PPC - Case Study

Nowoczesny system ERP dla usprawnienia call center

Usprawnienie operacji call center i poprawa komunikacji w zespole

Sprawdź, jak przeprowadziliśmy pełną transofrmację cyfrową dla firmy PPC System.

Klient
PPC System
Czas trwania projektu
3 lata
Rozmiar zespołu
4
Zakres działań
Warsztaty discovery
Projektowanie produktu
Development
Testy
Technologie
Node.js
React.js
JavaScript

Projekt krok po kroku

1.
Wprowadzenie

Poznanie użytkowników, cech biznesu oraz potrzeb i wizji klienta.

2.
Warsztaty i research

Badanie rynku i pierwszy zarys produktu

3.
UX/UI Design

Wykorzystanie narzędzi takich jak Figma, wireframe, Style Guide i zasady projektowania UI.

4.
Implementacja i testowanie

Proces wdrażania i testowania nowego produktu

Kluczowe funkcjonalności

Ulepszone procesy

System ERP znacząco poprawił obsługę klienta oraz rejestrację rozmów telefonicznych.

Transformacja cyfrowa

Wiele wyzwań związanych z używaniem plików Excel zostało wyeliminowanych po wdrożeniu naszego zautomatyzowanego oprogramowania dostosowanego do potrzeb biznesowych​​.

Złożony dedykowany system

Stworzyliśmy zaawansowany system ERP, aplikację mobilną do zarządzania komunikacją i wprowadziliśmy kilka technicznych usprawnień poszerzających funkcjonalności platformy.

Ponad 180 użytkowników

Ponad 180 konsultantów korzysta z systemu PPC w swojej pracy.

Jak to zrobiliśmy?

Rozpoczęliśmy od opracowania modułu CRM z technologią VoIP, który umożliwił pracownikom prowadzenie i monitorowanie wszystkich rozmów przez internet oraz analizę danych komunikacyjnych.

View live project
Główne korzyści

Przejście z plików Excel do w pełni zautomatyzowanego oprogramowania dostosowanego do ich potrzeb rozwiązało większość problemów z procesami biznesowymi w firmie​​.

Idealna transformacja cyfrowa

Śmiało możemy stwierdzić, że przeprowadziliśmy cyfrową rewolucję w procesach komunikacyjnych firmy. Zaproponowaliśmy stworzenie zaawansowanego systemu ERP, aplikacji mobilnej do zarządzania komunikacją i kilku technicznych usprawnień poszerzających funkcjonalności platformy. Najlepszym dowodem potwierdzającym świetne efekty współpracy, są pozytywne opinie pracowników PPC System.

View live project

Wyzwania

Zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkich trudności projektu — prace wymagały jednoczesnych działań w obrębie aplikacji mobilnej i webowej. Zadanie dodatkowo komplikował fakt, że niektóre działania musieliśmy wykonywać w środowisku produkcyjnym. Konieczna była precyzyjna koordynacja działań Android i iOS deweloperów i QA inżynierów.

View live project
Cechy produktu

Moduł CRM z technologią VoIP

Opracowaliśmy moduł CRM z technologią VoIP. Moduł ten umożliwia pracownikom śledzenie i rejestrowanie połączeń, co pozwalało na większą transparentość działań firmy. Dane gromadzone przez narzędzie dostarczają również wgląd w operacje sprzedażowe, dzięki czemu menedżerowie mogą identyfikować możliwości poprawy. Ten moduł pozwolił klientowi lepiej zrozumieć swoje operacje biznesowe poprzez rozszerzone możliwości śledzenia operacji wewnątrz firmy.

Cechy produktu

Kluczowe moduły - Statystyki

Statystyki stanowiły znaczący element podczas tworzenia aplikacji dla Systemu PPC. Wyzwaniem było obliczanie wszystkich wartości w czasie rzeczywistym, ponieważ aplikacja musi komunikować się z zewnętrznymi usługami, aby uzyskać pożądane wyniki.

Sprawdź inne case study

Potrzebujesz oferty?

Porozmawiajmy!

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć