Amlak - Case Study

Dedykowany zespół IT dla firmy z Arabii Saudyjskiej

Digitalizacja operacji w firmie Amlak

Nasz zespół jest odpowiedzialny za cyfryzację firmy Amlak, obecnie rozwija backend w Javie i zapewnia automatyczne testy.

Klient
Amlak
Czas trwania projektu
W trakcie realizacji
Rozmiar zespołu
4 osoby
Zakres działań
Dedykowany zespół
Technologie
Java
React.js

Projekt krok po kroku

1.
Wprowadzenie

Poznanie użytkowników, cech biznesu oraz potrzeb i wizji klienta.

2.
Warsztaty i research

Badanie rynku i pierwszy zarys produktu

3.
UX/UI Design

Wykorzystanie narzędzi takich jak Figma, wireframe, Style Guide i zasady projektowania UI.

4.
Implementacja i testowanie

Proces wdrażania i testowania nowego produktu

Kluczowe funkcjonalności

No items found.

O Kliencie

Amlak jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla dwóch franczyz klientów: korporacyjnych i instytucjonalnych. Działa w regionach EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), APAC (Azja i Pacyfik) oraz Amerykach. Klient ten stara się obsługiwać gospodarkę globalną, oferując swoim klientom rozwiązania w zakresie finansowania (ECM, DCM, finansowanie specjalistyczne), bankowości transakcyjnej (finansowanie handlu i zarządzanie gotówką), doradztwa finansowego (M&A, finansowanie projektów), rynków globalnych (stopy procentowe, kredyty, wymiana walut, instrumenty pochodne na akcje), zarządzania ryzykiem oraz usług papierów wartościowych.

View live project
Dedykowany zespół Qarbon IT

Wspieramy projekt Amlak z zespołem składającym się z: Senior Java Developerów, Testerów, oraz Senior React Developerów.

Niezawodna tranformacja cyfrowa

Nasza rola w projekcie

Naszemu zespołowi powierzono modernizację działalności Amlak poprzez przeniesienie jej do cyfrowego świata. Obecnie aktywnie pracujemy nad rozwojem infrastruktury backendu w Javie, a także wdrażamy kompleksowe testy automatyczne, aby zapewnić płynne działanie i niezawodność systemu.

View live project

Integracja finansowania reklamacji w aplikacji webowej

Klient zamierzał rozbudować swoją aplikację webową o funkcje usprawniające obsługę reklamacji, a konkretnie tych dotyczących kwestii finansowych. Integracja ta ma na celu połączenie systemu obsługi reklamacji z procesami finansowymi, prowadząc do szybszego i sprawniejszego rozwiązywania problemów klientów.

View live project
Kluczowe rezultaty

Zwiększona wydajność operacyjna

Dzięki cyfryzacji operacji Amlak i modernizacji infrastruktury zaplecza przy użyciu języka Java, a także wdrożeniu kompleksowych procesów testowania automatyzacji, klient może osiągnąć zwiększoną wydajność operacyjną. Skutkuje to usprawnieniem procesów, zmniejszeniem nakładu pracy ręcznej, skróceniem czasu przetwarzania transakcji i zwiększeniem niezawodności rozwiązań finansowych.

Kluczowe rezultaty

Poprawa satysfakcji klienta

Integracja nowych funkcji w aplikacji internetowej Amlak, takich jak rozwiązania do obsługi reklamacji związanych z finansowaniem, prowadzi do poprawy satysfakcji klienta. Dzięki bardziej efektywnemu i skutecznemu rozpatrywaniu reklamacji klientów za pośrednictwem kanałów cyfrowych, Amlak może poprawić swoją reputację, wzmocnić relacje z klientami i przyciągnąć nowe możliwości biznesowe.

Sprawdź inne case study

Potrzebujesz oferty?

Porozmawiajmy!

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć