Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Qarbon IT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy - numer KRS: 0000779483, NIP: 9542803214, REGON: 38296430. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z świadczeniem usług programistycznych.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: rodo@qarbon.it
 2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy,
  b. w celach związanych z przestrzeganiem przez Administrację obowiązków prawnych w zakresie księgowości, archiwizacji faktur i innych dokumentów księgowych oraz rozliczeń podatkowych,
  c. w innych celach, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w takiej zgodzie.
 3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z umowy zawartej z Tobą lub z kontrahentem, którego pracownikiem lub współpracownikiem jesteś, lub w celu obrony Administratora przed takimi roszczeniami.
 4. Podanie danych jest wymogiem umownym.
 5. Twoje dane mogą być przekazywane zewnętrznym firmom zapewniającym mi prawidłowe wykonywanie moich zadań, w szczególności:
  a. dostawcom usług dostarczającym mi rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
  b. dostawcom usług prawnych i doradczych,
  c. innym podmiotom przeprowadzającym konkretne operacje na Twoich danych osobowych na moje zlecenie, na podstawie osobnej umowy o przetwarzanie danych.
 6. Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również poprawić, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku dobrowolnej zgody masz prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 7. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przeze mnie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Zapraszam również do zapoznania się z moją polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.qarbon.it/pl/privacy-policy
 9. Jeśli chciałbyś skorzystać z wyżej wymienionych praw lub porozmawiać ze mną na temat ochrony Twoich danych osobowych, proszę o kontakt na adres: rodo@qarbon.it
 10. Zapraszam również do zapoznania się z moją polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.qarbon.it/pl/privacy-policy
Używamy plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.