. On one side, long cooperation with a bigger team will generate more costs, but on the other, it may prove more valuable long-term. Sometimes for constant employment, companies are willing to offer better rates to the clients needing their services for a longer period of time.
click here to view the contact form

Summary

Big companies, or smaller start-ups, all over the world both nearshoring and offshoring proved to be a great solution for a lot of them. According to a questionnaire from Deloitte conducted in 2016, 78% of organizations are satisfied with outsourcing IT. Both nearshoring and offshoring allow for more flexibility and rid you of the struggle to find and train your own employees, instead, you can hire an outside team, which while working remotely will use its full potential.


Business
IT
Software developer – who is it?
January 25, 2023
15 min read

IT industry is lately one of the most prosperous ones. Every firm that wants to be something more in our times goes online and broadens its technologies. Demand for all kinds of programming services is still growing. Every firm wants to have a good-looking, well-working modern website and its own app.

Companies have become more modern and are starting to use all kinds of software. They wonder, how to find good programmers, who will meet their expectations. There is no shortage of clients on the market and because of that competition grows as well. Emerging of new software houses makes the demand for professions connected to the industry and their popularity grow. Those occupations are right now in the top paid ones. One of them is a software developer. Who is and what does a software developer do?

Who is a software developer?

When looking for a job, more and more often you can come across jobs like software developer or software engineer, additionally you will encounter words like “full-stack”,” back-end”,” front-end” and such. To a complete layman, they will not mean much. How to differentiate them and know who does what?

Software developer vs. Programmer

In this issue, there are two opinions. The first one is that programmers and software developers are not necessarily the same and they vary in the task they do.

Programmer– can code, but focuses on writing code in existing languages.

Software developer – more experienced and developed programmer. In this case, programming is only a part of his job, but his main task is creating new concepts, making tests, designing, preparing technical documentation, etc.

Another group believes that the differences between a programmer and software developer are much less considerable and those two are more or less the same.

Tests from Stack Overflow show that among those technical occupations, it is a software developer that is most wanted and most appreciated according to 71,6% of the subjects.

Software Developer vs. Software Engineer

A lot of people use those two terms alternately because none of them has a clear definition. Sometimes it will happen that a firm, which is looking for a software developer will reject a cv from a “software engineer”. It is like this because in their company those will be two different positions.

Same as the programmer, is someone who can code and the developer is someone with broader knowledge and more tasks to his post, the engineer is someone a level higher. A software engineer can design a software system. He has more experience, knowledge and can both manage and oversee a whole team of programmers

The work of a software developer has, like every other job, its pros and cons. Here are some of them

Advantages:

 • constant growth
 • acquiring new knowledge
 • interesting challenges
 • occupational prestige
 • high salary
 • modern workplace
 • working with interesting people over interesting projects

Disadvantages:

 • sitting in front of a computer all the time
 • stress- big responsibility on developers’ shoulders, a multitude of tasks
 • need for continuous learning (which can be both upside and a downside)
 • often work overtime

Range of duties

The software developer has to have a lot of experience in programming. He has to have a wide range of knowledge. Has to know how to make a mobile or web app. Knows, what are the most popular JavaScript frameworks on the market are. It is not only coding but also a big responsibility for the whole work. A lot depends on the organization, in which a developer works and what projects is he involved in. Very often in small firms, there will be more duties for a software developer apart from writing code. In bigger companies, the distribution of tasks is much more defined, and possibly software developers will be only responsible for one part of the project, other tasks like implementation or testing will fall on someone else.

Duties of a software developer

The work of a software developer certainly is not very monotonous or boring. There is a range of things they can work on and a lot of interesting projects. It might be a mobile app, software for a company, advanced website. Fields, for which projects are created, vary a lot – maybe a boutique wants e-commerce? Maybe some company orders creating an application for comparing offers? A website is already wanted by every town hall, independent artist, drugstore, and provider of different services.

Software developers most often take care of:

 • defining user/client needs
 • designing software
 • testing software
 • documenting work over a project
 • cooperation with other programmers
 • fixing possible errors
 • updating and conservation of software

Software developers, who oversee a project, often are referred to as IT Project Managers. They are responsible for costs, progression and deadlines.

How to become a software developer?

Software developer whole his life has to broaden their knowledge, acquire new skills and climb the carrier ladder. But you have to start somewhere.

A lot of young people start their carrier by going to study It at universities. Is it worth doing so? Fluff jobs posed a question “are IT studies useful while learning to program?”, most responding programmers answered “no”. Only 17% thought, studies actually teach useful knowledge in the field of programming.

Another option is all kinds of different programming courses. A downside is high prices, which can reach as much as over a dozen thousand of PLN.

Both methods have their own advantages and disadvantages and opinion is divided. Of course, there are people that are self-taught and long studies will not do much for them, and those to whom studying at a university will be very useful. Most important is the passion to broaden your knowledge about programming. There are also those, who learned online through a multitude of different sources, online courses, bootcamps, specialized YouTube channels.

Most important is to get a hold of programming languages, acquire knowledge. It does not matter for an employer how did you got your skills but if you really have them.

Stepping into the IT industry is a big step in a carrier of a young programmer. Most of the time, there are these three basic levels in a carrier:

 • Junior software developer - a basic level of a software developer, who just started working in the IT industry. He has little to no experience, most likely to work under someone with more. His knowledge is limited to 2 or 3 technologies.
 • Mid / regular software developer -more experience and knowledge, can independently create code and solutions.
 • Senior software developer -has a lot of experience, is competent and independent, can both design and propose solutions, often hands down knowledge to less experienced colleagues.
Basic – 21.png

High demand – job of the future?

Software developers certainly can count on high pay above the national average. Demand for them is still growing. However, there are forecasts that suggest nothing lasts forever, and even such highly demanded occupation as a software developer will meet competition in a form of artificial intelligence. Raymond Kurzweil, head of Google engineers, said in an interview that in 17 years we will not be able to differentiate human intelligence from an artificial one. “Until the year 2029 computers will be equipped with intelligence on a human level. It will lead to the integration of computers with human-level of intelligence with our brains, next connecting them to cloud to broaden who we are”. Fortunately for now these are only predictions. In the coming years, we can be sure the demand for this occupation will grow.

IT
Business
Best country to outsource software development
January 25, 2023
15 min read

You may be asking yourself which direction is the best to outsource software development.

There is no easy answer. There are many countries where you can find marvelous developers, who are specialized in technology you are looking for, but there are many traps you have to avoid. In this article I would try to show you how to avoid few of them and find great tech partners.

infografika (1).jpg

What to pay attention to when outsourcing software development?

There were approximately 27 millions developers around the globe in 2020. Nowadays when demand for new web and mobile applications is so huge this number of software developers will continue to grow. It is predicted that the number will hit 45 million in 2030.

The United States currently has the largest number of software developers in the world, 4,2 million of web and app developers live in the USA. Whereas in Europe we have 6.1 million profesional developers. European country with the highest number of software developers is Germany. The United Kingdom and France are at second and third place. Whereas in Poland there are approximately 300 000 software engineers. This number gives Poland 8th place.

After this brief introduction I will go straight to the point, and I will try to show you how to choose the best destination to outsource your software development. Just follow this simple steps:

1. Pick a country that are politically stable, it’s important in terms of outsourcing your software

This should be a key step when you will be looking for your outsourcing destination. You won’t find yourself in a situation, when your money has already been involved, the contract is signed and something unpredictable has happened, something that you aren’t able to influence on. This can lead to terrible situation. Situation in which you can lose your money and have to start everything over again.

2. Pick a country which are most attractive for outsourcing

A.T. Kearney Global Service Location Index (GSLI). This index tracks the contours of the offshoring landscape in 50 countries across four major categories: financial attractiveness, people skills and availability, business environment, and the new one - digital resonance which ensures that the index captures new information related to automation that is increasingly relevant in these decisions.

In 2019 GLSI, United Kingdom was listed at first place as the best country to outsource in Europe declassifying Poland which was a leader in 2016. Mainly due to digital resonance, which is not surprisingly, led by the world’s most advanced economies. These economies with high-skilled labor are generally more costly but it’s obvious. Now we have to ask ourselves if it’s not better to pick up a country from CEE, where you will find more affordable tech partners motivated to fill that gap as soon as possible. That leads to the third point.

3. Price of outsourcing software development

In most advanced economic hourly development the rate usually is really high approximately from 80$ per hour for senior software engineers. Whereas in countries such as Poland, Ukraine, Czech Republic, Hungary the rates range between 30$ - 50$ per hour. Rates closer to minimum are usually of smaller project outsourcing vendors whereas, higher rates are common for large tech companies.

4. Location (nearshoring, offshoring, outsourcing)

In present times, when COVID-19 becomes a global threat, business has moved to the internet and relationships could be established and maintained online. Location, in terms of geography isn’t a key factor to consider while choosing an outsourcing destination, but certainly is one of them and I have to mention it.

Central Europe is an easily approachable region of the world. Biggest cities in Poland, Ukraine etc. such as Warsaw, Katowice, Kiev have airports and many connections from around the globe. Moreover, they are well communicated internally. Visiting your tech partner is going to be comfortable and easy.

5. Tech expertise

According to HackerRank. China has the best developers with a score of 100, but Chinese developers only won by a hair with Russian which scored 99.9 out of 100. Poland with 98 points reached third place. It’s surprising. While most developers live in the United States and they have such talents as Bill Gates, Elon Musk, Dennis Ritchie they only manage to rank 28th place.

Comparing those three they are really close to each other if it comes to technical knowledge of developers. So if you have to choose from one of those you have to consider other factors too. Besides tech expertise, a really important factor is language proficiency. English language is essential to communicate well with clients and teammates. Polish people excelling in language skills. According to the EF English Proficiency. Index Poland is in 16th place. While China and Russia manage to rank 38th and 41st.

6. Mentality

Every software developer is completely unique. I’m one of them and besides that now I’m the CEO of a software house I used to work with on a daily basis. Looking through my experience I can tell you how important and hard it is to pick developers with the right mentality. It’s the key factor to reach business goals without any disturbance. While picking developers with appropriate skills is important too, developers without the right mentality can easily cause delays and a lot of stress for everyone involved.

What I mean by right mentality. Firstly affection to quality and secondly diligence. Nothing can replace those qualities. So choosing the proper country and suitable software development company chose those with high-proficient software developers with the right mentality.

So, what is the best direction for outsourcing software development?

That’s it. I supposed that I was able to bring closer main factors to consider while choosing the best country to outsource software development. It’s crucial to dedicate a substantial amount of time and energy to this stage. This step is extremely important. Don’t hesitate to request a proposal from as many companies as you can. Talk with the representative and ask questions that are crucial to your business.

Business
IT
What is Custom Software Development?
January 25, 2023
15 min read

We live in a changing world, made to measure, tailored to each user individually. Hence the terms such as BigData, machine learning, and artificial intelligence. All these solutions appeared to create a service/product tailored to you so that you could not resist the temptation to buy. It sounds quite calculated, cool with a strong business vein. But that’s not quite the case.

So, what is it all about custom software development?

It is tailoring, it is creating with a full understanding of needs. Thanks to the full customization of your web or mobile application, you can hit the tastes of users. Generic ideas don’t work anymore, they have no right to work - your competition is too big.

You do not live in the era of 2007, where there is one touch iPhone on the smartphone market and every mobile application created will be a hit. As long as you don’t have a design that is fully customizable, your customers will still feel unsatisfied - they will have the impression that this design was not made with them in mind.

Well, custom software development is creating software that is fully tailored to your user’s requirements. It sounds logical and simple, but it is not.

Why is custom software development getting more and more difficult?

Software development is primarily a needs research process. Without a huge amount of knowledge and data, you are not able to customize your solution. How would you like to add additional functionality to your mobile application without having specific feedback from potential users? It doesn’t make sense.

It makes no sense to create applications, web or mobile, based on your own ideas of needs. Perhaps this need only exists in your imagination. By the way, a huge number of startups fail precisely for this reason - the lack of validation with the outside world of their idea.

It takes a lot of time, an agile approach, and precision!

Added to this are the expectations, competition, and limited budgets of companies. It all causes pressure, market volatility, and the fact that software development often takes a long time. When companies start planning to create a mobile application, its time from implementing an idea to a finished product takes so long that the demand decreases to a minimum, or the world’s attention shifts to other areas.

Can you imagine Instagram or Facebook not implementing “stories” functionality in their ecosystem? It would make Snapchat grow amazingly and distract you from the rest of the solutions. Therefore, custom software development is a continuous work that must be agile, fast, and extremely precise. If your current software development partner isn’t fast-paced, why not consider changing your custom software development company?

What are the advantages and disadvantages of custom software development?

Advantages

 • Complexity and comprehensiveness

By definition, any kind of custom software development is simply a very broad project, which assumes that it will contain a lot of functionalities and is to solve a lot of problems. A good example is the creation of an ERP system (a platform that allows you to manage the entire enterprise from one place).

 • User data security

Any private information shared with their users rarely leaks from custom-made projects. This is because these projects are large, have a lot of time, and a lot of attention to data processing. The case is different in the case of smaller projects, done quickly for little money.

 • System openness and integration

Thanks to the customization of all elements, possible integration with external tools is often taken into account. Applications are often fairly closed and limited to offering basic functionality. Complex systems, as a rule, do not want to limit the number of integrations.

 • Fast and big updates

When it comes to possible repairs, ready-made, purchased products often do not have the possibility of introducing changes. In the case of custom software development, all corrections take place immediately - the development team, thanks to continuous contact with the product owner or project manager, is tasked with creating improvements every day.

Disadvantages

 • Scale of activities

The number of small factors to consider is huge. Custom software development usually reaches many people, so it must take into account the opinion and needs of many people.

 • Lots of time and corrections

It takes a long time to build a huge custom project. Of course, you don’t need much to launch a custom design - just one or two functionalities are enough to start with. However, the entire project takes a relatively long time to complete.

 • Rotation of the software development team

Due to the long-term nature of a project, it is common for many developers to leave the project. When you plan to create such a project yourself with your own local resources, it will be easy for you to keep developers in your company. It is better to outsource the creation of such a project and not worry about the large rotation of developers.

Is custom software development better than ready-made solutions?

Of course, there are ready-made products that often work great and have a lot of functionalities. However, when there is a new niche to develop, ready-made products are often very underdeveloped and made quickly. Digitization had a huge impact on software development, in every form - ready-made and customized. Custom software development is great at solving the main problem which is a full reference to people’s needs and the ability to quickly react to market volatility.

 • Ability to make quick changes to the project.
 • Adjusting UX design to the users’ requirements.
 • The ability to scale the project.
 • Great solution quality.

It would seem obvious that custom software development will be a better solution in any case. However, the market for sales management solutions (CRM) can serve as an example - there is such a huge competition that it makes no sense to create new solutions. The finished product in this case is a much better choice.

Software development process - an example!

Building a great mobile app, web app, or dashboard with stat visualizations takes a process. Each type of software is always created with a view to solving a specific problem for a specific group of users. It is very important that the entire process is predictable, clear, and, above all, repeatable every time.

Requirements

The first step is to collect a lot of information, details, requirements for the project and the software development itself. As long as you provide the software development provider with the maximum amount of detail, chances are huge that your project will be successful.

Design

When all the necessary functionalities are clear, the creation of designs, mockups, and initial MVPs of your product begins. Today, UX / UI design is a huge market that is necessary and directly related to the work of software developers. As long as the design is visually appealing, users will be willing to interact. Competition for “good looks” in today’s IT market is fierce.

Implementation

This is the moment when software developers actually start creating your customized solution from A to Z. Thanks to a well-chosen software development methodology, your solution becomes more and more extensive every day. Daily communication, implementation of corrections, hard work, and attention to detail make the implementation the longest moment of the entire process.

Verification

Of course, code verification also happens during implementation, but it often happens that it is in this separate phase - the work of manual and automated tests is extremely valuable. This can often eliminate dozens or hundreds of minor errors.

Maintenance

It would seem that maintenance is a bit to the side of the whole process, that it’s just a project oversight. It is not true, it is one of the most important elements of running a business and creating custom software development. Due to the fact that we are constantly in touch with users of our software, we are able to improve it every day.

What are some successful examples of custom software?

Big corporations known to everyone for decades have been creating custom software solutions. However, thanks to access to many software houses from around the world, today everyone is able to create a custom solution. There are a huge number of examples that are flagship custom solutions:

1. A system for managing a company in an enterprise (CRM)

In the CRM system, you store your customers’ data - phone number, e-mail, and so on - and keep records of contacts with them, from live meetings to correspondence. Everything is in one place and available from the same platform (CRM program) for every employee involved in the sales process or customer service.

Depending on which specific CRM system you use (which one to choose this issue for a separate text and we will deal with it soon in our pages), you may also have access to a number of other CRM functions or tools, for example, sales funnel management. However, even in the basic version, the CRM system offers a number of benefits.

2. Content management systems (CMS)

A content management system that allows you to add, remove and modify content on the website. This applies to texts, images, graphics, photos, videos, tables, and even subpages and other editable elements of the website. Due to the fact that the CMS is easy to use, anyone can learn to use it. You do not need any specialized programming knowledge for this.

Today, more and more websites are built on the basis of a content management system, which can be simply called an administration panel. It is an ideal solution for people who want to expand their websites on their own.

3. A system for managing the entire enterprise from one place

The task of these systems is the full integration of all areas of the company’s activity. In popular ERP systems, these are production, marketing, finance, strategic enterprise management, etc. In addition, ERP systems allow the use of mechanisms that enable the simulation of various actions and analysis of their effects, including financial ones.

4. Invoicing and accounting tools

All CFOs and accountants are well aware of how much easier it is to have a good program for managing invoices, finances, and employee payouts. Such tools must be armed with great data security, any leakage of sensitive data would be a huge failure for the enterprise.

5. University portals for students and lecturers

It is a place where all people related to the activities of the university or college can exchange scientific materials, manage finances, plan classes, and so on. A great example of custom software development with a lot of functionalities.

6. Online property management platform

Having such a customized system that allows you to keep all available real estate is a great plus. Possible sales can also take place via such a platform. Often, such solutions are developing strongly and implement artificial intelligence or 3D visualizations.

7. Online shopping applications.

E-commerce is growing, so access to software that makes shopping easier for us is very easy. The applications of such giants as eBay, Amazon, and Zalando are very nice, and shopping with these applications is very pleasant.

There are plenty of examples, but we can list these 7 known examples. Thanks to access to real examples, you are able to have a deep understanding of all the functionalities of web and mobile applications that surround you on a daily basis.

Why custom software development is important?

You probably don’t like using software that is unintuitive, doesn’t understand your problems, and is expensive. Photoshop a few years ago can be a good example. It is a software dedicated to professionals, very expensive, and quite inaccessible to most people. So, access to photo editing was limited.

An example of custom software development that surpassed the ease of use can be Canva - which has become more and more popular for several years. Its basic functionalities are free, it is a pleasure to use this web application. This example strongly shows that custom software development is a way of approaching business creation (solving specific problems through a deep understanding of the needs of this niche).

Full compliance with the rules

A great argument is, above all, full compliance with the company’s rules, culture, and internal law. Custom software development project, in fact, also includes such “soft information”.

Consistency of all solutions

Another important thing is the fact that the custom application created for the company will be fully integrated with the rest of the solutions. This is great news. Because each purchased, ready-made solution will never fit the needs of the company like an application that has been made to measure.

Where to find the right place for your creating your custom product?

There are plenty of possibilities today, but due to our extensive experience in creating fully customized solutions - we recommend arranging a free consultation with us. We will be very happy to get acquainted with your idea, needs and answer all your questions and dispel doubts. So finding a custom software development company is no longer a problem, it’s a formality. The long-term, technological partnership is important because creating custom software is always a long-term process. Finding a partner who will listen to your needs and adapt the code to your needs is a difficult task. Therefore, it is worth remembering to create a list of specific questions that should be asked of such a company.

IT
IT
Does digitalization affect software development?
January 25, 2023
15 min read

COVID-19 changed the world. This is the prosaism that everyone wrote about. We know that Amazon has increased its advertising spending by 44% compared to 2020. Giants such as Uber, American Express, Airbnb, Microsoft, and Zillow have created hundreds of processes that have allowed thousands of employees around the world to work remotely. Spotify moves almost 100% to remote work. But what does this mean in the long term for custom software development?

What is digitalization really?

Digitalization is a term that has appeared on the most popular business and technology blogs for years, but it may still be difficult to define it. According to Forbes - digital transformation is the usage of software development to change a business model and provide new platforms or software that simplify the business model and give access to new customers worldwide; it is the process of moving to a digital world.

The world has shrunk again through digitalization

All local businesses have undergone a major renovation today. And the market has become incredibly long, there is much more space today. Doing homework using remote work, visiting a doctor, remote work in uncomfortable industries. All this was not feasible not long ago, today it is commonplace. Today, all local businesses that have never considered putting their business on Google Maps have been there for several months.

The demand for the creation of mobile applications, web applications, or dedicated software that supports the enterprise in the transition to remote work has increased. First of all, the first visible change through digitalization is greater freedom in using services.

Of course, this happens on a micro-scale - a shoemaker who has never been available on the Internet suddenly provides a platform that allows you to repair shoes over the Internet. The macro scale is primarily the wide-ranging activities of large enterprises.

Digital transformation means simplification

It has accelerated the exchange of information, and the increasing access to remote services has meant that poor social groups, seniors and the disabled have access to tools that previously only operated offline. Interactive classes for people with disabilities, applications for meeting seniors caused a real explosion.

Transformations in the field of creating mobile and web applications are also taking place. Android and iOS have gone a long way in a simplified design that is literally available to everyone. Due to COVID-19, many companies specializing in creating applications have noticed this trend, which results in the fact that we are surrounded by very clear and nice digital products. Often these projects are created with the help of IT outsourcing, which has recently been getting worse and worse.

Has software development felt the impact of digitalization?

We are still on the rising tide that started sometime in May 2020. Many companies then unblocked their funds and began to nervously invest them in software development. Huge corporations started to create completely new services, new functionalities and reach a new group of consumers. Small businesses started to create web and mobile applications to at least to some extent transfer their business and save revenues.

This is the only sensible decision that could be made in these extremely uncertain times that did not provide any predictions as to when COVID-19 might end. Many of these ideas have fallen, many of these apps lie somewhere at the bottom of the Apple Store and Google Play without any comments or ratings. There were many reasons for these failures, but when it comes to the impact of digital transformation on software development, the demand was huge and there is still further.

All software houses, IT recruitment agencies, IT staff augmentation companies, and software vendors felt a huge increase in interest, as did e-commerce companies. There is a huge amount of industries that have felt a great relief after COVID-19 has spread more and more. Many niches were created which, regardless of their specificity, needed software.

Many companies that have specialized for many years in software development were established in a short time. Of course, it is very difficult, but possible to separate real professionals from amateurs who have found a niche.

AI implementation, UX adjustment, building a new software

Digital transformation and all kinds of business transformations require action on data. As long as the business is profitable and brings meaningful profit, rebuilding UX design can be a bad move, but adding new functionalities can open up the business to new opportunities.

A company with a slightly outdated design should focus on creating changes in the appearance of its software. Making such decisions requires specific feedback and sales funnel research. Without this information, making any changes is groping in the dark.

Where should you start digitizing your business?

By collecting data, gaining valuable feedback from customers and business partners, you are able to improve your business, or even digitize the entire venture. An important issue is also the specific observation of the market, competitors’ activities, and the consistent implementation of specific activities that bring your company closer to the transition from offline to online.

However, if your business was already based online, but you only offered simple functionalities on the website - it may be worth spreading your wings and creating a mobile or web application that would be much more convenient for your clients. Startups that look very holistically at software development know literally everything about this topic.

How to prepare for business digitalization through software development?

The first layer is primarily a good substantive preparation before starting business digitalization. So why would you go online, will this investment really bring my business more revenue, is the digital transformation the only sensible decision for my business?

The second layer is to define specific functionalities, parts of the business that can be included in a new mobile or web application. Here it is worth finding out how to choose the right software development company!

The third layer is to actually create the solution and validate it with the market. Research, data, and feedback are important, but often the market is so volatile and demanding that the time of creating a given product or solution could change the situation and the digital online transition may fail.

business digitalization

Business digitalization - application in practice

1. Possibility to reach new customers, without any location restrictions

By going online and with the right marketing skills, it is possible to reach people across the globe. This is an amazing convenience, but such digitalization of business also carries many obligations. For example, adjusting the business to the applicable regulations in a given country, taking care of data security, or having linguistic skills.

2. Quick access to all enterprise resources

Having all the necessary information about your company, access to finances, call planning, marketing, and sales activities is a real business gamechanger. Such a platform is often called an ERP system.

3. Fast information transfer

Thanks to the possibility of a quick flow of information in the company, decisions are made much faster. When you are going through the digitalization of your business, there is a high probability that it will be one of the factors that will directly translate into increased revenues.

What exemplary functionalities can start a digital transformation?

First of all, it is worth mentioning here about the expansion of current functionalities that the business has. Of course, creating a completely new project, a new mobile application, or a new web application is always a great opportunity for higher long-term company revenues. But implementing IoT, AI, machine learning, BigData, AR, or VR is a real change today. Software developers who are able to carry out such digital transformations are hardly available - so it is worth going to a software development company that will take care of you and your business from A to Z.

Each such step towards new technologies makes customers feel appreciated, they know that you want good for them and you make sure that your service or product is even closer to their perception. A product adjusted thanks to artificial intelligence will always be better than a generic approach to a website. It is worth remembering that digital transformation is primarily intended to reduce the feeling of uncertainty in your future client.

click here to view our services

IT
Business
Learn Why Outsourcing Has a Bad Reputation. That’s simple!
January 25, 2023
15 min read

This text is a prelude to an e-book entitled: “IT Outsourcing is expired. 15 reasons why tech-partnership is becoming more and more popular.” which is currently at the finals of works and will see the light of day soon. We cover this topic quite regularly because we have noticed some dependence in the software development industry.

Due to the constantly growing trend and popularity of the hyper-competitive market of software suppliers, a huge number of completely incompetent companies appeared on the market. The problem is that most of these companies/software houses/software providers offer classic outsourcing and this is how they position their business - which is often not true.

Why is outsourcing being disliked?

There are huge differences, not only syntactically, but also physical differences in the cooperation models offered. Classic IT outsourcing is not the same as IT staff augmentation, offshoring, nearshoring or onshoring. Using the right term in the right context will naturally be very valuable to someone who wants to create optimizations in many areas of the company. But this dependence also works the other way around - that is, many companies, usually small, whose bargaining chip is the price - incorrectly choose the model of cooperation for their client.

This raises some dissonance, because when a client hears that offshoring is the best option for him to cooperate, because he will have frequent contact and time zone differences are not a problem - he thinks something is wrong. And rightly so!

In the case of onshoring, when the client is looking for huge savings and needs to resign from the local team and build an external team - nearshoring or offshoring will be a much better solution. Such misunderstandings that often occur are worrying and discourage the use of any form of outsourcing. What does it mean?

IT Outsourcing stops working, the technological partnership takes its place

The greatest challenge of IT outsourcing is and has always been one thing - the dedication to solving problems here and now. Why is this not a perfect solution? For one reason - creating quality digital products, modern software development, building real remote and agile software engineers requires deep understanding.

Understanding a business sometimes takes months, understanding the intricacies of a particular industry can take years - this problem cannot be solved by one phone call or sending a long and concise presentation. In fact, it is a long-term process that requires daily conversations, establishing a great relationship where technological partners trust each other and know their needs. In this cooperation model “technological partnership” factors such as money fall into the background.

When two companies intend to cooperate in the long term and are aware of it from the very beginning, they prepare well. It is a necessary element to ensure that such cooperation does not end after several months of cooperation. Formalities, setting rates, determining the competencies of the parties are only the basics.

There are no shortcuts!

There is a saying: “The poor man cannot afford cheap things”. True, outsourcing is much the same. When there is a need to delegate some software development to another company, and the key factor is the price, there is a high probability that it will not be quality cooperation. Ultimately, it won’t be good software either.

So, will choose someone more expensive to solve the problem? After all, the moment you choose two talented Indian developers that you found on UpWork, you say, “Yes, working with them will be as good as working with my local developers.” Of course, you might be right. After all, cultural issues and the ability to use the English language are not the main problems in IT outsourcing.

Software development is not the same as …

The problem is that many founders approach software development companies as just another check-in task. This is not hiring an employee, closing a sale, or finding a new office. It’s a process that always takes a long time due to a multitude of factors:

 • fixes and tests,
 • software maintenance,
 • changes in design,
 • improvement of the dashboard from the admin side for new services and products.

Shifting responsibility on the developers whose outsourcing services you have used does not release you from the obligation to follow the project and daily communication. The biggest problems start when the contractor realizes that he has calculated the time for creating the project in the wrong way. Disagreements and misunderstandings arise when the decision-maker learns that it is not possible to deliver the project on time. To avoid such situations in the future, you should:

 • not to make promises regarding the project that cannot be fulfilled,
 • do not choose the cheapest IT outsourcing provider.

Is outsourcing really that bad?

Of course not. Today, all businesses are in some sense based on outsourcing. Many entrepreneurs have no physical employees, no office or accounting. All the necessary elements can be outsourced and run your business by phone. Such a solution will work great as long as we look at this solution in the long term and we really get involved in it. The only question is whether it is still outsourcing or already a technological partnership.

Let’s assume that you have chosen a company that offers IT outsourcing and made a decision to create a mobile application. Quickly, it is best if they start cooperation within two weeks. This is a common example, this context is now useful to us.

1. There could appear security risks

When you start working with someone you do not fully know, who is also at the other end of the world and is not covered by the same security law - various problems may arise in this field. For example, a software provider based in the European Union will pay more attention to compliance with EU regulations in the field of GDPR than a freelancer from third-world countries.

2. Communication problems

Without establishing relationships, mutual understanding, it’s hard to talk about partnership, and ultimately communication that binds the entire process of software development together. In the case of onshoring, it is possible to meet and talk face to face. When we talk about taking advantage of offshoring, this situation is difficult.

3. Financial risk

Due to the lack of control, security problems, and poor communication, it is possible to break this cooperation and learn from mistakes - you will find a high-quality software house that will offer you a long-term technological partnership and will act as an advisor. These mistakes often cost tens of thousands or even hundreds of thousands of euros or dollars.

Establish a technology partnership, avoid short-term IT outsourcing

This text is primarily an invitation to read our e-book, which was created recently - you will find there a lot of information that expands the topic of choosing a technological partnership over IT outsourcing. As a software provider, we believe in being uncompromising in creating technological solutions. We like to create digital products that create real change, make life easier, and optimize many things. Our experience shows that creating a great solution without great relationships is simply impossible.

Do you want to create an amazing product? So let’s start by establishing a relationship, let’s not talk about money.

Business
Startup
7 Reachable Advices To Hire Software Developers For Your Startup
January 25, 2023
15 min read

Do you feel it’s time to start creating software or to expand your software development department? It’s always a good decision as developing software is a long-term investment.

Why is it so hard to find a great software developer for your startup today

Depending on the business model you have undertaken in your startup, the costs are probably of key importance to you. When it comes to software development of all kinds, regardless of the model of cooperation with a developer or software house - it is worth cooperating only with a small group of specialists.

There is a reason this market is hyper-competitive, there are plenty of developers today, many courses have been created, thanks to which many people have changed their way. Additionally, there are many IT outsourcing companies for many years. This is as great news as it is quite difficult for someone who wants to find a really super experienced developer.

 1. The first thing to do to validate whether a given developer really knows what’s going on is to ask him if he has experience in creating software for startups similar to yours. The model of cooperation with startups is very different from working in a large corporation.
 2. Validation of technical skills using test tasks - this is the complete basis, it is usually the first step to find a really amazing developer.
 3. Technical competencies and hard skills are not everything today. The 90s are irretrievably gone and with them the classic, nerdy image of a software developer with broken glasses. Today, what matters in business is soft skills that allow you to enter into relationships, gain a deep understanding of the problem and ultimately create an even more precise and tailored solution.

Trust your intuition, it’s a partnership!

There are dozens of places on the web where you can find your future affordable software engineers. In the beginning, you are remote information that you read on the site and learn from other forums, social media. So you are completely dependent on information that is very difficult to validate! Intuition will certainly help you here.

If you feel that uncertainty during the first conversations with a business development manager, CTO, or anyone who suggests to you some developer, it is worth trusting yourself.

It is very easy to enter into cooperation that turns out to be unsuccessful and you will regret your startup money and time. And as you know, it is difficult to get decent funding - every penny counts.

1. Software developer and startup? Let them grow up together!

The ideal scenario is one in which you do not have to look for software developers and have them by your side at the start of the startup. When you create a business together, you match the first MVP, proof of concept sketches, you have a great relationship, a deep understanding of the service/product.

This is extremely valuable, because when you have at least one developer, he will be your future, trusted CTO who will simply take responsibility for hiring more developers and technical people.

See what your competitors are doing, check their developers. Seriously!

A decent analysis of startups that are at a similar stage of development to yours is a real source of learning and valuable thoughts. Maybe instead of looking for the cheapest option and employing one freelancer, it is worth entering into a partnership with a software house that provides remote software developers and is flexible in these activities?

Perhaps you have not thought about this solution earlier and thanks to the analysis of other companies’ activities - you are able to come up with completely new ideas.

2. Where are you, where are you going, what do you want to develop?

You are still thinking about building a mobile application, but perhaps a much more sensible solution is to build a web application that will be equally convenient to use and you will reach more people?

Perhaps you do not need a senior developer, and two developers are more than enough (one medium experienced and the other junior)?

Do you want to save on building software at the beginning and risk the entire project, or do you prefer to choose a proven custom software development company thanks to which you will save a lot of time?

Lots of questions, lots of doubts, and stress. It’s completely normal when running a startup. And when you additionally operate in an extremely competitive market, every step you take is extremely important. Therefore, it is worth taking a small step forward, talking to professionals, very experienced senior developers and just finding a way out of a situation that is not so obvious.

Ask yourself a lot of questions, maybe in return to the title of this blog post you do not need a local/in-house developer but a flexible technology partner? (you will be surprised how small the difference in the monthly price is!)

3. Build a startup culture that developers will love

The thing about company culture is that it attracts or repels people. If you are consistent in your actions, you will gather around you a group of specialists who will love working in your company as much as you do. Developers are usually very analytical, quick-thinking people who are extremely sensitive to details and pay attention to many things.

If during the first conversations you show the developer that you really care about his opinion, show him that he will have a real impact on the development of the startup, you will certainly come to an agreement. However, such people are very easy to put off, because they quickly calculate that their presence in the company may not be as crucial as at the beginning.

So the conclusion from this advice is this - do not look at your searches for developers only from your own perspective, create a culture in a company that is attentive, caring and encouraging to creative work.

4. Take part in online events. It really works.

You will find great software developers at all kinds of webinars, online events that often help to solve a problem or increase the competencies of the developer. First of all, it is a great signal for you - the future software developer is looking for development, does not like stagnation. Secondly, he or she is a programmer who does not close himself to his programming methods but socializes with other developers, so he probably has a lot of connections!

5. Tell the truth about their future challenges!

There is nothing worse than a startup founder trying to “sell” his vision of the startup’s future to developers. Nobody wants to listen to selling or the potential “super benefits” that were fashionable in 2010. Developers today have a choice, they do not have to work for the first company they find.

Also, if you don’t have the resources to get great amenities at first, don’t lie and always tell the truth to your face. Such a hustler approach may appeal to your candidate and thus be willing to cooperate with you. He will feel that he has a real influence on the company’s development.

6. Look for a small software house.

If your startup currently employs 15 people, it’s a great idea to find a technology partner that is similar in size to you. When such a software house also employs a dozen or so software developers, chances are that you will have a similar approach to business - that is, each client is worth its weight in gold. Nobody will take care of your software project as well as a software house for which you will be a key customer.

7. Clearly define your action plan and your priorities!

There are plenty of approaches to the field of creating software development for your startup

The most important thing is to have a wide group of connections as a startuper. Perhaps the best solution for you is to hire one local developer. However, cooperation with a potential software house that would be able to support you in the entire software development process from A to Z can also be an interesting option. All the tips presented in this text come from our experience, we know how software development in the case of startups can be demanding - it is worth leaving it to real professionals.

hire custom software developers

Startup
Business
The right software company - How to choose it? | Tips
January 25, 2023
15 min read

Do you run a company or business? You are surely aware that every company requires appropriate tools which allow it to function. Many things can be done manually, of course. But there remains a simple question - for what? In most cases, the answer is: running. Accounting, ledgers, warehouses, or even stores are currently leaning towards digitization. However, each entrepreneur has different specifics of work, sizes, and needs of companies differ. This is where the software provider has the most to say. What exactly?

Custom software - a response to individual customer preferences

In fact, every major brand has its own CRM or any other software that optimizes a huge amount of tasks performed during a working day. Custom software for companies simply supports their overall operation. Unfortunately, but in most cases, it is not possible to use something like templates. Every client has their own preferences, that is why they require an individual approach. Here, software development becomes the answer. Depending on the size, industry, or needs, specialists will create custom-made software ideally suited to the needs. How to choose the right company? What does Custom software give you in practice? Find out in this article!

Start by identifying your own needs!

Before you start looking for a specific software company, think about what you really want to get by purchasing the software. If you know what you are looking for, it is always easier to find. It is important to define your own needs and goals. If you keep accounting, effective cataloging of files is definitely necessary. However, in the case of production lines, it is necessary to fully automate the processes performed, for example, by robotic sleeves or individual assembly stations. Define precisely what you really need and a dedicated developer will complete project assumptions faster.

Correct identification of requirements and functions makes it easier to find the right contractor. You must be aware that it looks different when creating a system for, e.g., personalized invitations for customers, connecting a module to an online store, or writing an application that will automate orders on a sales platform. So, how do you verbalize your own requirements?

Describe the specifics of your industry

Remember that not everyone knows what, for example, assembling cars from scratch or assembling tools is. Each industry has its own needs. So, describe what the processes you would like to optimize look like. Let us assume, for example, that you have a production line and you intend to automate some tasks. So, break down into factors how a given object or component is created. This is just the beginning, but you have to start somewhere, right? In addition, a software developer will certainly explain clearly what it is that you may need. This is important, but not the only criterion.

Each brand is associated with a different service sector. Warehouses, for example, require logistic optimization. Can you imagine Amazon shipping without assistance? It is not possible. At least not on that scale. A production entity functions completely differently than a contractor from a typical service industry. In turn, custom software, depending on the general predisposition of the company, allows you to choose the right system for its most effective operation.

Think how big is your company?

Here the matter is probably the simplest. This criterion clearly defines the overall costs. Larger companies operating on the market not only have great financial possibilities but also operate on a much larger scale. This means that, for example, a CMS will have to be designed completely differently than for a smaller entrepreneur. Thanks to this, custom software is dedicated to their activities. Software customization allows you to operate much more effectively within your own industry.

Do you know what the general needs of your company are?

In practice, this means answering the question: “do you know what you want and what can be improved?” Software development will enable you, among others automation of some tasks. Thanks to this, you will reduce the consumption of human resources, and your employees will be able to perform other duties. Some of them, especially repetitive ones, can execute the program. People managing a given enterprise certainly know how their company functions. So it is important to describe it well and convey it to the performer.

For example, perhaps it is a good idea to introduce a reporting system. Thanks to brief opinions, as well as better information exchange, it will be possible to react faster to problems. Custom software can thus facilitate the detection of errors and thus prevent crises. Software for enterprises usually allows you to take care of the basic KPIs (Key performance indicators). Remember that something needs to calculate financial and non-financial indicators that are used as measures in the processes of measuring the achievement of goals. IT systems support the company’s achievement of operational and strategic goals. Thanks to this, you can improve control, exercise more effective supervision, and thus take care of the condition of the entire company properly.

Give up cheap software companies

This is crucial. If you buy household appliances, you can afford a cheaper purchase. It will, of course, generate more costs and break down over time, but you will save on your investment. But is it worth it? Definitely not. In terms of custom software, we can also choose specialists who offer implementation at the lowest price. Unfortunately, such a web application design will make the end result simply unsatisfactory. For example, what if the program will run extremely slowly? What if the setup system will have a lot of bugs and security gaps? In the case of the latter, the leakage of customer or user data may cause an increase in costs that will exceed the price of a decent software provider several times. It is simply impossible to write good software in the absence of adequate resources. Anyone can tell you that. Here it is worth noting that some companies charge you by the hour, and others, according to the value of the entire project. It is necessary to consider what is more profitable for us.

Determine your budget!

Remember that cheap implementation is a bad idea. However, you can also go to the other extreme. You have to do research among software providers. So setting your budget is essential. Set a limit that you are willing to pay, but also set the average market price for this type of service. If you do not currently have a sufficient budget, it is better to wait than waste your funds aimlessly. Setting your budget helps to narrow down the search list.

Check the portfolio and customer opinions about a given software provider

You would not choose a brand that has no idea about it, right? Therefore, it is worth checking if a company has already performed orders in your industry in the past. If so, it is good to check if their clients have issued them with references. If so, you can be 100% sure that this is the software developer you are looking for. A portfolio is also helpful, as you can directly check the skills of a given team. It will also help you prepare for a business meeting. You will surely have some questions. If a company is good, it always has a lot of positive feedback. However, please note that feedback may be purchased. So check negative comments and think if they can have any factual basis.

A good software developer is a communicative software developer

Software companies must maintain constant communication with their clients. The exchange of information helps in faster software development. In addition, it allows you to eliminate a lot of errors that arise simply during the use of custom software. Therefore, it is good to check if your future contractor tells you clearly what they are able to do, what problems they may encounter during the implementation, and what they will not do (because they cannot or it is not effective). Often, programmers make it clear that they are just NOT going to do something. What is going on?

Let yourself say no

You should never insist on your ideas or solutions unless you have knowledge in that field. In which case, you would have written the necessary software yourself. However, there is another very important point related to “no”. You need to be vigilant that your prospective partner does not nod to you too often. After all, a software company must have some limitations. Do not hire developers who think they can fit all of your needs and meet all your requirements. This is not possible. How to check it? Just ask if they can write software in a language they do not use. Simple? Of course.

Pay attention to the reputation of the company in question

Check the market credibility of a given brand. It is best to simply contact a client listed in the portfolio. Check if it exists at all! It happens that the realizations may be fictitious. Ask about the quality of cooperation, whether the software developer is timely and how quickly the project assumptions were carried out. Why? Because creating dedicated software, it is not just about writing code and using the right technology. It is all about business. You are consumers, so you have certain needs and you also have your own customers. Your development partner needs to understand this. Therefore, you need to be sure that they will focus on your priorities and also give you advice from a technical point of view.

Take your time - choose the right contractor

Remember that the software must be tailored to you and your needs. In addition, it is extremely important that it works perfectly. There are a lot of companies on the market that deal with creating custom software. So do not insist on a particular one. Apart from that, take your time to decide. You have time. If you have done well so far, you can delay software development a bit. First of all, choose well. Analyze everything carefully to avoid any complications. A proper and conscious purchase is an investment in the future. Provide your company with measurable benefits! The above tips will surely help you find the best programming company fitting your preferences. If not, at least they will make it easier! Check it out for yourself!

click here to view our services

Business
Business
How to Find Affordable Software Engineers?
January 25, 2023
15 min read

Be it mobile applications, a website, or a robust business system - their journey from an idea to a fully-fledged software solution takes engineers with relevant skills to go smoothly. Often, you will find yourself in a position where moving forward without external partners will jeopardize the whole project. But how to find affordable software engineers in the age of skills shortage?

Finding affordable software engineers step by step

There’s plenty of aspects to take into consideration when it comes to looking for the right software team. Cost is usually an important factor, but actually finding the right value for money can be time-consuming and frustrating when done wrong. To help you avoid fishing in the ocean and increase your chances of finding a software company tailored to your needs and budget, we prepared a list of tips on approaching this challenge.

Follow these simple steps and find a dedicated software team that will deliver the business results you’re looking for:

find affordable developers

1. Prepare yourself

Before going out to the market looking for affordable software vendors, understand what requirements you have exactly. Think of aspects such as:

 • Domain of the project
 • The business goal of this investment
 • Available budget
 • Timeline with deadlines for delivery
 • Initial scope of the project

Answers to the questions above will form a solid base for conversations and indicate directions where to look for suppliers. Thanks to this homework, the whole process of choosing an IT partner will be smoother and you’ll make sure you’re comparing offers covering the same aspects.

2. Choose the best location for software outsourcing

If your business is based in the US or in Western Europe, finding a local partner might be too expensive. Not to mention the talent pool is very limited. Going offshore, to China, India or the Philippines was a good idea a few years ago, but now software nearshoring is the hottest trend to follow.

Finding an IT team in Central and Eastern Europe (CEE) brings plenty of benefits to the table. Convenient time zone, no language barrier, ease of travel, political and economic stability - all these advantages make this location only gain grounds!

When looking at the list of most attractive countries to outsource IT to, Poland definitely tops the rankings. It’s not just our opinion, the numbers speak for themselves:

Poland is one of the best nearshoring locations: it is ranked 98 points on a 100-degree scale by Hackerrank.

Poland has the best Java developers in the world.

The biggest number of programmers in Europe is in Poland, as well as the largest number of ICT graduates, which makes the talent pool really vast. There’s more than 255k programmers in Poland and every year additional 15k ICT graduates from 31 universities with tech faculties across the country join the market.

Poland has a high English language proficiency score.

The rates of software development outsourcing in Poland are really competitive.

Great value for money, reliability, convenience, and talent pool make Poland a natural go-to destination when it comes to hiring a dedicated IT team. And since choosing a location is no longer an issue, in the next steps let’s see how to evaluate potential partners.

3. Create a long and short list of companies.

Since you already know where to look for IT partners, it’s time to do some digging and create firstly a long list of software vendors to approach. Look for companies that provide relevant scale, experience, and skills on board. Filling the list with software houses is easy:

 • Ask your network for recommendations on Linkedin,

Research websites with rankings of top companies in given region, including rates,

 • Just google!

Aim to have at least 10-15 companies on the long list to then narrow it down during a verification process to a short list of 3-5 best matching dedicated teams.

4. Invest time in verification

Once you have a list of potential software companies, it is crucial to invest time in the evaluation and do proper due diligence at this stage of research.

Read case studies of similar projects in relevant domains and tech stacks to prove they have the experience and skills you need.

Send out RFIs to better understand how each company runs their business.

Ask for a call with a current customer in order to have an unmanipulated insight into actual cooperation with the company.

Ask for a rate card to understand if they fit your budget.

Schedule a visit in their office to get the feeling of the company, see if they are trustworthy, and start building the relationship.

Send out a similar set of questions to chosen companies and then collect and review answers that will form a nice base for a potential meeting or an introductory call. Remember, that asking the right questions will bring you closer to finding an affordable software company for your project and will avoid frustration in the future.

5. Negotiate

Bear in mind that rate cards and price lists are almost always negotiable. Especially if you included several companies in the process, you can expect them to put forward favorable rates that will set them apart from the competition. At the end of the day, the affordability and the overall cost attractiveness of the proposal directly impact the bottom line.

Choosing an affordable software house is easy!

Finding affordable software developers can be a daunting challenge and a time-consuming process. Since you’re after a solution that will be of good quality and at the same time will meet your budget, investing time and effort in the research process is very important.

It is also good to remember that costs should not always be the most important and decisive factor. A partner with relevant skills in desired technologies, experience in your project’s domain, and proficiency in remote working can be priceless. Also, costs lower than the market average should warn your attention - don’t go cheap as it usually means bad quality that will always bring unpredictable expenses down the road.

Most importantly - don’t rush and don’t be hasty! Finding and choosing an affordable software engineering company must take time, but you’ll surely see the return of this time investment.

click here to view our services

Business
Business
How to change the software development company?
January 25, 2023
15 min read

Why would you need to change the software development company? Well, everyone wishes for a smooth course of the IT project and hopes it will be delivered on time and within the budget. But the reality is not always a bed of roses and things sometimes don’t go as planned. In order to avoid the sunk cost effect, it’s just better to act quickly before it’s too late.

Sometimes it’s about the money, but more often the reasons for change relate to not meeting deadlines, poor communication and project management, lack of trust, underperformance or simply failing to deliver. Although there’s plenty of aspects that can go wrong, the result is usually similar, and eventually, you might end up in a need to break ties with the current provider and choose a new IT partner during the project.

In fact, the process of changing the software partner during the course of the project is a tough nut to crack and brings plenty of challenges to the table. Software under production tends to be a vulnerable asset, and IT project transition has to be done right the first time.

Regardless of the motivation for change, in this piece, we’ll give you tips on how to transfer an ongoing IT project to a new software development company in just 5 steps. When done right, the transition allows to minimize the risk and brings the project back on track.

If you’re facing this challenge, then sit back and read on!

A step-by-step plan on how to change the software development company

5 steps to changing your software company

1. Understand it’s high time to act

It’s easy to fall into the trap called the sunk cost effect. In this scenario, you’re aware of the troubles, but choose not to react because you’ve already invested so much effort in the project. It will eventually take off, you may think. Well, sometimes it will, but sometimes the costs outweigh the benefits.

Track the project closely and know when to blow the whistle before it’s too late. Don’t be afraid to initialize the exit process, as a timely course correction is often the only method of resuscitating the project.

2. Find a better software development partner

Once you agree it’s high time to change the software development company, the next step is to choose another IT services provider who will have what it takes to handle the project after handover. It’s a crucial part - last thing you want is to be forced to change hired developers again.

There’s plenty of things to look for, with relevant skills, experience, and reliability being at the top of the priority list. Don’t hesitate to ask potential partners the following questions, among others:

 • Do they have experience in similar IT rescue missions?
 • How will they tackle the knowledge transfer?
 • How will they approach the project to make sure they deliver?
 • Will there be a dedicated PM?
 • What is their approach to quality assurance, testing and security?
 • How will they ensure transparency is in place?

Answers to the above should give you the peace of mind that you’re choosing the right software provider. Nonetheless, be aware that a takeover of an IT project isn’t exactly easy. Clearly outline expectations and be strict. The new IT team is brought to add value, so leverage that!

3. Initialize and plan the transition of your ongoing project

Start with openly communicating your plans with the current software provider. Sometimes that means activating relevant contractual clauses or taking other legal actions. After the situation is crystal clear, identify the stakeholders of the project handover. Bear in mind that IT project transition is a project itself, with a time frame, stakeholders, scope, team, and cost.

Think about who will be affected by the change and gather a relevant team responsible for the switch. Find people responsible for knowledge transfer, who will answer technical questions. Define a scope, focusing on the technical aspects, such as tech stack, using 3rd party solutions, data migration, hosting, project management method, etc. Layout a timeline with milestones to deliver.

And most importantly - communicate, gather feedback and make sure there is cooperation between the old and the new party.

click here to view the contact form

4. Execute the switch, choose the greatest software provider!

Time to put your shoulder to the wheel! Create a routine to follow: execute the knowledge and responsibility transfer, ensure relevant documentation is existing and is in place, run transfer sessions and introduce collaboration between suppliers in the process. Live coding, pair programming, and job shadowing sessions are great starting points.

This way the new software development company will understand the status of the project, what’s the technical debt, and other limitations. Presumably, they already will be able to introduce minor bug fixes to push the project forward.

Eat the elephant one bite at a time and divide large parts of the project into smaller chunks that are easier to transfer. Track the progress according to plan and manage risks to stay on top of the situation. Take care about the legal aspects as well and don’t forget to spread the word internally about the benefits of the new status quo.

5. Draw conclusions for the future

It’s easy to be wise after the event, looking back at the situation. After the transition is done, use it as an opportunity to learn the lesson. Don’t forget about the retrospective to draw conclusions. A detailed assessment of what went wrong is an important part of the process of change. It will be not only a good starting point for the new software development company you just hired but also a note for the future, helping you avoid making the same mistakes.

New software partner on a rescue mission

Hindsight is 20/20, but as long as you act before it’s too late, your IT project can be brought back to life. Following just 5 simple steps laid out above is a good starting point to set the sails again.

Remember - there must be a tangible reason to change the software development company whilst the project is ongoing. Once you make up your mind, create a project roadmap reflecting your vision of progress. Be strict regarding the skills of your new development partner and detailed when it comes to knowledge transfer. To foster open communication and facilitate collaboration. Don’t forget, that at the end of the day you brought them to the rescue, so show them needed support!

click here to view the contact form

Business
Business
Where to Invest money in 2021?
January 25, 2023
15 min read

2020 surprised everyone - financial investors, microbusinesses, the largest players in the aviation, travel, and hotel industries. It is difficult to find industries that were not hit by the sudden attack of the epidemic. Of course, there are such industries - paradoxically, this unique situation turned out to be a great opportunity for business development. Interested?

Read on! We have prepared for you some examples of investments in industries that are stable and safe in these difficult times.

How to invest during the COVID-19 epidemic

In the era of social distancing, wearing face masks, all people care about their health for most of the day.

 1. The year 2020 turned out to be a breakthrough in the field of telemedicine. Huge amounts of software and features have been developed, which allowed for the simplification of the entire procedure related to an online visit to the doctor.
 2. Another world case where an epidemic has contributed to the development of some industries is video conferencing. This industry has almost exploded, all existing solutions have been expanded or redesigned. It means something.

Another case that turned out to be quite popular in most countries of Central and Western Europe, Scandinavian countries as well as the US and Canada - food for delivery and parcel delivery.

Not everyone has suffered more, some have built powerful businesses, so there are specific industries that are worth investing in. Okay, but how to invest in what?

Invest indirectly in human resources in the IT industry

Probably the first idea that came to your mind is to build a mobile application that will allow you to deliver parcels, facilitate telemedicine, or be associated with e-commerce. It’s a great idea, but not entirely. Note that building a business based on one product or one service can be very difficult these days. Often, the competition, depending on the market, is flexible and can quickly implement your “unique value proposition” in the form of a new feature.

It sounds brutal, but it doesn’t have to be. Because of one thing that can’t be “yet” copied. Highly specialized developers and engineers. Investing in a team of people who would be able to create solutions for you in mobile or web form - this is a song of the future.

Is creating a development team difficult? No.

Is it expensive? It depends.

Does it take a long time to create? No.

Do I need technical knowledge to build a development team? No.

click here to view the contact form

Invest in your business, it’s simple.

Do you want to close the year with a great financial result, but have no idea how to continue this idea in 2021? The fact is that the market is extremely volatile, but the ability to adapt to its volatility is still an underestimated feature.

What else can you do besides invest in a human resource? Invest in your business, analyze processes and automate them. How about an RPA (Robotic Process Automation) or AI (Artificial Intelligence)? It was the concepts that stopped being buzzwords and started a real race. Automating activities, giving up manual work, and replacing them with machine learning is a real breakthrough that has been going on for many years.

As long as you stay informed, existing customers will stay with you. Reach out to future customers - implement chatbots, automate the activities of your employees, simplify processes. This is the best investment opportunity.

Secure your business

You probably remember 2019 and the huge data leaks, conferences that lasted for days on Facebook, and how it protects data. Today, the eyes of all Internet users are focused on the GDPR and almost related to security. Companies that care about the security of data storage receive a huge plus from their clients.

Extend your remote work

In countries such as Switzerland, the number of employees who started working remotely has doubled. The statistics speak for themselves. Remote work will become standard. This is the right time to invest resources in creating a completely new ecosystem for your employees and clients so that they can work remotely, exchange knowledge and benefit from it both.

If, as an employer, you additionally take care of the possibility of employee education via a remote platform - you set yourself up for a winning position and stay ahead of the competition.

Increase transparency, react to changes

As long as all the actions you take while you run your business are transparent, clear, and informal, you’ll be able to keep your business in check and grow even in situations like COVID-19. By improving your visibility on the Internet and showing your transparency - you build trust and a sense of security. Thanks to this, you will build a great foundation for a business that will be very difficult to destroy. Reacting to changes, i.e. making any nod to the client, is making an investment.

Business
Business
The ultimate GUIDE: Outsourcing software development
January 25, 2023
15 min read

2020 has probably turned every area of our lives upside down. We have to get used to it, right?

The global economy will change business models because following the COVID-19 crisis, almost a third (28 %) of UK businesses are looking to outsource at least one business sector. The fields of the industry most likely to be outsourced are IT (37 %) and marketing, according to analysis from Opinium and LiveArea (32 %).

Outsourcing software development is getting better, more precise, and competitive!

This is a sign that entrepreneurs have increased their trust in software providers who deliver great code while taking care of communication and constantly ensuring savings. What is the result of this?

First of all, high competition has developed in the software house industry, which has greatly increased the quality of services offered. Today outsourcing is not that complicated - it is just a few simple steps.

Many entrepreneurs have moved their businesses to the Internet, which is another factor that caused such a huge explosion in the popularity of outsourcing and remote building of development teams. Does all this mean that running a business will become more difficult, less convenient and costs will increase?

Yes!

But only for those entrepreneurs who will not apply ready-made solutions to their businesses and will remain faithful to the somewhat outdated business models

Will my business fit in with outsourcing for sure?

Are you a shoemaker who had to move to the Internet due to the current situation? This is fantastic news, a huge number of new customers are waiting for you who have not heard of you before. Use software development outsourcing as leverage and create an application that will allow you to expand your business activity to a completely new level.

Or maybe you are a large financial solution provider to the largest banks in the world and you are looking for cost optimization? This is also great, because delegating even a small project to an external software provider diversifies the risk, creates savings, and allows you to create business leverage. The size of the firm is also irrelevant here, because thanks to the flexibility of outsourcing, you can increase or decrease your external development team. It all happens over the course of a week or two.

Growing + Saving = Outsourcing

In both cases, hiring in-house developers for business generates high costs that are simply not needed in 2020. Finding and technically validating one developer costs about $ 30,000 (Payscale), in the case of a technological partnership - this cost disappears entirely from you.

In addition, there are the costs of courses, the purchase of computer equipment for the developer or even taking care of space in the office, buying a desk or additional amenities. By trusting an outsourcing company, there are huge opportunities.

For example:

 1. Access to the knowledge of developers, great designers, project managers, and testers. This is a valuable asset!
 2. Improving performance - professional organizations also promise a high degree of service efficiency due to the standardization of operations.
 3. Full focus on core business activities. Your company does not have to focus on building processes.

Is there any catch in creating a software development project outside of my company?

The custom software development industry is vast, competitive, and thus - it is difficult to make the obvious choice. There are huge players, boutique software houses, and mid-sized companies. This is probably the only catch, you need to know exactly what you need from a given software house and communicate with it regularly to get answers to any doubts and questions.

List of things that you should pay attention to when choosing a software house:

Does the software house have experience in building software in your industry?

Did the software house respond quickly to your inquiry?

Did you receive relevant information during the first call and did you find out about the whole process of establishing cooperation?

Is the software provider’s website professional, clear, and easy to use?

Did the software house send you relevant information, e-mail, and materials after the initial call?

Business
Offtop
Qarbon IT is one of the Top Outsourcing Software Development Companies, according to DesignRush
January 25, 2023
15 min read

DesignRush Marketplace has called Qarbon IT one of the top ten outsourcing software development companies for 2021.

DesignRush is a trustworthy online resource for locating the best professional firms and agencies, which are organized by vertical and field of expertise. It gives companies global snapshots of organizations, making it easier for them to choose collaboration partners.

Qarbon IT was founded in 2019 by Jakub Jodłowski and Wojciech Kałążny. Since then, the company has grown rapidly and gained many new clients. The team brings together over 11 years of experience in the IT industry and over 200 completed mobile and web applications from various verticals (including those completed already as Qarbon). The company has been born out of skills and a passion for creating web and mobile applications.

DesignRush analyzes thousands of agencies and is dedicated to assisting brands in finding the right options for their requirements. Users will search for partnerships based on customers, portfolios, ratings, pricing structure, and testimonials in the platform’s listing. This award is only one of many that distinguish Qarbon IT and proclaim its excellence. Explore more of The Top Outsourcing Software Development Agencies here.

Design-Rush-Accredited-Badge.png

Explore more of The Top Outsourcing Software Development Agencies here.

Offtop
IT
IT outsourcing – what is it?
January 25, 2023
15 min read

Outsourcing by definition means using outside sources. It is simply making dedicated software, most of the time through remotely working programmers. This kind of companies, in Poland, are called software house. Those firms create both mobile and web apps as well as dedicated software, which quickens the development of a company. Are you interested?

Where did the outsourcing come from?

Outsourcing, though a new practice, lately a very popular one, its definition comes from as early as the 80s. It is explained as giving certain tasks, projects, or even services and whole branches to outside companies.

Outsourcing is practiced in more and more industries every day, but mostly it can be seen in IT.

What is outsourcing IT? Short explanation!

Outsourcing IT is simply, giving and outside company tasks related to IT overall, or branches like programming. IT outsourcing stands out in its different areas and ranges of using outside company services. Need to build a team of programmers that will help you create a mobile application? Outsourcing is just for you!

IT support can include both taking care of certain projects, tasks, or even a whole sector. As technological progress advances, most companies at least to some degree base their work on computerization. Buoyant, well thought out, and correctly led IT actions that provide success are mostly made by specialists, who have needed qualifications.

That is exactly what investing in an outside firm, located in a near or same time zone, is and we call it nearshoring.

Pros of IT outsourcing? There is plenty!

IT outsourcing is a solution characterized by complete control over its tasks so it can be adjusted to the needs and expectations of a client. It can contain both making a website, web app, mobile application as well as operating IT processes in a company.

The degree of amount and range of outsourcing is completely dependent on clients’ expectations. An important role in IT outsourcing takes finance. The company only has to cover the cost of a service, without investing in additional posts for programmers, their education, IT equipment, software, and whole IT infrastructure needed for the IT branch to function properly.

IT care from an outside company also solves a lot of problems that having inside staff encompasses like recruitment and employment issues. An important part of the functionality of every company is not only saving on expenses but also on time.

Creating a whole IT branch from scratch, apart from extensive financial costs, is a time-consuming process.

Dedicated programmers, which are ready to work at any moment.

A decision about outsourcing allows to immediately get a professional team, made of specialists, who already have needed hardware and software. IT outsourcing unburdens a company from having to build a team, which otherwise often has nothing to do with other departments and sectors of an organization.

Despite constant striving for perfection, no system, software, or application is ideal. Malfunctions can surprise us in every field, IT is no different. A specialized staff of programmers or software architects is able to immediately solve a given problem – using not only its priceless knowledge but also specialized software. This leads us to another advantage of testing software. Get acquainted with our article: “how programmers to test.”

Works great! Not works somehow! Choose newest technology.

IT companies have the newest hardware and software. When those are wanted in other industries it can be very costly, which should be avoided especially by new developing firms; while outsourcing all that is included in a service.

Even the most advanced and modern IT infrastructure depends on the staff operating it. While making dedicated software for your company you should choose programmers reliable in their profession. It is a standard in the IT industry to providing different courses, training camps to constantly not only raise qualifications but also keep up with the changes in a dynamic IT sector.

Delegating a part of your company to another firm guarantees access to this knowledge and skills used in customer service.

Why is it worth outsourcing IT?

Moving responsibility of a project or a whole department is not only convenient and saves money but also creates the possibility of focusing on main organization goals. Not having to focus on something crucial, but not necessarily connected to the area company operates in, allows to raise the effectiveness of other sectors.

Allowing professionals, whose services are completely fitted to the needs of a company, allows for not only flexibility and simplicity of introducing changes of conducted activities but also complete security and guarantee to finish the project, monitoring of it, creating an app of software, also complex IT services.

Another definition of IT outsourcing is making dedicated software for a company. It is an answer to the needs, of every company, when even a small part of it operates on IT systems. High diversity of offered services and flexibility to match its services, chosen to individual requirements made by a firm is a perfect solution both for small, developing businesses as well as much bigger developed ones.

The decision to outsource a competent, trusted firm is a guarantee for saved time, money, and the ability to focus on the company’s goals in its main sectors.

IT
Code
Why am I NOT a fan of TypeScript
January 25, 2023
15 min read

TypeScript is slower than JS, in simple iteration, the difference is only a few percent but when it comes to more complex ones, it is quite enormous. The reason comes from TS’s structure, which is transpired to JS (plus additional coating). Check efficiency here!

Personally, I think most important is the efficiency of the code and how to optimize it, comfort and speed of writing code come second. Especially in long-term projects that are supposed to work for a few years. Why is it so important? Because if we will not have enough computing power in vertical scaling (more and more powerful machine), we have to transfer to horizontal scaling (cloud hosting, clustering, etc.). The price of rewriting the 1-instance application to a cluster one may exceed 100% of the project’s cost. Additionally, the price of adding a new machine is not proportional to the growth of profits and a firm has to decide on losses associated with scaling or has to limit access to the service and stop the progress. Progress is a basic rule of every firm (without it the firm will die in the span of 5 years). Hence it is better to choose a quick language and write a code 2 times longer (one-time cost) than paying triple for hosting every month.

There is another issue

The security of typing. I mentioned this, a few times already, typing works only within our code. The problem is data coming to our app from the outside – either 3rd party API or from a user. Us typing some kind of variable to string does not mean the app will check by itself the type of a variable after transpiring. If we will not write code that will check variable type the app will show errors, the same goes for JS. Two real-life examples – outside API changes its structure daily, without updating to a newer version (existing endpoints change, unfortunately, it happens sometimes). If we will not write in a TS/JS code to check what kind we get will not get the app to work. The second one, the communication between Frontend and Backend. We made a joint interface for data exchange (ex. Email/password - 2 strings), In TS everything compiles in frontend and backend, but we did not type in a line to check the type and instead of strings we send objects. Bam backend error.

Retranspiling the code

Every change in the code means compiling the whole application, it takes only a few seconds, but during 8 hours of work we have to compile code about 300 times, we lose 15 to 30 minutes of waiting. And what if we have a serious error in code and we have to quickly fix production? When it comes to JS you can fix it in Git, throw it to the server, restart only one service, and if something is very urgent, we can change it directly on the server and do a quick restart - in an ideal world, this should not be done, but practice looks bit different. I personally fixed bugs in production versions this way many times. In TS we cannot directly edit code, we have to edit the source and compile it, which takes a lot of time. If we do not know if the change will help, we lose once again, a lot of time, and production is halted.

Typing is just great

But only if it is natively built-in into the language (Java, Rust). When it comes to transpiling code we are in deep shit. Additionally, I think best is the flexible languages, you type if you want, not because you have to. Deno is a promising option, a new baby from the creators of Node. In Deno, we have a natively built-in compiler TypeScript. We code in TS and the virtual machine transpile the code to Rust. No problems with efficiency unlike TS to JS to V8. Unfortunately, Deno is a starting project and we cannot be sure If we will one day see a stable version.

Afterthought, half in jest half-seriously, if you need typing because you are getting lost in code, you are not a programmer you are a dumb-dumb 😛

Code
IT
Co to jest outsourcing IT?
January 25, 2023
15 min read

Outsourcing w dosłownym tłumaczeniu oznacza wykorzystanie źródeł zewnętrznych. To po prostu tworzenie dedykowanego oprogramowania za pomocą najczęściej zdalnie pracujących programistów. Te przedsiębiorstwa w Polsce nazywa się software house. Firmy te tworzą aplikacje mobilne, aplikacje webowe, wszelkiego rodzaju dedykowane oprogramowanie, które przyspiesza rozwój firmy. Zainteresowany? Zainteresowana?

Skąd wziął się outsourcing?

Zjawisko, jakim jest outsourcing, choć wydaje się być stosunkowo nowym, a ostatnio szczególnie modnym działaniem, to definicja i próba wyjaśnienia pojęcia sięga, aż lat 80. XX wieku. Wyjaśnia się to jako przekazanie wybranych zadań, projektów, a nawet usług czy całych działów specjalistycznym i dziedzinowym firmom zewnętrznym.

Outsourcing wykorzystywany jest w coraz to nowszych branżach i sektorach biznesowych, a jego szczególnie istotne zastosowanie można zaobserwować w IT.

Co to jest outsourcing IT? Krótkie wyjaśnienie!

Outsourcing IT jest to nic innego, jak powierzenie firmie zewnętrznej zadań związanych z obsługą informatyczną czy programistyczną. Outsourcing IT charakteryzuje się różnorodnością w zakresie zastosowania, jak i obszaru wykorzystania usług firmy zewnętrznej w dziale. Potrzebujesz stworzyć zespół programistyczny, który wesprze Cię w budowaniu aplikacji mobilnej? To usługa szyta pod Ciebie!

Korzystanie ze wsparcia IT może obejmować zarówno obsługę wybranych projektów czy zadań, jak i całego sektora. Wraz z postępem i rozwojem techniki funkcjonowanie znacznej część, jeśli nie większości firm opiera się, przynajmniej w pewnym stopniu, na informatyzacji. Sprawne, przemyślane, a co najważniejsze trafne i prawidłowo prowadzone działania IT przynoszące sukces to przede wszystkim specjaliści, posiadający niezbędne kompetencje i kwalifikacje.

Tym jest właśnie inwestycja w skorzystanie z usług firmy zewnętrznej, która zlokalizowana jest w tej samej lub podobnej strefie czasowej czyli nearshoring.

Korzyści korzystania z outsourcingu IT? Jest ich naprawdę wiele!

Outsourcing IT jest rozwiązaniem charakteryzującym się całkowitą możliwością dostosowania do potrzeb oraz wymagań klienta. Może obejmować zarówno stworzenie strony internetowej czy webowych aplikacji lub aplikacji mobilnych, jak i obsługę wszystkich procesów informatycznych i programistycznych w firmie.

Stopień zaawansowania i zakresu outsourcingu jest całkowicie zależny od oczekiwań klienta. Istotną rolę w outsourcingu IT stanowią kwestie finansowe. Firma ponosi koszt jedynie wynajęcia usługi, bez konieczności inwestowania w dodatkowych stałych programistów, ich szkolenia i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, zakupu sprzętu komputerowego, programów oraz całej infrastruktury informatycznej potrzebnej do funkcjonowania działu IT.

Opieka informatyczna rozwiązuje również cały szereg problemów związanych ze sprawami kadrowymi, jak rekrutacje oraz kwestie związane z zatrudnieniem. Ważnym aspektem działania, każdej firmy jest nie tylko oszczędności związane z finansami, ale i czasem. Stworzenie całego działu IT od podstaw to, oprócz ogromnych kosztów, rozpoczęcie długotrwałego procesu.

Dedykowani programiści, którzy są dostępni od zaraz

Decyzja o outsourcingu pozwala na natychmiastowe otrzymanie profesjonalnego zespołu składającego się jedynie ze specjalistów, dysponującymi niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem. Outsourcing IT zwalnia firmę z konieczności budowania całego, często zupełnie odmiennego od charakteru pozostałych działów, sektora organizacji.

Mimo dążenia do perfekcji żaden system, program czy aplikacja nie jest idealna. Awarie mogą zaskoczyć, w każdej dziedzinie, również w IT. Wyspecjalizowana kadra programistów lub architektów oprogramowania jest w stanie natychmiastowo rozwiązać dany problem - korzystając z nieocenionej fachowej wiedzy, ale i specjalistach programów i aplikacji. Co prowadzi do kolejnej zalety testowania oprogramowania. Zapoznaj się z naszym tekstem o tytule: Jak testują programiści.

Jakość, a nie jakoś! Postaw na najnowsze rozwiązania technologiczne

Firmy IT posiadają najnowsze urządzenia, oprogramowania i aplikacje. Chęć stosowania ich w innych branżach generuje ogromne nakłady finansowe, których każde, a w szczególności dopiero rozwijające się przedsiębiorstwo stara się unikać - w outsourcingu IT dostęp do narzędzi oferowanych klientom wchodzi w świadczenie usługodawcy.

Nawet wysoko zaawansowana i nowoczesna infrastruktura informatyczna wymaga w obsłudze wykwalifikowanych specjalistów. Wybierając tworzenie dedykowanego oprogramowania dla swojej firmy postaw na programistów niezawodnych w swojej profesji. Standardem branży informatycznej są ciągłe szkolenia, kursy, certyfikowane zajęcia pozwalające nie tylko na stałe podnoszenie kompetencji, ale i podążanie za zmianami, w dynamicznym i stale rozwijającym się sektorze IT.

Wydelegowanie kawałka swojego biznesu do innej firmy gwarantuje dostęp do tej wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w obsłudze klienta.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing IT?

Przeniesienie odpowiedzialności za wybrany projekt czy cały dział firmy to nie tylko wygoda i oszczędność finansowa, ale i możliwość całkowitego poświęcenia się głównym celom organizacji. Brak konieczność skupienia uwagi na niezbędnym jednak często nie wpisującym się w zasadnicze działania firmy dziale, pozwala na wzmożenie efektywności pozostałych sektorów.

Oddanie się w ręce profesjonalistów, których usługa jest całkowicie dostosowana do wymagań danej firmy, pozwala na zachowanie nie tylko elastyczności i łatwości wprowadzania zmian do prowadzonych działań, ale i całkowite bezpieczeństwo i gwarancje wykonania projektu, monitoringu systemu, stworzenia aplikacji czy programu, jak również świadczenia kompleksowych usług IT.

Outsourcing IT nazywany również tworzeniem dedykowanego oprogramowania dla firm jest odpowiedzią na potrzeby, każdego przedsiębiorstwa, w którym nawet niewielka część działań funkcjonuje w oparciu o systemy informatyczne. Wysoka różnorodność oferowanych usług oraz elastyczność dopasowania ich świadczenia, dobrana do indywidualnych wymagań firmy jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla niewielkich, dopiero rozwijających się działalności, jak i dla znacznie większych i rozwiniętych organizacji.

Decyzja o wyborze outsourcingu IT korzystając z usług renomowanej i zaufanej firmy to gwarancja oszczędności czasu i pieniędzy, jak i skupienie uwagi oraz celów przedsiębiorstwa na przewodnich sektorach działań.

IT
Code
React Basics - State and useState
January 19, 2023
15 min read

React Basics: State and useState

Starting your adventure with React, which is currently one of the most widely used frameworks, you will come across the concept of state and the accompanying useState hook which may be incomprehensible to beginners. In this article, I will explain what it is all about using simple language.

What is a state?

This is one of the questions you may ask yourself at the beginning of your study, but also one you may hear during your job interview, so read a few definitions and… rewrite yours, because understanding the concept of state is crucial in your study.


According to my definition state is all data (texts, numbers, objects, arrays) that define the functionality of our application (or its parts) and how it works.


The simplest example of a state? Mobile Menu, which you can find on most websites. Here is a pseudo-code that will help you understand what I'm writing about. Our state is the variable “openMenu”.


```

openMenu = false


The toggleMobileMenu {

 if openMenu is false {

Change openMenu to true

 } if openMenu is true {

Change openMenu to false

 }

}


If openMenu === true, open MobileMenu

```

And with this code, you can open and close the menu.

The toggleMobileMenu should be attached to a button, which in the jargon is called "hamburger menu".


Other, more complicated examples of a state? For example, logged-in users, or data downloaded from API, but don't worry about it. Right now we focus on the basics.


What are Hooks?

The first issue worth mentioning is the "hook". The official React documentation describes it as:


> Hooks are functions that allow you to "hook" into React's state and lifecycle mechanisms from within functional components. Hooks don't work in classes - instead, they let you use React without classes.


Link: Hooks at a Glance


Let's be honest - when you start your adventure with React and read the documentation the first time - you don't get any of it. This is normal. State, life cycle, classes. Lots of new concepts are hard to understand at the beginning, so for now, let's focus on the things that will allow us to understand the basics. Let's bring it to my simplified definition.


Hooks are functions that are the trademark of React. They allow us to manipulate our website/application/state somewhat behind our backs, without in-depth knowledge of how it happens. We have hooks for state management, component updates (i.e. separate pieces of code, such as navbar or modal), code optimization. There are many of them, but two are enough to get you started: useState (more on that in a moment) and useEffect.


How to use useState?

useState hook helps us control the state of our application. To use it, we need to start by importing it. The easiest way to do this is at the very top of the code. You import the hook in every .js file you want to use it in. Have a status in App.js? Paste it into App.js.

The whole code will be available at the very bottom.


```

import {useState} from "react";

```


The next step is to define the hook in the code. To do this, paste it into the function (above the return).


```

function App () {

 const [openMenu, setOpenMenu] = useState (false);

 return ();

}

```


What's going on? Let me explain.


openMenu is our variable (same as declaring const, let, var in JavaScript).


setOpenMenu is the function that does all the magic. Its task is to control how our variable openMenu changes, so we will use it to change our state, i.e. openMenu.


For this, we have two braces [] which are nothing more than a destructuring assignment and somehow hide from us what is happening under the hood of that hook.


When it comes to naming, we can name a variable as we want, we call a function by adding the prefix set, i.e. name, setName or data, setData.


useState (false) which is our React hook with the initial value of our state.


To sum up - we have an openMenu that will manage our menu, setOpenMenu will make sure that all state changes are tracked, and the initial value is boolean false because we want to start from a closed menu.


Okay, how do you change the state? Best, in this case, is to write the toggleMobileMenu which we will hook to the button.


```

const toggleMobileMenu = () => {

 setOpenMenu (!openMenu);

};

```


What happens inside the function? We use setOpenMenu as packaging. By this, we say to our state, "Hey, what's between the parentheses is your new value, you better keep an eye on it!". OpenMenu is nothing more than a JavaScript shortcut that at the moment says: “openMenu is true? Then give it false! openMenu has false? It will now have true. " This is a classic toggle. I can guarantee you - you will do a lot of toggling during your career!


It's probably high time to write our pseudo-code in React.


App.js

```

import {useState} from "react"; // Import useState

import "./App.css";


function App () {

 const [openMenu, setOpenMenu] = useState (false); // We initialize useState with the variable openMenu as false


 const toggleMobileMenu = () => {

setOpenMenu (!openMenu);

 }; // Function that changes the state from false to true, from true to false

 return (

<div className="App">

   <button onClick={toggleMobileMenu} class="hamburger-menu">

           <span> </span>

           <span> </span>

           <span> </span>

   </button> // Our "hamburger menu"

  {openMenu && (

    <div className="menu">

      <ul>

        <li> Home </li>

        <li> About </li>

        <li> Contact </li>

      </ul>

    </div> // openMenu && () that is, if openMenu === true, show the menu as false - no

  )}

</div>

 );

}


export default App;

```


App.css

```

.App {

 display: flex;

 flex-direction: row-reverse;

 justify-content: flex-start;

 align-items: flex-start;

 margin: 20px;

}


button {

 background-color: transparent;

 border: 0;

 cursor: pointer;

}


.hamburger-menu span {

 display: block;

 width: 30px;

 height: 5px;

 margin-bottom: 5px;

 background: #cdcdcd;

 border-radius: 3px;

}


.hamburger-menu span: first-child {

 transform-origin: 0% 0%;

}


.hamburger-menu span: nth-last-child (2) {

 transform-origin: 0% 100%;

}


.menu {

 display: flex;

 flex-direction: column;

 justify-content: center;

 align-items: center;

 width: 500px;

 height: 300px;

 background-color: rgb (34, 37, 36);

 color: aliceblue;

}


.menu ul li {

 text-align: center;

 list-style: none;

 font-size: 50px;

 cursor: pointer;

}

```


It is also worth noting that in our project we can have several states. For example, in the navbar, the state responsible for opening and closing the menu, in App.js, stores information downloaded from the API or switches between the light and dark mode of our website template (popular light / dark theme toggle).


This article did not cover useState, but should shed some light on those new to React. Undoubtedly, these are the basics, and without understanding them it makes no sense to continue learning.


Code available on codepen.

Code
IT
Offshoring vs nearshoring- Co to jest? Co wybrać?
January 19, 2023
15 min read

Czym jest Offshoring, a czym nearshoring? Czym kierować się przy wyborze jednego z nich? Komu potrzebne są te usługi? Różnice są zasadnicze i warto zapoznać się z nimi, wybierając offshoring lub nearshoring.

W ostatnich latach mogliśmy obserwować znaczny wzrost usług z zakresu IT. Jednakże tworzenie swoich własnych, wewnętrznych zespołów programistycznych bywa zazwyczaj bardzo kosztowne. Samodzielne tworzenie całego teamu pochłania również dużo czasu.

Dla wielu pracodawców to,  jak znaleźć dobrych programistów to nie lada wyzwanie. Gdy znajdzie się już potencjalnych przyszłych członków zespołu, należy jeszcze przeprowadzić rekrutację weryfikującą ich umiejętności. Dodatkowo w czasach postępującej technologii nie mamy gwarancji, że pracownik, którego dzisiaj zatrudniliśmy, jutro będzie spełniał wszystkie nasze wymagania i oczekiwania.

Dlatego też ostatnimi czasy ogromną popularnością cieszy się outsourcing IT. Według analizy KPMG w 2017 roku na całym świecie podpisano aż 727 umów dotyczących outsourcingu IT, którego łączna wartość wyniosła 137,2 mld USD. W większości z outsourcingu korzystają duże firmy z działu finansów, bankowości, automotive czy też telekomunikacji.

Również instytucje rządowe coraz częściej decydują się na taką formę zatrudniania. Outsourcing to najbardziej popularne zjawisko w takich krajach jak na przykład Francja, Hiszpania, Holandia, Dania czy Wielka Brytania. Metoda ta jest bardzo korzystna i w większości przypadków sprawdza się, co pokazują dane statystyczne raportu przeprowadzonego przez IT Outsourcing Statistic. Według tych danych, z outsourcingu zadowolonych jest niemalże 90% wszystkich klientów.


Offshoring - Definicja

Co to jest offshoring? To odmiana outsourcingu. Dokładniej tłumacząc, to proces, który polega na przenoszeniu usług biznesowych poza granice danego państwa na terytorium innego. Dotyczy to nie tylko usług, ale też produkcji, a główny cel to obniżenie kosztów. Powodem skorzystania z offshoringu może być też brak możliwości wykonania niektórych czynności samodzielnie.

W tym przypadku nie ma ograniczeń jeśli chodzi o położenie- współpracujące firmy mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie i dowolnej odległości. Na przykład, firma 1 z Polski, może korzystać z offshoringu usług firmy znajdującej się w Australii, Stanach Zjednoczonych, czy Chinach. Tak duża odległość nie ma tutaj znaczenia. Przeniesienie może nastąpić jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), lub jako zlecenie międzynarodowego podwykonastwa. Najczęściej na offshoring decydują się organizacje funkcjonujące na rynku międzynarodowym, które są obecne w konkretnym państwie.


Rozwój offshoringu

Duży rozwój offshoringu to wpływ przede wszystkim rozwijającej się ciągle technologii telekomunikacyjno-informacyjnej, rosnącej globalnej konkurencji, a także globalizacji handlu usługami. Najczęściej podlegające offshoringowi stają się usługi biznesowe (business process outsourcing, w skrócie BPO) oraz usługi z zakresu IT (IT enabled services). BPO to najczęściej księgowość, finanse, administracja, usługi prawne, analiza i badania rynku, natomiast z zakresu IT działania podlegające offshoringowi to reengineering, kontrola bezpieczeństwa, budowa, wsparcie i rozwój aplikacji.


Nearshoring - Definicja

Nearshoring to również przeniesienie usług i realizacji biznesowych poza granice kraju, jednak w tym wypadku pod względem geograficznym i kulurowym bliżej, niż w przypadku offshoringu. Nearshoring daje możliwość stałego kontaktu, porozumiewania się i tworzenia więzi bez przeszkód w postaci różnic kulturowych (zarówno pod względem organizacji i aspektów prawnych). Do dodatkowych atutów z pewnością zaliczyć można również brak zmian w postaci stref czasowych. Europa Wschodnia rozwinęła się znacząco pod względem usług IT. Najpopularniejsze kraje oferujące usługi offshoringu to Polska, Czechy, Niemcy i Ukraina.

Offshoring czy nearshoring - co wybrać?

Offshoring, a może nearshoring? Który model będzie dla nas najlepszy? Aby dobrze dopasować wybór usług pod potrzeby, należy kierować się różnymi kryteriami. Najważniejsze z nich to koszty, komunikacja, jakość oraz prawo.


- Koszty związane z usługami


Z pewnością to offshoring okaże się najlepszym wyborem, jeśli nasze główne kryterium to niska cena. Kosz usług oferowanych np. w Indiach czy krajach azjatyckich z pewnością będzie znacznie niższy niż w krajach europejskich. W takim wypadku należałoby jednak wziąć również pod uwagę ewentualne koszta związane podróżą i zakwaterowaniem. W grę wchodzi też czas poświęcony na delegację.

O ile offshoring nie odbywa się w formie kompletnie zdalnej, trzeba liczyć się z nieuniknionymi wygenerowanymi dodatkowymi kosztami (które z początku wydawać się nam mogą niskie). Wybierając nearshoring, odległość do przebycia staje się o wiele mniejsza, mamy też szansę na lepsze zapoznanie się z rynkiem i samym usługodawcą.


- Komunikacja


Komunikacja to klucz do sukcesu. W przypadku telekomunikacji należy upewnić się, że pozostaje ona niezaburzona i że informacje przekazywane przez nas są dla drugiej strony jasne i zrozumiałe. Jeśli chodzi o kontakt zagraniczny, najbardziej popularny będzie język angielski. Warto zadbać o to, by jedna i druga strona potrafiła porozumiewać się nim na poziomie przynajmniej komunikatywnym.

Najlepiej oczywiście, jeśli obie strony władały nim w sposób znakomity, wtedy mamy pewność, że między stronami nie ma absolutnie żadnych niedomówień. Im nizszy poziom w komunikacji, tym mniejsza wydajność i jakość pracy, a co za tym idzie- stracony czas pracy (czasami godziny, czasem dni, a nawet tygodnie). Wybierając offshoring, warto również brać pod uwagę granice kulturowe, które napewno będą większe, niż w przypadku nearshoringu.

Kolejną ważną kwestią są różnice czasowe. Trzeba liczyć się z tym, że w przypadku offfshoringu któraś ze stron będzie komunikować się w godzinach nocnych. Niewątpliwą zaletą nearshoringu będzie większa kompatybilność, jeśli chodzi o wspólne godziny pracy.


- Jakość usług


Im bardziej zaawansowane zlecenia, tym większe znaczenie będzie miała edukacja i wiedza pracowników. Przekładać się to będzie bezprośrednio na jakość projektu. Polska to kraj, który posiada wiele znanych i dobrych uniwesytetów technicznych, przez co popularność polskich firm świadczących usługi outsourcingu coraz bardziej rośnie. Jak wykazują badania ONZ dotyczące edukacji na świecie, na 200 krajów, Polska znajduje się na 35 miejscu. Przykładowo Indie zajmują 135 miejsce. Koszty offshoringu firmy z Indii będą niższe, jednakże europejscy specjaliści pod względem jakości usług z pewnością warci są wyższych stawek.


- Prawo i przepisy


Zarówno w przypadku offshoringu, jak i nearshoringu, warto mieć świadomość przepisów obowiązującym w kraju oferującym nam usługi. Z pewnością ułatwi to współpracę. Należałoby sprawdzić, co obejmjuje ubezpieczenie, czy wymienane dane poufne i tajemnice handlowe będą bezpieczne oraz jak rozwiązywane są kwestie oświadczenia o błędach dostawcy. Warta uwagi jest też sytuacja polityczna danego kraju, jak często zmieniają się tam przepisy, jak postrzegany jest kapitał zagraniczny oraz, co bardzo ważne- jak wyglądają prawa pracowników?


Offshoring - wady i zalety

Decydując się na offshoring, warto mieć świadomość nie tylko zalet, ale też słabych stron tego typu usług. Będziemy wtedy lepiej wiedzieć, jakie działania podjąć, aby usprawnić i polepszyć jakość współpracy.


Zalety:

- oszczędność kosztów

- wykwalifikowani i dyspozycyjni pracownicy

- pełna kontrola nad działalnością firmy

- w niektórych krajach dopłaty rządowe do kosztów pracy

- ulgi podatkowe

- wzrost prestiżu marki


Wady:

- przeszkody językowe i kulturowe

- ryzyko związane z wyciekiem danych poufnych firmy

- ryzyko wizerunkowe

- ewentualne koszty podróży

- kompilacje związane z różnicą czasu

- ryzyko obniżonej jakości


Nearshoring - wady i zalety

W przypadku nearshoringu również istnieje pewne ryzyko, a jednocześnie usługa ta posiada swoje zalety. Po zapoznaniu się z nimi prościej będzie zdecydować nam, która forma usług będzie dla nas odpowiednia.


Zalety:

- oszczędność kosztów

- wykwalifikowani pracownicy

- mniejsze bariery językowe i kulturowe

- w większości ta sama strefa czasowa (ewentualnie mała 1-2 godzinna różnica)</li><li>brak długich podróży


Wady:

- czasem trudności w relacjach pod względem kulturowym

- praca zdalna- większa kontrola pracowników

- ciągłe zaangażowanie i gotowość na ewentualne zmiany


Koszty - od czego zależą?

- Lokalizacja - Bardzo dużo zależy od lokalizacji naszego partnera, z którym zamierzamy współpracować. Oto niektóre dane, jeśli chodzi o średnią stawkę:


Europa Wschodnia- 29-33€

Europa Zachodnia, Środkowa i Północna- 41-49€

Azja- 21 – 25€


- Stanowisko - Dużo zależy również od stanowiska zatrudnianych pracowników, ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Zależnie więc od rodzaju potrzebnego specjalisty, koszty te będą się różnić. Jeśli zatrudnimy doświadczonych ludzi na stanowisku seniora, z pewnością zapłacimy więcej, niż w wypadku grupy juniorskiej. Dodatkowo firmy z wieloletnim stażem i wysoko stojące na rynku będą z góry wymagać większej stawki za swoje usługi.


- Termin realizacji - Należy brać też pod uwagę długość trwania projektu. Z jednej strony, dłuższa współpraca z większym zespołem będzie generować większe koszta, jednak z drugiej strony, może być bardziej wartościowe w dłuższej perspektywie czasu. Niekiedy zdarzy się, że w zamian za stałe zatrudnienie, firmy są skłonne zaoferować korzystniejsze stawki klientom potrzebującym usług outsourcingowych przez przez dłuższy okres czasu.

Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego

Podsumowanie

Czy to większa firma, czy też mniejszy [startup](https://www.qarbon.it/pl/blog/co-to-jest-startup-nowoczesne-przedsiebiorstwo), na całym świecie zarówno offshoring jak i nearshoring okazał się świetnym rozwiązaniem dla wielu z nich. Według ankiety Deloitte z 2016 roku, 78% organizacji jest zadowolona z z relacji usług outsourcingowych w dziedzinie IT.

Zarówno nearshoring jak i offshoring pozwala na większą elastyczność i sprawia, że bez obciążenia poszukiwaniami i szkoleniem pracowników wewnętrznych, możesz zatrudnić zewnętrzny zespół, który pracując zdalnie w pełni wykorzysta swój potencjał.

IT
IT
What is a software house? – A simple definition
January 19, 2023
15 min read

Creating software is still very costly and requires a lot of resources. Are there specific calculations? How much does it cost to create dedicated software? What is a software house, what services does it provide, and why this type of company is growing despite the never-ending competition?


What is a software house?

In the life of every entrepreneur, comes a moment to develop dedicated software, which will allow making, simplifying, and modifying a lot of processes.


It is a great move from many perspectives, which we will describe in later paragraphs of this article. However, first, it is important to a key question, what is a software house?


Software house in other words is an enterprise that takes care of making all kinds of software, expanding programmer teams and IT support.


This definition is shallow when compared to the broad range of services that software houses provide, but it does paint an overall picture of what they do.


What does a firm making software do?

The range of services is really wide, from classic IT support for a company to creating massive systems, which allow managing a company from one place. Software house will find its use everywhere where is a need for digitalization of a firm, moving its main services online or engaging in new platforms.


Today clients can be found almost everywhere. A company that consequently broadens its actions and uses web and mobile apps or CRM, CMS, and ERP systems - gains a big part of the market and surpasses the competition.

Specific services offered by the software house

Specific services offered by a software house

Depending on the niche, which the programming firm operates, services will diverse. However, companies that offer programmers and their knowledge, focus on four main fields.


Making ordered mobile apps

If you wonder, how to make a mobile app, the answer to that question can be found in every software house. The mobile market is growing for years, Google positions sites that are customized for a mobile format better. The number of mobile apps in Appstore and google play is enormous and the number is growing. No wonder, software houses offer services related to creating mobile apps. Most of the applications are made for two operating systems, iOS and Android.


Creating web apps on demand

Web app or simply software, working on a server, which sends messages through a computer web to the user. There is a lot of definitions, but it is one of the most common solutions used by companies all over the world. The web app is simply, an upgraded version of a website, which has a multitude of functions, which cannot be made on a classic website.


Outsourcing programmers

In our times hiring a great programmer is close to a miracle. IT market is very competitive and that is why software houses solve this issue.


What IT outsourcing is? It is a very reliable solution in our age when finding a programmer and providing him with good work conditions as well as validating his technical abilities is very expensive. The programming company can broaden the programming team with an additional programmer working remotely from a software house.


Software house often has available programmers, who wait on a so-called “bench”. Whenever there is a need to hire additional specialists in a specific technology, for a software house it is an easy task.


Dedicated software for a company

Making dedicated software, made specifically for a company is a great solution.


Thanks to this approach all functionalities are made according to the culture of the firm and its current challenges.


Such computer programs made on-demand will always be a good alternative for a mobile or web app. Because of the complexity of such a solution often it is made longer than other software.


A good example of dedicated software is ERP system, a software as a service (SaaS), site for students and lecturers, and accounting software.

Click here to view the contact form

When to cooperate with a software house?

If as an entrepreneur, or a person deciding in your company you feel it is time to create a dedicated solution, mobile or web app, contacting software house is a good decision.


If you already have technological solutions, which some firm created a dozen years ago and you want to update them, contacting a software house would also be a good choice. Often companies are chasing competition looking at what they do. It is a good move, but a better one is to create something original and creative.


You do not need technical knowledge and keep up with all the new things on the market, all you need to do is talk with specialists from a software house.


People there will most of the time know what your niche does not have and what solutions are worth creating. Realization of such projects will allow you to surpass competition for many months or even years.


If you need to broaden your small programming team, however, you do not have a technology-oriented HR department, cooperating with a software house is a very good decision.


There is no point in creating a multitude of processes when for a small monthly fee, you can hire a programmer, who will literally in a few or a dozen days start working on your solution.


An additional advantage is that you do not have to worry about any costs, they are on the side of a programming firm.


How does the cooperation with a software house look like?

Cooperation consists most often of two parts, consulting and programming. Additionally, both of these parts are divided by stages over the project.


Consulting

Basic conversations between a software house and a firm, which wants to start a cooperation. In this stage possible solutions, ideal for the current situation in the company, are evaluated. Next, the best solution is chosen, which the software house will work on. Software house creates a specification of a project and, in the case of need, UX model. If the client accepts everything at this stage, the next one can proceed.


Creating software

After establishing assumptions about how is the project is supposed to look, the software house starts working on the software. At this stage, work is divided by sprints or milestones, which are time periods.


During one of such time periods, the microcycle of Agile is done, it consists of choosing functionalities to be made, graphic design, programming, testing, and implementing (test or production version). After every sprint/milestone, the process starts anew. Every finished part is sent for testing and assent. This way clients can constantly participate in the process of creation, and testing is more efficient.


Retransformation

After implementing an IT project, it is worth analyzing and updating it, it is also worth thinking about what can be upgraded and changed so that the firm can be more and more computerized. Software house often chooses long-term cooperation with a client and operates the whole IT department in a company or updates web and mobile apps.


Benefits of a cooperation with a software house

Cooperation with a trusted technological partner can be a source of many benefits. Here are a few most important ones:


Control and budgetary flexibility

Programmer at this point is one of the best-paid occupations and because of that, costs of hiring and upkeep of a developer team in a company are equally high. When it comes to this aspect it is better to outsource programmers. It will allow the reduction of costs and making them dependent on current needs.


Managing a budget is easier when the firm decides when to allocate its part to developing software. Costs are relatively easier to predict in the case of a software house than they are in your own IT department. Cooperation with a software house works on a predetermined budget (fixed price) or on an open budget, settled for reported work time.


Quality of realization

Software houses pay much attention to the skills of their team, that is why as early as on recruiting stage they analyze the experience, knowledge, and potential of a future employee. Thanks to that final team, specialized, competent programmers are inclined to professional development and new challenges. It is directly seen in the quality of realized offers.


Developed methods and effective communication

Staying in an ever-growing market of the IT industry is quite a challenge for software houses. A good method to do that is to efficiently realize tasks. Though it would not be possible without worked over methods and communication with their clients. The most often used methods of creating a project for a client are:


- Agile- most important is observing that the needs of a client often evolve during the project and because of those stages in a cycle of creation repeat until it is done

- Scrum - a revolution in managing projects. Development of product is divided into iterations, which last up to one month, called sprints. After every sprint, a team should be able to provide a working version of a product

- Waterfall - doing basic actions as separate project phases, one after another. Every action is a step (a cascade).


All these methods are supposed to improve the effectiveness and involvement of a big group working on the project.


Frugality of time

The client, who is choosing a software house, saves a lot of his valuable time. When hiring your own programmers for the firm, a lot of his time is wasted. Process of recruitment, verification of abilities, hiring and designating people to coordinate work, make reports, everything costs time. In the case of cooperation with a software house, most often everything goes much more smoothly – the client chooses a person to communicate and verify the project and the rest is taken care of by a software house.


Support after implementation

It is a so-called, period of care over the project after it is finished. How programmers to test, has a big importance for a finished product. Besides testing before implementation, it is important to monitor it long after implementation. Thanks to that, eventual bugs can be quickly found and fixed. Additionally, while observing how the product works, software houses can expand or update it.


What software house to choose?

The best choice is the one, where both sides will be satisfied with the cooperation. In the beginning, it is worth specifying the budget and talk with a software house about the price of the task in question. It is also important to specify needs and how it is supposed to be realized. Next, the deadline should be discussed.


Implementing specialized solutions and adjusting them to specific industries needs time and you have to take that into account when starting a cooperation with a software house. The effect of the work you do will be a satisfying product, functioning efficiently and bringing profits to the firm.

IT
IT
Co to jest Software House *Prosta Definicja!*
January 19, 2023
15 min read

Tworzenie oprogramowania ciągle pozostaje bardzo kosztowne i wymagające wielu zasobów. Czy istnieją konkretne wyliczenia? Ile kosztuje stworzenie oprogramowania dedykowanego? Czym jest Software House? Czym zajmuje się taka firma i dlaczego te przedsiębiorstwa pomimo nieustającej konkurencji stale rosną?


Co to jest software house?

W życiu każdego przedsiębiorstwa nadchodzi moment na rozwój dedykowanego oprogramowania, które pozwoli stworzyć, uprościć lub zmodyfikować wiele procesów.


To świetne posunięcie z wielu względów, które opiszemy w późniejszych akapitach tego tekstu. Jednak warto odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie, czym jest software house?


Software house to inaczej przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem wszelkiego rodzaju oprogramowania, rozszerzaniem zespołów programistycznych i wsparciem IT.


Ta ogólna definicja spłyca szeroki wachlarz usług, które oferują firmy typu software house - jednak określa ich specyfikę.


Czym zajmuje się firma tworząca oprogramowanie?

Wachlarz usług jest bardzo szeroki, od klasycznego wsparcia firmy w zakresie obsługi działu IT, po tworzenie ogromnych systemów, które pozwalają na zarządzanie przedsiębiorstwem z jednego miejsca. Software house odnajdzie swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ucyfrowienia biznesu, przeniesienia jego głównego zakresu usług do internetu lub otworzenia się na nowe platformy.


Klienci dzisiaj są niemalże wszędzie. Przedsiębiorstwo które konsekwentnie poszerza swoje działania i korzysta z dobrodziejstw aplikacji internetowych, mobilnych czy systemów CRM, CMS czy ERP - zagarnia większą część rynku i wyprzedza konkurencję.

Konkretne usługi oferowane przez software house

W zależności od niszy, którą zagospodarowuje dana firma programistyczna, usługi będą zdywersyfikowana. Jednakowoż firmy, które oferują programistów i ich wiedzę skupiają się na czterech głównych obszarach.


Tworzenie aplikacji mobilnych na zamówienie

Jeśli zastanawiasz się,  [jak stworzyć aplikację mobilną](https://www.qarbon.pl/pl/blog/jak-stworzyc-aplikacje-mobilna), odpowiedź na to pytanie zna każdy software house. Rynek mobilny rośnie od wielu lat, Google lepiej pozycjonuje strony internetowe które są dostosowane do formatu mobilnego. Ilość aplikacji mobilnych w Appstore oraz Google Play jest ogromna i ta liczba ciągle rośnie. Nic dziwnego w tym, że software house’y oferują usługi związane z tworzeniem aplikacji mobilnych. Większość aplikacji jest tworzonych na dwa systemu operacyjne, na iOS oraz Android.


Tworzenie aplikacji internetowych na zamówienie

Aplikacja internetowa, webowa apka czy po prostu program komputerowy, który pracuje na serwerze i wysyła komunikat za pośrednictwem sieci komputerowej do użytkownika. Definicji jest wiele, lecz jest to jedno z sztandarowych rozwiązań, które posiada wiele biznesów na całym świecie. Aplikacja webowa to po prostu rozbudowana wersja strony internetowej, która posiada ogromną ilość funkcjonalności, których nie można stworzyć na klasycznej witrynie.


Outsourcing programistów

W dzisiejszych czasach zatrudnienie świetnego programisty do firmy, czasami graniczy z cudem. Rynek IT jest bardzo konkurencyjny, dlatego software house’y rozwiązują ten problem.


Co to jest outsourcing IT? To naprawdę rozsądne rozwiązanie w czasach, w których samo znalezienie programisty, zapewnienie mu dobrych warunków pracy i zwalidowanie jego umiejętności technicznych wiąże się z ogromnymi kosztami. Firma programistyczna jest w stanie rozszerzyć zespół programistyczny dodatkowym programistą, który to pracuje zdalnie z siedziby software house’u.


Software house często posiadają dostępnych programistów, którzy znajdują się na tak zwanej “ławeczce”. Jeżeli jednak istnieje potrzeba zatrudnienia dodatkowych specjalistów, w konkretnej technologii dla software house to żaden problem.


Oprogramowanie dedykowane dla firm (programy na zamówienie)

Stworzenie dedykowanego oprogramowania, które jest szyte na miarę konkretnej firmy to świetne rozwiązanie.


Dzięki temu podejściu wszystkie funkcjonalności są realizowane zgodnie z kulturą firmy i jej aktualnymi wyzwaniami.


Taki program stworzony na zamówienie zawsze będzie dobrą alternatywą dla aplikacji mobilnej czy aplikacji internetowej. Ze względu na kompleksowość takiego rozwiązanie, zazwyczaj jest tworzone w dłuższej jednostce czasu niż inne oprogramowanie.


Dobrym przykładem dedykowanego oprogramowania jest system ERP, oprogramowanie jako usługa (SaaS), portal dla studentów i wykładowców, oprogramowanie księgowe.

Kliknij tutaj aby wyświetlić formularz kontaktowy

Kiedy wejść we współpracę z software house?

Jeżeli jako przedsiębiorca, czy osoba decyzyjna w Twoim przedsiębiorstwie czujesz, że nadeszła najwyższa pora na stworzenie dedykowanego rozwiązanie, aplikacji mobilnej lub internetowej to kontakt z software housem będzie dobrym posunięciem.


Jeżeli posiadasz kilka rozwiązań technologicznych, które jakaś firma stworzyła kilka lub kilkanaście lat temu i chcesz odświeżyć te rozwiązania - kontakt z software housem będzie świetną decyzją. Często firmy gonią konkurencję podglądając ich poczynania. To dobry ruch lecz dużo lepszą decyzją jest stworzenie czegoś oryginalnego i kreatywnego.


Nie musisz posiadać technicznej wiedzy i nadążać ze wszystkimi nowinkami na rynku, wystarczy, że porozmawiasz ze specjalistami z software house.


Ci ludzie zazwyczaj będą wiedzieli czego jeszcze nie ma w Twojej niszy, a jakie rozwiązanie warto stworzyć. Realizacja takich projektów pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję na długie miesiące albo lata.


Jeżeli potrzebujesz rozszerzyć swój niewielki zespół programistyczny lecz nie posiadasz zorientowanego na technologię działu HR - wejście w kooperację z software house będzie bardzo dobrą decyzją.


Nie ma najmniejszego sensu tworzyć ogromną ilość procesów, gdy tak naprawdę za niewielki miesięczny koszt jesteś w stanie podnająć programistę, który w dosłownie kilka lub kilkanaście dni może rozpocząć pracę nad Twoim rozwiązaniem.


Dodatkowym atutem jest to, że nie musisz martwić się o wiele kosztów - one są po stronie firmy programistycznej.


Jak przebiega współpraca z software housem?

Proces współpracy składa się zazwyczaj z dwóch części - konsultingowej, a następnie z części programistycznej. Dodatkowo każda z dwóch części dzieli się na poszczególne etapy pracy nad projektem.


Consulting

Pierwsze rozmowy między software housem a firmą, która chce rozpocząć współpracę. Na tym etapie ocenia się możliwe rozwiązania idealne dla obecnej sytuacji firmy.


Następnie wybrane zostaje najlepsze rozwiązanie, nad którym software house zacznie pracować. Software house tworzy specyfikację projektu, oraz, w razie potrzeby, makiety UX. Jeśli klient zaakceptuje wszystko na tym etapie, można przejść do następnego punktu.


Tworzenie oprogramowania

Po ustaleniu wszelkich założeń na temat tego, jak ma wyglądać projekt, software house rozpoczyna pracę nad oprogramowaniem. Na tym etapie pracę dzieli się na sprinty bądź milestone’y, czyli przedziały czasowe.


Podczas jednego takiego przedziału czasowego wykonuje się mikrocykl Agile polegający na wybraniu funkcjonalności do wykonania, projektowaniu graficznemu, zaprogramowaniu, przetestowaniu i wdrożeniu (wersji testowej bądź produkcyjnej). Po każdym sprincie/milestone’nie cały proces zaczyna się od nowa. Każda skończona część jest przesyłana do testów i akceptacji. W ten sposób klient bierze stały udział w procesie tworzenia, a testowanie idzie o wiele sprawniej.


Ponowna transformacja

Po wdrożeniu projektu IT warto wciąż go analizować i aktualizować, warto też zastanowić się nad tym, co można jeszcze udoskonalić i zmienić, aby firma była coraz bardziej zinformatyzowana. Software house często nawiązuje stałą współpracę z klientem i zajmuje się całym działem informatycznym firmy, robi update’y strony bądź aplikacji.


Korzyści ze współpracy z software housem

Współpraca z wiarygodnym partnerem technologicznym może być źródłem wielu korzyści. Oto kilka najważniejszych:


Kontrola i elastyczność budżetowa

Programista to na ten moment jeden z lepiej płatnych zawodów, dlatego też koszta zatrudnienia i utrzymania zespołu developerów w firmie są równie wysokie. Pod tym względem lepiej sprawdzi się outsourcing programistów. Pozwoli to na zredukowanie kosztów i uzależnienie ich od bieżących potrzeb.


Zarządzanie budżetem jest swobodniejsze, gdyż firma sama decyduje, kiedy chce przeznaczyć jego część na rozwój oprogramowania. Koszty są stosunkowo łatwiejsze do prognozowania w przypadku software house’u, niż własnego działu IT. Współpraca z software housem działa na zasadzie z góry określonego budżetu (fixed price) lub otwartego budżetu, rozliczanego za raportowany czas pracy.


Jakość realizacji

Software house przykładają dużą wagę do umiejętności swojego zespołu, dlatego już na etapie rekrutacyjnym analizują doświadczenie, wiedzę i potencjał przyszłego pracownika. Dzięki temu ostateczny team tworzą sami wyspecjalizowani, kompetentni programiści, nastawieni na ciągły rozwój zawodowy i nowe wyzwania. Przekłada się to bezpośrednio na jakość realizowanych zleceń.


Opracowane metody i sprawna komunikacja

Utrzymanie się na wciąż rozwijającym się rynku branży IT dla software house’ów to nie lada wyzwanie. Metodą na to jest z pewnością skuteczna realizacja zadań. Nie uda się to jednak bez wypracowanych sobie przez firmę metod pracy oraz komunikacji z klientami. Najczęstsze metody tworzenia projektu dla klienta to:


- Agile- Najważniejsza jest obserwacja, że wymagania klienta często ewoluują podczas trwania projektu, dlatego etapy cyklu tworzenia powtarzają się aż do jego zakończenia,

- Scrum - Rewolucja w zarządzaniu projektami. Rozwój produktu podzielony jest na trwające maksymalnie jeden miesiąc iteracje, zwane sprintami. Po każdym sprincie zespół powinien być w stanie dostarczyć działającą wersję produktu,

- Waterfall - Polega na wykonywaniu podstawowych czynności jako odrębnych faz projektowych, kolejno po sobie. Każda czynność to schodek (kaskady).


Wszystkie te metody mają na celu poprawienie efektywności i zaangażowania większej grupy ludzi pracującej nad projektem.


Oszczędność czasu

Klient, który wybiera software house, znacznie oszczędza swój cenny czas. Chcąc zatrudnić programistów do swojej firmy, traci go zdecydowanie dużo. Proces rekrutacji, weryfikacja umiejętności, zatrudnienie, a następnie wyznaczanie osób do koordynowania pracy, składaniem raportów- to wszystko trwa. W przypadku współpracy z software housem zazwyczaj wszystko idzie znacznie sprawniej - klient wyznacza osobę do komunikacji i weryfikacji projektu, a cała reszta leży już po stronie software house’u.


Support powdrożeniowy

Jest to tak zwany okres opieki nad projektem po jego zakończeniu. To, jak testują programiści, ma duże znaczenie dla gotowego produktu. Oprócz testowania przed jego wdrożeniem, ważne jest, aby monitorować go również przez dłuższy okres po wdrożeniu. Dzięki temu bardzo szybko da się wychwycić ewentualne błędy i naprawić je. Dodatkowo obserwując działanie produktu, software house ma możliwość ewentualnego rozwinięcia czy udoskonalenia go.

Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego


Jaki software house wybrać?

Najlepszy wybór to oczywiście taki, gdzie obie strony będą zadowolone ze współpracy. Warto na początku określić budżet i porozmawiać z software housem o cenie za dane zlecenie. Warto określić również specyfikację potrzeb i realizacji. Następnie należałoby przedyskutować termin wykonania zlecenia.


Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań i dostosowanie ich do specyficznej branży wymaga czasu, jednak trzeba liczyć się z tym, podejmując współpracę z software housem. Efektem pracy będzie za to zadowalający produkt, funkcjonujący sprawnie i przynoszący korzyści firmie.


IT
Code
JavaScript Variables. What to choose? Var, let or const? And why const?
January 19, 2023
15 min read

Once there was no dispute over how to declare variables, there was only var. However, since the coming of ES 6 things complicated, but why?


Var made problems from the start, most importantly because there was no differentiating between constant and variable and the biggest problem for programmers was the range of var variables.

Zmienne JavaScript

So, what to choose? Let or const?

In the case of let and const range of variables is from bracket to bracket, which solves most problems, but to choose correctly you have to dig deep into the purpose of a declaration. Keyword let, allows us to create a variable in which we can change reference, unlike const. Const additionally forbids us from assigning variables again. What that entails is that whenever we want to declare a simple type (string, boolean, number, etc.), which we would want to change in the future, we should use let. When we would want to create a constant value, we use const.


What about reference type?

In those we always use const. The change of the value of a field in an object or the value of an array element will not change the reference. It is one of the most common mistakes made by starting programmers. When they make an array or an object, they declare using let, because they will want to change values inside. They couldn’t be more wrong. Keyword const, as mentioned before is used to assign reference, meaning to point to a specific “object” in memory. We cannot assign a new “object “to const but we may edit it (add/delete/edit elements of arrays and objects).


Why is it best to use only const?

The answer is simple, it is way easier to manipulate code. When we use a lot of variables declared using let, often we have to check step by step if something is not being overwritten somewhere. When we use const, every next attribution is considered an error by our beloved compiler and shown with a beautiful red caption.


Someone might ask, “Then how am I supposed to assign something to the const variable when I don’t yet know what is supposed to be there”.

Code
Code
Najpopularniejsze frameworki JavaScript: Trendy 2021!
January 18, 2023
15 min read

Chcesz stworzyć aplikację od zera? Oto najpopularniejsze frameworki JavaScript, używane do jej zaprogramowania!

Jedną z najpopularniejszych technologii wykorzystywanych do tworzenia aplikacji internetowych jest język JavaScript. To podstawowy język technologii webowych, którego wykorzystuje się aż w 95% stron internetowych.


Javascript - co to jest?

JavaScript jest językiem programistycznym używanym do tworzenia dynamicznej zawartości strony internetowej. Odpowiada za wszystko, co porusza się, odświeża lub w inny sposób zmienia na ekranie bez konieczności ręcznego przeładowania strony internetowej. Odpowiada m.in. za:


- animowane grafiki,

- pokazy slajdów,

- automatyczne propozycje tekstu,

- formularze interaktywne.

Cechy frameworków Javascript

Jako jeden z najpopularniejszych języków programowania JavaScript posiada liczne frameworki czyli "nakładki" ułatwiająca realizację pewnej grupy często powtarzanych zadań.


Dlaczego obecnie powstaje tyle narzędzi?

Kiedyś, w czasach świetności blogów, wiki i CMS, strony miały mnóstwo gradientów, tekstur, pastelowych kolorów i bootstrapów, jednak gdy na rynek zaczęły wkraczać smartfony z Androidem, okazało się, że stare rozwiązania przestają się sprawdzać. Najważniejsza stała się czytelność naszego projektu na każdym formacie ekranu.

Wszelkie gradienty i tekstury odeszły w zapomnienie, a ich miejsce zastąpił flat design, czyli jednolite kolory na białym tle. W tym samym czasie zaczęły rozwijać się media społecznościowe, i to one również w dużej mierze miały wpływ na rozwój aplikacji webowych.


Gdy powstawał Facebook, najpopularniejszą biblioteką JavaScript było jQuery, jednak nie podołała ona wyzwaniom tworzenia olbrzymiej, złożonej aplikacji frontowej, która wiele funkcjonalności musi obsługiwać po stronie klienta, zamiast ograniczać go, jak do tej pory, do wyświetlania z prostymi efektami. Należało sprowadzić programowanie Frontendu do formy, w jakiej istniało programowanie Backendu, umożliwiające podział kodu na zespoły.


Zaczęły pojawiać się więc nowe rozwiązania. Google stworzył swój&nbsp; AngularJS, Facebook- Reacta. Im więcej aplikacji powstawało, tym większe rosło zapotrzebowanie na nowe narzędzia.


Po co są frameworki w JS?

Umożliwiają podział kodu ze względu na funkcję, którą ma pełnić i zawartość do wyświetlenia. Kod ten dzielimy na 3 podstawowe funkcjonalności:


- Model – CO wyświetlamy, z czego składają się nasze dane, jaka jest logika aplikacji

- Widok – JAK wyświetlamy model, czyli szablony

- Kontroler – W JAKI SPOSÓB model i widok powinny zareagować na to, co robi użytkownik


Frameworki Javascript Dodatkowo pomagają w :

- Podziale kodu na komponenty, dzięki którym łatwo można oddzielić treść o różnym przeznaczeniu, a także użyć tego samego szablonu w wielu miejscach

- Podziale kodu na zespoły (X pisze komponent A, Y pisze komponent B)

- Przyspieszeniu pisania z użyciem gotowych rozwiązań

Kliknij aby wyświetlić formularz kontaktowt

Jakie są najpopularniejsze frameworki JavaScript?

Vue.js

Frontendowy framework JavaScript typu open source model-view-viewmodel (MVVM) do tworzenia interfejsów użytkownika i aplikacji jednostronicowych. Pozwala na tworzenie zarówno prostych jak i zaawansowanych aplikacji internetowych oraz mobilnych. Stworzony przez Evana You i ponad 234 użytkowników z GitHuba.

Obecnie jest wykorzystywany choćby przez dużych graczy chińskiego rynku, jak Alibaba czy Baidu. Bardzo często firmy stosują  outsourcing pracowników IT - ze względu na stosunkowo niewielkie ryzyko. Frontendowe frameworki Javascriptu są łatwe do nauczenia.


Zalety Vue.js:

- szybkość i wydajność

- elastyczność

- proste komponenty i szablony

- prostota (doskonały start dla kogoś, kto dopiero uczy się pracy jako software developer)

- najniższy próg wejścia (łatwość w tworzeniu ciekawych projektów nawet przez początkujących programistów)


Wady Vue.js:

- brak wsparcia (nie stoi za nim żadna korporacja, czego programiści się obawiają, gdyż biorą Vue is za nieznane, niepewne źródło)

- elastyczność (mnogość wyboru komponentów może być zaletą, ale też wadą, jeśli nad projektem pracuje wielu programistów i każdy z nich stosuje odmienne praktyki pracy)


React.js

Jako oprogramowanie open source ujrzał światło dzienne w 2013 r. za sprawą Facebooka. Aktualnie najpopularniejszy front-endowy framework JavaScript. Jest wydajnym i elastycznym narzędziem, które służy do tworzenia interfejsów aplikacji webowych. Dzięki użyciu wirtualnego modelu DOM React.js bardzo efektywnie realizuje aktualizację zawartości strony. Używany na takich stronach www jak Netflix, PayPal czy Walmart.


Zalety React.js:

- stabilność (wysoka efektywność działania)

- deklaratywny kod (raz stworzony kod używany wielokrotnie, nawet pomiędzy różnymi aplikacjami)

- średni próg wejścia (znajomość Javascript na poziomie średniozaawansowanym)


Wady React.js:

- pozycjonowanie (algorytmy Google’a mogą trafić na problem z poprawnym odczytaniem dynamiki strony)

- skomplikowanie (zaawansowane wzorce programistyczne wymagające współgrania ze sobą wielu elementów)

- elastyczność (react.js ciągle rozbudowuje się i aktualizuje, co może być problematyczne dla mniej doświadczonych frontendowców)


Angular

Podobnie jak React,js oraz Vue.js należy do grona najpopularniejszych frameworków JavaScript. Umożliwia programistom tworzenie aplikacji webowych na urządzeniach mobilnych i na komputerach. Ma między innymi bardzo dobre wsparcie społeczności programistycznej. Powstał w 2010 r. w siedzibie Google i od tej pory jest przez niego nieustannie rozwijany.


Zalety Angular:

- szybkość (dzięki wielu gotowym szablonom budowa stron, nawet tych najbardziej skomplikowanych jest prostsza, a renderowanie szybsze)

- samowystarczalność (posiada rozbudowane, samowystarczalne zestawy narzędzi)

- najwyższa jakość kodów


Wady Angular:

- wydajność (W miarę rozbudowy aplikacji znacznie spada)

- najwyższy próg wejścia (dla doświadczonych programistów)


Svelte

Został stworzony przez Richa Harrisa. Chodź jest to stosunkowo nowy framework, wśród programistów zdobył już spore zainteresowanie. Wykorzystywany jest do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji internetowych. Aplikacje napisane w Svelte nie posiadają struktury frameworka. Zamiast tego Svelte generuje kod, który manipuluje DOM bezpośrednio, co przyspiesza działanie po stronie użytkownika.


Zalety Svelte:

- łatwość w zarządzaniu (Rozmiar aplikacji napisanej w Svelte jest aż 10 razy mniejszy od React.js)

- gotowe efekty (Svelte jest fabrycznie wyposażony w potężne moduły efektów i animacji)

- niski próg wejścia (dla początkujących)


Wady Svelte:

- Szybkość rozwoju ( Svelte nie może jeszcze konkurować z większymi i sponsorowanymi projektami open source, takimi jak React, Angular, Vue.js)

- niski próg wejścia (dla początkujących)


Node.js

Wieloplatformowe środowisko uruchomieniowe o otwartym kodzie do tworzenia aplikacji typu server-side napisanych w języku JavaScript. Stworzone w 2009 roku. Obecnie używane przez firmy takie jak Linkedin, Microsoft, Uber czy Yahoo!


Zalety Node.js:

- prostota i wydajność kodu

- duża popularność (duża ilość przykładowych tutoriali oraz projektów)

- łatwość w działaniu na dwóch płaszczyznach (łatwe połączenie backendu i frontendu w jednym języku programowania)


Wady Node.js:

- wydajność (znaczne spowolnienie przy intensywnym wykorzystywaniu procesora, przetwarzaniu dużych plików, dużych ilości danych czy edycji obrazów)

- trudność w ocenie modułów (Im młodszy moduł, tym większe prawdopodobieństwo błędów w nim zawartych)


Ember.js

Otwarta biblioteka języka JavaScript, ułatwiająca pisanie aplikacji internetowych po stronie klienta z użyciem wzorca Model-View-Controller. Przeznaczonym do tworzenia aplikacji typu single page oraz do rozwiązań webowych, lecz także do mobilnych oraz desktopowych. Wiele popularnych stron internetowych takich jak Netflix czy Linkedin korzysta z tej platformy.


Zalety Ember.js:

- łatwość w obsłudze (potrafi znacznie przyspieszyć proces przełączania między projektami/aplikacjami)

- interaktywność


Wady Ember.js:

- najwyższy próg wejścia (ciężki do nauczenia)

- skala frameworka (zbyt duży na małe projekty)

- aktualność (brak nowych wersji i nowych tutoriali)


Jaki framework JavaScript jest najlepszy?

Od tego zależy wiele czynników. Każdy framework oferuje trochę inne założenia i elementy. Często o wyborze frameworka decyduje jego tymczasowa popularność, bo to od niej zależy ilość dostępnych wskazówek i odpowiedzi na ewentualne pytania i problemy w trakcie pracy z danym frameworkiem. Każdy z nich odpowiada na różne potrzeby i wymagania. Najważniejsze przy wyborze frameworka jest to, aby praca z nim była przyjemna i satysfakcjonująca.

Code
IT
Cyfryzacja - Co to jest? Po co? I czy warto?
January 17, 2023
15 min read

O Bonie Na Cyfryzację głośno było w ostatnich czasach- dofinansowanie ruszyło 20 września i zakończyło się 5 października. Ogromna liczba zgłoszeń napłynęła do PARPu z całej Polski. Choć o digitalizacji i unowocześnieniu biznesów mówi się od dłuższego czasu, to jednak ostatnia akcja wsparcia MŚP (Sektor małych i średnich przedsiębiorstw) nagłośniła temat i uzmysłowiła przedsiębiorcom, jak ważny jest rozwój technologiczny w ich działalności.


Czym jest Bon na Cyfryzację?

Bon na Cyfryzację to konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dotyczący dofinansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie technologii cyfrowych. Akcja ta spowodowana była wciąż panującym wirusem COVID-19 i co za tym idzie, koniecznością zmian w procesach i sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Dofinansowanie mogły otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i zarejestrowane w Polsce. Maksymalne dofinansowanie, które można było otrzymać, to 255 000 zł. Całkowity koszt projektu musiał zamknąć się w kwocie 300 000 zł. Dofinansowanie wynosiło 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny  to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.


Ale czym w zasadzie jest sama “Cyfryzacja”?

Cyfryzacja to nic innego, jak szereg działań, które mają na celu zwiększenie dostępu do Internetu oraz jego zasobów oraz wprowadzanie mechanizmów elektronicznych do administracji publicznej. Są to działania takie jak:


- zwiększenie dostępu do Internetu,

- rozwój usług online,

-  rozwój kompetencji w zakresie użytkowania Internetu,

- oraz tworzenie rozwiązań i projektów, zachęcających ich do tego.


Cyfryzacja w przedsiębiorstwach

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na cyfryzację. Według badań Orange Insights przeprowadzanych przez ICAN Research około 8% korporacji i dużych firm/przedsiębiorstw wpisuje nowe technologie w swój model biznesowy. Cyfryzacja staje się kluczowa, gdyż zwiększa efektywność rynkową.

Firmy zaczynają tworzyć różnego rodzaju aplikacje oraz rozwiązania, które mają za zadanie ułatwienie komunikacji z klientami lub pomoc w procesach zarządzania wewnętrznymi procesami oraz usprawnianie ich. Dobrym przykładem może być bankowość lub e-commerce- to one najszybciej adaptują nowe technologie. W ich wypadku inwestycje w cyfryzacje są długo i krótko terminowe cele.


Cyfryzacja- warunek przetrwania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa to aż 99% wszystkich przedsiębiorstw w całe Unii Europejskiej. Według raportu „Technologie cyfrowe jako podstawa działania: Europa Digitally Driven: Europe wiele MŚP podczas pandemii Covid-19 zbudowało tzw. “odporność cyfrową”. Oznacza to, że większość tych przedsiębiorstw zaczęło powszechnie stosować skuteczne narzędzia i usługi cyfrowe, aby wspomóc się w przetrwaniu i wzmocnieniu swojej działalności.

Umożliwiło to szybką organizację, utrzymanie większej części przychodów sprzed pandemii Covid-19, zwiększenie elastyczności oraz zatrudnianie większej liczby pracowników. Skorzystanie z możliwości cyfryzacji podczas pandemii niesie za sobą wiele korzyści nawet w dalekiej przyszłości, po jej zakończeniu. Pozwoli to przedsiębiorstwom na przetrwanie i adaptację przy potencjalnych kryzysach w przyszłości.  


Co może zyskać Twoje przedsiębiorstwo?


Badania pt. “Bariery i trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta” przeprowadzone w lutym tego roku dla Instytutu Humanites pokazują, że aż 78% średnich i dużych przedsiębiorstw jest obecnie na etapie transformacji cyfrowej, , a 36% z nich jest już na zaawansowanym etapie zmian.


Co więcej, menadżerowie (86%) oraz pracownicy  (82%) przyznali, że efektywność ich pracy wzrosła dzięki cyfryzacji procesów oraz komunikacji wewnętrznej. Jeśli chodzi o najbardziej zcyfryzowane działy w firmie, w większości przypadków są to działy księgowości i HRu.


Korzyści płynące z cyfryzacji:

1. Lepsza komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa- szczególnie ostatnimi czasy, gdzie praca w modelu zdalnym staje się coraz częstszym zjawiskiem, cyfrowe narzędzia do komunikacji wewnętrznej stają się niezbędne do prawidłowej pracy i lepszej organizacji


2. Poprawa procesów związanych z obsługą klienta- w obecnych czasach najszybszy sposób kontaktu z klientem to Internet. Dlatego też klient oczekuje, że dana firma w jak najszerszym stopniu będzie w stanie obsłużyć go w trybie online. Cyfryzacja działalności z pewnością to ułatwi.


3. Usprawnienie wszelkich procesów biurokratycznych- a nawet zniwelowanie co po niektórych działań.


4. Bezpieczeństwo danych- digitalizacja wszelkich danych i przechowywanie ich w chmurze jest gwarancją na to, że zostaną one bezpiecznie przechowane. Informacje na papierze zawsze narażone są na uszkodzenie, zagubienie i wiele innych czynników losowych. Dane te są również wygodniejsze w użyciu poprzez cyfryzację.


5. Mniejsze koszty utrzymania biura- to druga korzyść z trzymania danych w chmurze. Wydaje się, że utrzymanie papierowej dokumentacji to prosta sprawa, jednak w rzeczywistości koszty z tym związane potrafią być naprawdę wysokie. Na te koszty składają się m.in.: druk wersji papierowej, specjalnie przeznaczone do przechowywania zbiorów dokumentów miejsce, utrzymanie pracownika odpowiedzialnego za archiwizowanie tych dokumentów.


6. Zwiększona wydajność pracowników- dzięki cyfrowej transformacji firmy, zwiększa się ilość rozwiązań online- czyli rozwiązań z reguły szybszych i usprawniających pracę. Jest to m.in. szybka i sprawna obsługa dokumentów, oraz współdzielenie, udostępnianie i archiwizowanie ich.


7. I, co najważniejsze, Automatyzacja- wszelkie czynności do tej pory wykonywane manualnie, dzięki cyfryzacji i dostępnym programom mogą stać się procesami w pełni zautomatyzowanymi, co pomoże zoptymalizować wydajność pracy w przedsiębiorstwie.


Wciąż wiele firm nie ufa cyfryzacji. Dlaczego?

Według Radosława Frańczaka (Partner EY, CESA Consulting SAP Leader) “(...) blisko jeden na pięciu ankietowanych uważa, że wdrożenie chmury w jego przedsiębiorstwie nie jest potrzebne”.


Z pewnością ogromną barierą dla wdrażania różnych rozwiązań cyfrowych do firmy dla wielu polskich przedsiębiorców jest brak zaufania. Deklaruje tak 29% firm, według badania EY Polska „Transformacja cyfrowa firm 2020”. Kolejną barierą są wysokie koszty (według 24% firm), oraz przeświadczenie, że na rynku nie istnieją rozwiązania dostosowane do potrzeb ich firmy (13% firm). 13% firm nie korzysta z cyfryzacji ze względu na opór ze strony zarządu, a 9% firm ze względu na opór i brak przekonania ze strony pracowników.  


Jeśli Twoje przedsiębiorstwo jest jednym z 13 procent, które uważają, że na rynku nie ma rozwiązań dostosowanych do potrzeb ich firmy- cóż, być może to prawda- na rynku nie ma idealnego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy. Co nie oznacza, że takie rozwiązanie nie może powstać.


My, Qarbon IT, jesteśmy specjalistami w tworzeniu dedykowanych rozwiązań dla firm. Oprogramowania szyte na miarę to coś, czym zajmujemy się na co dzień. Jeśli chcesz zdigitalizować procesy w swojej firmie, jesteśmy tu właśnie dla Ciebie! Bierzemy pod uwagę Twoje potrzeby i wymagania, tak abyś był w stu procentach zadowolony z efektu końcowego. Stworzenie dedykowanego oprogramowania pomoże ci usprawnić procesy wewnętrzne w firmie, wyprzedzić konkurencję, lub zwiększyć zainteresowanie potencjalnych klientów.


Sprawdź co robimy TUTAJ. Poznaj dokładniej nasze usługi i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji! Jeśli chcesz zobaczyć, co zrobiliśmy dla naszych poprzednich klientów, sprawdź nasze portfolio TUTAJ.


Cyfryzacja szansą na sukces

Przedstawiamy trzy przykłady, które udowadniają, że w Polsce cyfryzacja rozwija się z sukcesem, tworząc przyszłość państwa i jego gospodarki:


1. Polski oddział Cybercom i aplikacje mobilne jako produkt eksportowy

To właśnie tutaj powstały dwie kluczowe aplikacje mobilne- Suomi.fi oraz Soumi.fi Service Location, które stanowią część fińskiej platformy e-administracji i wciąż są rozwijane i ulepszane. Suomi.fi to apka udostępniająca obywatelom Finlandii dokumenty urzędowe na ich urządzeniach mobilnych. Soumi.fi Service Location to z kolei baza, która zawiera wszystkie informacje o usługach publicznych dostępnych w Finlandii połączona z modułem rozszerzanej rzeczywistości (ang. Augmented Reality). Apka pokazuje użytkownikowi na mapie lokalizacje takich miejsc jak urzędy, zawiera również  informacje o bibliotekach, basenach, boiskach, parkometrach i wiele innych!


2. Politechnika Warszawska w chmurze

To jedna z lepszych i większych renomowanych uczelni w Polsce, na której studiuje ponad 36 tysięcy osób. Uczelnia posiada 19 wydziałów i aż 48 kierunków. Abu usprawnić procesy wewnętrzne Politechnice, uczelnia wprowadziła własny, całkowicie spersonalizowany system IT, który ma zadanie m.in. wspieranie procesów księgowych i finansowych, zażądanie projektami, sprzedaż, dystrybucję, rozrachunki masowe ze studentami i wiele innych. Rozwiązanie to stworzyli specjaliści z polskiego oddziału SAP z pomocą SI-Consulting jako partnera wdrożeniowego. Dzięki niemu raporty finansowe są generowane aż 10 razy szybciej, za to przepływ informacji stał się o wiele bezpieczniejszy od poprzedniego, “papierowego” systemu.


3. Polski oddział firmy Capgemini i ich przyjazne czatboty

Eksperci z tego właśnie oddziału opracowują czatboty dla oddziałów call center na całym świecie. Tworzą i „trenują” sztuczną inteligencję, tak, aby rozumiały one kontekst oraz intencje wypowiedzi użytkownika. Stworzony przez Capgemini czatbot posiada umiejętność dobrych manier i troskliwości, czego niestety bardzo często brakuje w tradycyjnej formie call center. Czatboty posiadają opracowaną sentencję dialogów oraz wypowiedzi, wiedzę socjalną związaną z interakcjami społecznymi oraz integrację z kanałami komunikacji w przedsiębiorstwie.


Nie bój się cyfryzacji!

Ostatnia akcja z dofinansowaniami dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli “Bon na Cyfryzację” pokazała, że Polski rynek chce rozwijać się w tym kierunku. Dzięki niemu mnóstwo przedsiębiorstw uświadomiło sobie, jak dużą szansę w rozwoju biznesu może przynieść im cyfryzacja. Warto z niej korzystać.

IT
Code
Zmienne w JavaScript. Co wybrać? var, let czy const? I dlaczego const?
January 17, 2023
15 min read

Niegdyś nie było sporu jak deklarować zmienne, był tylko var. Nadszedł jednak ES 6 i namieszał, ale dlaczego?

Var od początku stwarzał problemy, przede wszystkim dlatego że nie było rozróżnienia na wartość stałą i zmienną. Ale największą bolączką programistów był zasięg zmiennych var.

zmienne JavaScript

Przez to że var miał zasięg w obrębie całej funkcji, powodowało to bardzo dużą nieczytelność w kodzie oraz ból głowy podczas zastanawiania się skąd wzięła się ta zmienna? Między innymi dlatego z var nie korzystamy nigdy!


Więc co wybrać? let czy const?

W przypadku let i const zasięg zmiennych jest od klamry do klamry co rozwiązuje większość problemów, ale żeby odpowiednio wybrać, trzeba się zagłębić w przeznaczenie tych deklaracji. Słowo kluczowe let, pozwala nam stworzyć zmienną w której możemy zmieniać referencję a const przeciwnie. Const dodatkowo zabrania nam ponowne przypisanie zmiennych. Co za tym idzie, jeżeli chcemy zadeklarować typ prosty (string, boolean, number itd. ) który będziemy w przyszłości zmieniać powinniśmy użyć let. Jeżeli chcemy zaś stworzyć stałą użyjemy zwyczajnie const.

Co z typami referencyjnymi?

Tutaj zawsze korzystamy z const. Dlatego że zmiana wartości pola w obiekcie czy elementu tablicy nie zmieni nam referencji. Jest to jeden z najpopularniejszych błędów młodych programistów. Gdy tworzą tablicę lub obiekt, deklarują je za pomocą let, bo przecież chcą docelowo zmieniać wartości wewnątrz. Nic bardziej mylnego.

Słowo kluczowe const, jak wspomniałem wcześniej, służy nam do przypisania referencji, czyli wskazania nam w pamięci konkretnego “obiektu”. Nie możemy do const przypisać nowego “obiektu”, ale możemy go edytować, (dodawać/usuwać/edytować elementy tablic i obiektów).

Dlaczego najlepiej korzystać tylko z const

Odpowiedź jest prosta, łatwiej zapanować nad kodem. Gdy korzystamy z dużej ilość zmiennych zadeklarowanych za pomocą let, często musimy sprawdzać krok po kroku czy gdzieś przypadkiem nam się coś nie nadpisuje. Gdy używamy const, każde kolejne przypisanie jest nam określane jako błąd przez nasz kochany kompilator, co zostanie nam oznajmione pięknym czerwonym napisem.


Ktoś na pewno zapyta, “To jak mam w takim razie przypisać coś do zmiennej const, jak jeszcze nie wiem co tam ma być”.

Code
IT
Software developer. Kim jest i czym się zajmuje?
January 17, 2023
15 min read

Branża IT jest ostatnio jedną z lepiej prosperujących. Każda firma, jeśli chce zaistnieć, w dzisiejszych czasach wkracza do Internetu i poszerza swoje technologie. Zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju usługi programistyczne wciąż wzrasta. Każda firma chce mieć dobrze wyglądającą i działającą nowoczesną stronę internetową, coraz więcej firm pragnie posiadać swoją aplikację.

Przedsiębiorstwa stają się bardziej nowoczesne i zaczynają korzystać z różnego oprogramowania. Zastanawiają się, jak znaleźć dobrych programistów, którzy podołają ich oczekiwaniom. Klientów na rynku nie brakuje, przez co też wzrasta konkurencja. Coraz więcej pojawiających się software house sprawia, że wzrasta też zapotrzebowanie na zawody związane z branżą oraz ich popularność. Zawody te na ten moment są jednymi z lepiej płatnych. Jednym z nich jest software developer. Kim jest i czym zajmuje się taka osoba?

Kim jest software developer?

Przeglądając ogłoszenia o pracę, coraz częściej można natknąć się na określenia takie jak software developer, czy software engineer, dodatkowo dochodzą do tego też takie wyrażenia, jak “full stack”, “Back-end”, “front-end” i inne. Kompletnemu laikowi niewiele będą mówić takie nazwy. Jak je odróżnić i wiedzieć, kto czym się zajmuje?

Software Developer a programista

W tym zagadnieniu występują najczęściej dwie opinie. Pierwsza z nich jest taka, że programista a software developer to niekoniecznie to samo stanowisko i różnią się one zadaniami, jakie wykonują.


Programista- potrafi kodować, jednak skupia się raczej na pisaniu kodu w oparciu o istniejące języki;


Software Developer - bardziej doświadczony i rozwinięty programista. W tym wypadku programowanie to tylko część jego pracy, jednak jego zadaniem jest też tworzenie nowych koncepcji, testowanie, projektowanie, przygotowywanie dokumentacji technicznych itd.


Istnieje też druga grupa ludzi, która uważa, że granice między programistą a software developerem zacierają się i że w zasadzie są one tożsame.


Badania z serwisu Stack Overflow pokazały, że wśród tych technicznych zawodów, to właśnie software developer jest najbardziej pożądanym i cieszącym się największym uznaniem, według 71,6% badanych.


Software Developer vs Software Engineer

Wiele osób używa tych dwóch określeń naprzemiennie, ponieważ żadne z tych terminów nie posiada właściwej interpretacji. Czasem jednak może zdarzyć się tak, że firma, która dała ogłoszenie o pracę dla software developera, odrzuci CV z wpisanym stanowiskiem “software engineer”. Dzieje się tak, ponieważ w ich pracy będą to dwa różne stanowiska.

Tak jak programista to ktoś, kto potrafi kodować, developer to ktoś o szerszej wiedzy i większej ilości zadań na stanowisku, tak inżynier to ktoś jeszcze poziom wyżej. Jest w stanie zaprojektować system oprogramowania. Posiada on największe doświadczenie, wiedzę techniczną i może zarządzać i nadzorować całym zespołem programistów.

kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego

Praca software developera, jak każda inna, ma oczywiście swoje wady i zalety. Oto niektóre z nich:

Zalety:


- ciągły rozwój

- zdobywanie nowej wiedzy

- ciekawe wyzwania

- zawodowy prestiż

- wysokie zarobki

- nowoczesne miejsce pracy

- praca z ciekawymi ludźmi i nad ciekawymi projektami


Wady:


- praca siedząca- cały czas przed komputerem

- stres- na barkach developera spoczywa duża odpowiedzialność i ogrom zadań

- konieczność kształcenia się na bieżąco (co może być zarówno plusem, jak i minusem)

- bardzo często praca po godzinach

Zakres obowiązków

Software developer z pewnością musi mieć spore doświadczenie w programowaniu. Musi on posiadać szeroki zakres wiedzy. Wie, jak stworzyć aplikację mobilną czy webową. Orientuje się, jakie są najpopularniejsze frameworki JavaScript na rynku. To nie tylko tworzenie kodów, to również duża odpowiedzialność za całokształt pracy. Dużo zależy od organizacji, w której dany developer się znajduje oraz tego, nad jakim projektem obecnie pracuje. Bardzo często w mniejszych firmach wachlarz zadań będzie szerszy dla developera i będzie to nie tylko pisanie kodu. W większych firmach podział na obowiązki zazwyczaj jest znacznie bardziej określony i bardzo możliwe, że w takim miejscu software developer będzie odpowiedzialny tylko za jedną część projektu, zaś inne zadania, takie jak implementacja czy testowanie będą przypadać komuś innemu.

Zadania software developera

Praca software developera na pewno do monotonnych i nudnych nie należy. Jest wiele różnych rzeczy, nad którymi mogą pracować i wiele ciekawych projektów. Może to być aplikacja mobilna, oprogramowanie dla firm, zaawansowana strona internetowa. Dziedziny, dla których projekty powstają, również są najróżniejsze - może jakiś butik chciałby mieć swój e-commerce? A być może inna spółka zleca właśnie stworzenie aplikacji do porównywania ofert? Stronę internetową również chce mieć już każdy - urząd miasta, niezależny artysta ze swoim portfolio, drogeria, dostawcy najróżniejszych usług.

Software developer zazwyczaj wykonuje obowiązki takie jak:

- określenie wymagań użytkownika/klienta

- opracowanie i projektowanie oprogramowania

- testowanie oprogramowania

- dokumentowanie pracy nad projektem

- współpraca z innymi programistami

- naprawianie ewentualnych błędów

- przeprowadzanie aktualizacji i konserwacji oprogramowania


Software developerzy, którzy nadzorują dany projekt, są określani często mianem IT Project Managerów. Odpowiedzialni są oni za dopilnowanie kosztów, postępów, terminów.


Jak zostać software developerem? Ścieżka kariery

Software developer przez całe życie poszerza swoją wiedzę, zdobywa nowe umiejętności a nawet szczeble kariery. Od czegoś jednak warto rozpocząć.

Wiele młodych obiera ścieżkę zawodową, zapisując się na studia informatyczne. Czy jednak warto? Jak pokazuje portal No Fluff Jobs, na pytanie “Czy studia informatyczne są przydatne w nauce programowania?”, większość ankietowanych programistów odpowiedziało przecząco. Zaledwie 17% z nich uważa, że studia informatyczne faktycznie uczą rzetelnej wiedzy z zakresu programowania.


Inną opcją są wszelkiego rodzaju kursy programistyczne. Minusem kursów są oczywiście wysokie koszty, które sięgają nawet do kilkunastu tysięcy złotych.


Jedna i druga metoda ma swoje plusy i minusy, a zdania są podzielone. Oczywiście, znajdą się samouki, którym długie studia do niczego nie są potrzebne, są też tacy, którym studia jak najbardziej będą odpowiadać. Najważniejsze jest złapanie zapału do poszerzania i chłonięcia wiedzy na temat programowania. Znajdą się również tacy programiści, którzy uczyli się przez internet, czerpiąc wiedzę z wielu różnych źródeł, kursów online, bootcampów, a nawet specjalistycznych kanałów na Youtube.

Najważniejsze, by opanować języki programowania, zdobyć potrzebną wiedzę. Niezależnie od wybranego sposobu- dla pracodawcy liczą się przede wszystkim umiejętności.

Wkroczenie w branżę IT to wielki krok w karierze młodego programisty. Zazwyczaj odróżnić można trzy podstawowe poziomy kariery:

- Junior software developer - czyli developer na poziomie początkującym, rozpoczynający dopiero swoją przygodę w świecie IT. Posiada niewielkie doświadczenie i zazwyczaj pracuje pod skrzydłami starszych kolegów po fachu. Zazwyczaj zaznajomiony jest z dwoma lub trzema technologiami.


- Mid / regular software developer - jego umiejętności są już większe, może samodzielnie odpowiadać za tworzenie kodu i rozwiązań.

- Senior software developer - posiada duże doświadczenie, kompetenty i samodzielny, zajmuje się zarówno projektowaniem jak i proponowaniem rozwiązań, bardzo często przekazuje też wiedzę swoim mniej doświadczonym kolegom-programistom.

cytat z tekstu na temat badań z serwisu Stack Overflow

Wysokie zapotrzebowanie - przyszłościowy zawód?

Software developerzy z pewnością mogą liczyć na dobre zarobki, zdecydowanie powyżej średniej krajowej. Zapotrzebowanie na nich wciąż wzrasta. Znajdą się jednak i takie prognozy, mówiące o tym, że nic nie trwa wiecznie i nawet tak pożądany zawód jak software developer w przyszłości będzie mieć sporą konkurencję w postaci sztucznej inteligencji.

Raymond Kurzweil, czyli szef inżynierów Google, powiedział raz w wywiadzie, że za 17 lat nie będziemy potrafili już rozróżnić ludzkiej inteligencji od tej sztucznej. “Do roku 2029 komputery będą wyposażone w inteligencję na ludzkim poziomie. Doprowadzi to do tego, że zaczniemy integrować komputery z ludzkim poziomem inteligencji z naszymi mózgami, następnie łącząc je z chmurą, aby poszerzyć to kim będziemy”- stwierdził.

Na szczęście, jak na razie, są to tylko przewidywania. W najbliższych latach możemy być pewni, że wciąż zapotrzebowanie na ten zawód będzie wzrastać.


IT
Code
SEO optimization for Nuxt.js - The complete guide!
January 17, 2023
15 min read

Is Nuxt.js good for SEO optimization?

Every business that has a website should know how important it is to optimize it for SEO. When you think "SEO" the first things that come to mind are keywords, external and internal links, content creation.

However, technical measures such as website optimization are also very important. One of Nuxt's biggest selling points is that you can use search engine optimization (SEO) to assist your application and raise your rank on Google. Learn how to do this in this article. We present the complete guide!

What is Nuxt.js?

Nuxt is an open-source Vue.js framework. Its goal is to help developers to take advantage of top-notch technologies. The main features of Nuxt.js are:

- Server-Side Rendering (SSR)

- Static site generation

Of course, there are much more of them, but in today's article, I would like to focus on those two which are most important from an SEO and optimization point of view.

Server-side rendering is the ability to generate a web page on a Node.js server and send a fully rendered page to the client, while static site generation renders the whole application during the building phase. This means that no server is needed to deploy your application.

Both solutions improve performance and allow you to optimize the SEO of your web page. Needless to say how important it’s nowadays to be easily spotted by Google Bots. I would like to show you how effortlessly you can configure your Nuxt.js application to achieve high healthy scores. I was able to reach 96/100 according to ahrefs.com for the Qarbon IT web page.

The most important steps in optimization:

1. Meta tags:

Nuxt.js gives a few options to add meta tags. Metadata is not displayed on the page. It’s used by browsers, search engines, and other web services.

- Default meta tags for all pages

Nuxt lets us add default meta tags for all pages. To do that we can use the head property inside nuxt.js.config

nuxt.js default meta tags

- Setting meta tags for each page individually.


Nuxt.js also allows you to set meta tags for each page individually. To do that we have to use the head function inside the component. In Qarbon IT meta tags depends on the currently selected language. We are using the i18n library to maintain translation. I am going to mention it a little bit later concerning SEO optimization.

nuxt.js meta tags

- Setting up meta tags for dynamic pages


When our pages have dynamic content usually meta tags also depend on that content. In Nuxt.js we can handle that easily because inside component we’ve access to all this.

nuxt.js meta tags

2. Generating a sitemap for your web-page:

It’s essential for Google Bots if your site has implemented a sitemap.xml file in the main folder. This file should be accessible for Google Bots via yoursite.com/sitemap.xml URL. In nuxt.js we can benefit from nuxt/sitemap which is responsible for automatically generating sitemap.xml.

Configuration is really easy, below is a Qarbon IT website configuration as an example. This configuration is a little bit more complicated than in a simple website because we have many dynamically generated pages and those routes have to be included in our sitemap.xml file.

nuxt.js sitemap

3. Generating robots.txt file:

There is a library that generates robots.txt file - robots-module. This library automatically generates robots.txt while we are building our web page. Configuration should be implemented in nuxt.config.js. No more than that. For more sophisticated configuration please refer to the documentation.

nuxt.js robots.txt

4. i18n configuration:

There should be a separate post about this configuration but I decided to go through some main points here. Before you will dive into this matter in more detail I strongly recommend reading the documentation here.


- Turn off automatic language detection


I faced an issue because the default language of the Qarbon IT website is Polish and Google while crawling it was redirected to the English language. It was confusing for Google Bots and we have lost a few positions in Google Search Console. This is why I recommended turning off that opinion. Below you can find our configuration of i18n.

nuxt.js automatic language detection

- Add additional metadata and links to head.


A special function offered by the i18n-module is called $nuxt18nHead. This function returns metadata which we can easily add to the HTML Head element.


< link > - defines the relationship between the current web page and external resources

< meta > - explained above


This is a sample code from the Qarbon IT website. In our case, I’ve decided to add this function to nuxt layout to avoid duplicating the code.

nuxt.js head

And done! This is what SEO optimization looks like in Nuxt.


Hope you found the material helpful. Thanks to these few simple steps, you will definitely increase the optimization of your website in terms of SEO. It is worth remembering if you want your company to position itself in search results and increase the traffic on the website - and so does the number of your potential customers!

Code
We use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our privacy policy.
Accept and close